LoaderUčitavam...
Nazad
Dozvole za upravljanje otpadom
Indeksni broj otpada:
Katalog otpada
Vrsta otpada:
Opasan
Neopasan

Vrsta dozvole:
Sakupljanje
Transport
Skladištenje
Tretman
Odlaganje

Naziv pravnog subjekata:
Nadležni organ koji je izdao dozvolu:
Opština postrojenja:
Pregled važećih dozvola za upravljanje otpadom
ažurirano:
10.05.2024.
MINISTARSTVO AP VOJVODINA LOKALNE SAMOUPRAVE
Ukupno Neopasan Opasan Ukupno Neopasan Opasan Neopasan
Skupljanje 804 752 229 65 65 9 171
Transport 1075 1031 199 80 80 8 164
Skladištenje 80 56 73 44 35 36 822
Tretman 75 59 55 24 22 14 556
Odlaganje 4 3 1 2 2 0 22
Ukupan broj dozvola po nadležnom organu 1400 136 1076
Ukupno izdatih dozvola 2612