ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ
Назив оператера: JKP MEDIANA NIŠ ПИБ: 100334296
Адреса: Мраморска 10 Матични број: 07319649
Општина: Ниш-Палилула
ПОДАЦИ О ДОЗВОЛИ
Надлежни орган: Град Ниш Број досијеа: 313-70/2015-09
Адреса постројења: кп 1955 КО Ниш-Бубањ, ул. Ивана Милутиновића бб Општина постројења: Ниш-Палилула
Индексни број Сакупљање Транспорт Складиштење Третман Одлагање
15 01 01 о о о о
15 01 02 о о о о
15 01 04 о о о о
15 01 05 о о о о
15 01 07 о о о о
20 01 01 о о о о
ПОДАЦИ О ДОЗВОЛИ
Надлежни орган: Град Ниш Број досијеа: 501-102/2021-04
Адреса постројења: кп 1955 КО Ниш-Бубањ, ул. Ивана Милутиновића бб Општина постројења: Ниш-Палилула
Индексни број Сакупљање Транспорт Складиштење Третман Одлагање
12 01 01 о о о о
12 01 03 о о о о
12 01 05 о о о о
12 01 13 о о о о
15 01 01 о о о о
15 01 02 о о о о
15 01 03 о о о о
15 01 04 о о о о
15 01 05 о о о о
15 01 06 о о о о
15 01 07 о о о о
15 01 09 о о о о
16 01 03 о о о о
16 01 06 о о о о
16 01 17 о о о о
16 01 18 о о о о
16 01 19 о о о о
16 01 20 о о о о
16 06 04 о о о о
17 02 01 о о о о
17 02 02 о о о о
17 02 03 о о о о
17 04 01 о о о о
17 04 02 о о о о
17 04 03 о о о о
17 04 05 о о о о
17 04 07 о о о о
17 04 11 о о о о
19 10 01 о о о о
19 10 02 о о о о
19 12 01 о о о о
19 12 02 о о о о
19 12 03 о о о о
19 12 04 о о о о
19 12 05 о о о о
19 12 07 о о о о
19 12 08 о о о о
20 01 01 о о о о
20 01 01 о о о о
20 01 02 о о о о
20 01 02 о о о о
20 01 10 о о о о
20 01 10 о о о о
20 01 11 о о о о
20 01 38 о о о о
20 01 40 о о о о
20 03 07 о о о о