LoaderУчитавам...
Дозволе за управљање отпадом
Индексни број отпада:
Каталог отпада
Врста отпада:
Опасан
Неопасан

Врста дозволе:
Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

Назив правног субјеката:
Надлежни орган који је издао дозволу:
Општина постројења:
Преглед важећих дозвола за управљање отпадом
ажурирано:
06.11.2017.
МИНИСТАРСТВО АП ВОЈВОДИНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Укупно Неопасан Опасан Укупно Неопасан Опасан Неопасан
Скупљање 700 662 191 66 61 22 168
Транспорт 801 762 184 83 79 22 186
Складиштење 137 108 100 98 89 51 618
Третман 130 104 90 79 77 32 512
Одлагање 3 3 1 3 2 2 33
Укупан број дозвола по надлежном органу 1040 174 802
Укупно издатих дозвола 2016
Преглед одузетих дозвола за управљање отпадом
 
ПИБ Назив предузећа Регистарски број дозволе Број досијеа Надлежни орган Датум одузимања дозволе
106771234 MEDICAL WAVE DOO BEOGRAD 1210 19-00-00205/2013-05 Ministarstvo 26.05.2016.
106549927 EKO-21 DOO DOBRICA 198/1 19-00-00775/20015-16 Ministarstvo 10.11.2016.
106549927 EKO-21 DOO DOBRICA 198 19-00-00529/2010-02 Ministarstvo 10.11.2016.
102192352 TIGAR TYRES 148 19-00-00338/2010-02 Ministarstvo 15.11.2016.
107783285 DELTA EKO SISTEM 712 19-00-00320/2011-02 Ministarstvo 13.12.2016.
101832251 VLAMI 035.1 501.6-29/2012- V-04 Grad Beograd 29.9.2016.
101832251 VLAMI 35 501.6-117/2011-V-04 Grad Beograd 29.9.2016.
104461405 EUREKA GROUP DOO BEOGRAD - U STEČAJU 578 19-00-00530/2010-02 Ministarstvo 20.4.2017
106867719 OBNOVA-METALI 1179 19-00-00356/2013-05 Ministarstvo 24.3.2017
108137871 IST FORWARDING AND RIVER-MARITIME COMPANY 1505 19-00-00238/2014-16 Ministarstvo 24.3.2017
109390378 STEFAN ULJE 63 501-204/2016-05 Grad Smederevo 25.8.2017.
109354738 ĐOKOVIĆ 116 501.6-30/2016-V-04 Grad Beograd 12.4.2017.
104458581 REPRO-MIS 60 501.6-102/2010-V-04 Grad Beograd 28.9.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/1 501.6-43/13-V-04 Grad Beograd 28.9.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/2 501.6-10/2015-V-04 Grad Beograd 28.9.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/3 501.6-2/2016-V-04 Grad Beograd 28.9.2016.