Dokument o kretanju opasnog otpada se popunjava za svako kretanje ove vrste otpada posebno. Obaveza svakog prethodnog vlasnika opasnog otpada je da u roku od 5 dana od dana prijema potpisane i overene kopije Dokumenta od primaoca otpada, elektronski dostavi podatke Agenciji za zaštitu životne sredine, unosom podataka iz dokumenta o kretanju opasnog otpada u informacioni sistem Agencije preko portala www.sepa.gov.rs
Optimizovano za novije verzije web browser-a: • Mozilla Firefox • Internet Explorer 10 i 11 • Google Chrome

Platforma o kretanju opasnog otpada izrađena je uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ u sklopu projekta "Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama-IMPACT". Cilj GIZ IMPACT projekta je jačanje tehničkih, administrativnih i organizacionih kapaciteta opština Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac u pružanju usluga u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama prema nacionalnom i zakonodavstvu Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine.