LoaderУчитавам...
Дозволе за управљање отпадом
Индексни број отпада:
Каталог отпада
Врста отпада:
Опасан
Неопасан

Врста дозволе:
Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

Назив правног субјеката:
Надлежни орган који је издао дозволу:
Општина постројења:
Преглед важећих дозвола за управљање отпадом
ажурирано:
18.05.2018.
МИНИСТАРСТВО АП ВОЈВОДИНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Укупно Неопасан Опасан Укупно Неопасан Опасан Неопасан
Скупљање 726 691 195 61 56 16 159
Транспорт 837 806 176 75 71 16 178
Складиштење 145 117 108 99 89 50 666
Третман 141 114 100 80 78 31 544
Одлагање 3 3 1 3 2 2 34
Укупан број дозвола по надлежном органу 1113 175 851
Укупно издатих дозвола 2139
Преглед одузетих дозвола за управљање отпадом
 
ПИБ Назив предузећа Регистарски број дозволе Број досијеа Надлежни орган Датум одузимања дозволе
106771234 MEDICAL WAVE DOO BEOGRAD 1210 19-00-00205/2013-05 Ministarstvo 26.05.2016.
106549927 EKO-21 DOO DOBRICA 198/1 19-00-00775/20015-16 Ministarstvo 10.11.2016.
106549927 EKO-21 DOO DOBRICA 198 19-00-00529/2010-02 Ministarstvo 10.11.2016.
102192352 TIGAR TYRES 148 19-00-00338/2010-02 Ministarstvo 15.11.2016.
107783285 DELTA EKO SISTEM 712 19-00-00320/2011-02 Ministarstvo 13.12.2016.
101832251 VLAMI 035.1 501.6-29/2012- V-04 Grad Beograd 29.9.2016.
101832251 VLAMI 35 501.6-117/2011-V-04 Grad Beograd 29.9.2016.
104461405 EUREKA GROUP DOO BEOGRAD - U STEČAJU 578 19-00-00530/2010-02 Ministarstvo 20.4.2017
106867719 OBNOVA-METALI 1179 19-00-00356/2013-05 Ministarstvo 24.3.2017
108137871 IST FORWARDING AND RIVER-MARITIME COMPANY 1505 19-00-00238/2014-16 Ministarstvo 24.3.2017
109390378 STEFAN ULJE 63 501-204/2016-05 Grad Smederevo 25.8.2017.
109354738 ĐOKOVIĆ 116 501.6-30/2016-V-04 Grad Beograd 12.4.2017.
104458581 REPRO-MIS 60 501.6-102/2010-V-04 Grad Beograd 28.9.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/1 501.6-43/13-V-04 Grad Beograd 28.9.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/2 501.6-10/2015-V-04 Grad Beograd 28.9.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/3 501.6-2/2016-V-04 Grad Beograd 28.9.2016.
107097252 EMPORIO TEAM DOO 62 501-71/2016-05 Grad Smederevo 19.05.2017.
101209325 GP SLOBODA 52 501.6-17/2012- V-04 Grad Beograd 16.9.2016.
108382382 IMMO RECYCLING 100 501.6-27/2014-V-04 Grad Beograd 16.9.2016.
108243822 PET4PET 96 501.6-13/2014-V-04 Grad Beograd 29.9.2016.
100835453 MALI SERVIS 42 501.6-5/2013-V-04 Grad Beograd 10.04.2013.
100183092 IMAGE-Z 49 501.6-78/2012-V-04 Grad Beograd 06.03.2013.
101258359 DRVOPLAST 4 VIII 501-141/10 Grad Kraljevo 15.01.2016.
108251715 JOVAN PLAST BP57289/2015 UO-1/2015; VI-08-501-272/2015 Grad Subotica 04.12.2017.
106957120 ALBA METALI SRB 109 501.6-2/2015-V-04 Grad Beograd 20.12.2016.
101752464 INOS-METALOPROMET SUBOTICA 47499/06 IV-10-501-174/10 Grad Subotica 07.12.2015.
100971137 MITROVIĆ I DR. PROMET 8 501-33/2011-08 Grad Smederevo 26.10.2017.
105592289 OPŠTA BOLNICA VRBAS 198 130-501-768/2012-06
za sakupljanje i transport
AP Vojvodina 28.12.2017.
100652086 VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT ZRENJANIN 174 130-501-2163/2013-05
za sakupljanje i transport
AP Vojvodina 26.12.2017.
100849634 VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT SUBOTICA 166 130-501-825/2012-06
za sakupljanje i transport
AP Vojvodina 26.12.2017.
105539565 OPŠTA BOLNICA"ĐORĐE JOVANOVIĆ" ZRENJANIN 182 130-501-1674/2013-05
za sakupljanje i transport
AP Vojvodina 26.12.2017.
106481503 OPŠTA BOLNICA PANČEVO 184 130-501-1766/2011-06
za sakupljanje i transport
AP Vojvodina 26.12.2017.
107313893 DADO METAL 128752/11 IV-05-I-501-282/2013 Grad Subotica 22.1.2018.
106723474 ENERGY ZAMNA 1200 19-00-00391/2013-05 Ministarstvo 1.12.2017.
105833388 PROHEMA SRB 1652 19-00-00176/2015-16 Ministarstvo 30.11.2017.
105170948 STEP TRANS 149 130-501-2715/2011-06 AP Vojvodina 23.2.2018.
105281931 EKOKARIKA 584 19-00-00743/2010-02 Ministarstvo 16.5.2018.