ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ
Назив оператера: FEITIANSUYE DOO PERLEZ ПИБ: 111061238
Адреса: Светосавска 48 А, Перлез Матични број: 21420255
Општина: Перлез,Зрењанин
ПОДАЦИ О ДОЗВОЛИ
Надлежни орган: Град Зрењанин Број досијеа: 501-120/19-IV-08-04
Адреса постројења: кп 3029,3030,3031,3032 и 3037 КО Перлез Општина постројења: Зрењанин
Индексни број Сакупљање Транспорт Складиштење Третман Одлагање
02 01 04 о о о
07 02 13 о о о
12 01 05 о о о
15 01 02 о о о
16 01 19 о о о
17 02 03 о о о
19 12 04 о о о
20 01 39 о о о
ПОДАЦИ О ДОЗВОЛИ
Надлежни орган: Град Зрењанин Број досијеа: 501-71/20-IV-08-04
Адреса постројења: кп 3029,3030,3031,3032 и 3037 КО Перлез Општина постројења: Зрењанин
Индексни број Сакупљање Транспорт Складиштење Третман Одлагање
07 02 12 о о о
15 01 01 о о о
19 12 02 о о о