LoaderУчитавам...
Дозволе за управљање отпадом
Индексни број отпада:
Каталог отпада
Врста отпада:
Опасан
Неопасан

Врста дозволе:
Сакупљање
Транспорт
Складиштење
Третман
Одлагање

Назив правног субјеката:
Надлежни орган који је издао дозволу:
Општина постројења:
Преглед важећих дозвола за управљање отпадом
ажурирано:
21.09.2017.
МИНИСТАРСТВО АП ВОЈВОДИНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Укупно Неопасан Опасан Укупно Неопасан Опасан Неопасан
Скупљање 713 672 197 68 63 23 170
Транспорт 818 776 190 85 81 23 187
Складиштење 135 106 98 98 87 51 606
Третман 129 103 89 79 76 34 499
Одлагање 3 3 1 3 2 2 33
Укупан број дозвола по надлежном органу 1052 174 786
Укупно издатих дозвола 2012
Преглед одузетих дозвола за управљање отпадом
 
ПИБ Назив предузећа Регистарски број дозволе Број досијеа Надлежни орган Датум одузимања дозволе
106771234 MEDICAL WAVE DOO BEOGRAD 1210 19-00-00205/2013-05 Ministarstvo 26.05.2016.
106549927 EKO-21 DOO DOBRICA 198/1 19-00-00775/20015-16 Ministarstvo 10.11.2016.
106549927 EKO-21 DOO DOBRICA 198 19-00-00529/2010-02 Ministarstvo 10.11.2016.
102192352 TIGAR TYRES 148 19-00-00338/2010-02 Ministarstvo 15.11.2016.
107783285 DELTA EKO SISTEM 712 19-00-00320/2011-02 Ministarstvo 13.12.2016.
101832251 VLAMI 035.1 501.6-29/2012- V-04 Grad Beograd 29.9.2016.
101832251 VLAMI 35 501.6-117/2011-V-04 Grad Beograd 29.9.2016.
104461405 EUREKA GROUP DOO BEOGRAD - U STEČAJU 578 19-00-00530/2010-02 Ministarstvo 20.4.2017
106867719 OBNOVA-METALI 1179 19-00-00356/2013-05 Ministarstvo 24.3.2017
108137871 IST FORWARDING AND RIVER-MARITIME COMPANY 1505 19-00-00238/2014-16 Ministarstvo 24.3.2017
109390378 STEFAN ULJE 63 501-204/2016-05 Grad Smederevo 25.8.2017.