Aktuelno


Izaberite ključnu reč:

Svetski dan voda - 22. mart 2021.
22.03.2021
Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan voda 2021. uz globalnu raspravu kako se vrednuje voda i sve vrste njene upotrebe s obzirom na porast broja stanovnika, sve veće potražnje u poljoprivredi i industriji i sve izraženije klimatske promene.
Tema Svetskog dana voda 2021. je vrednovanje vode. Vrednost vode je mnogo veća od njene cene. Voda ima ogromnu i kompleksnu vrednost za domaćinstva, hranu, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, ekonomiju i integritet našeg prirodnog okruženja. Ako se previdi bilo koja od ovih vrednosti, rizikuje se da loše upravljamo ovim konačnim, nezamenljivim resursom. Bez sveobuhvatnog razumevanja prave, višedimenzionalne vrednosti vode, nećemo moći da zaštitimo ovaj kritični resurs u korist svih.
Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave zadužen za sprovođenje državnog monitoringa statusa površinskih i podzemnih voda na teritoriji Republike Srbije, vrši uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i sedimenata. Izveštaji o stanju sa rezultatima ispitivanja vode i sedimenta mogu se pogledati na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine na stranici: Izveštaji - vode
Ponovo puštena u rad stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Loznici
10.03.2021
Agencija za zaštitu životne sredine je u Loznici ponovo pustila u operativan rad automatsku stanicu za praćenje kvaliteta vazduha. Merenje koncentracija polutanata će omogućiti svim građanima i stručnim institucijama da imaju uvid u stanje kvaliteta vazduha u još jednom od gradova u Republici Srbiji.
U realnom vremenu, svakoga sata, na sajtu Agencije i aplikaciji za mobilne uređaje moći će da se prate koncentracije sumpor dioksida, azot dioksida i prizemnog ozona.
Usvojen Izveštaj o stanju životne sredine za 2019. godinu
08.03.2021
U ponedeljak, 8. marta 2021. godine, u Maloj sali u Domu Narodne skupštine, održana je Četvrta sednica Odbora za zaštitu životne sredine na kojoj je razmatran Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2019. godinu, koji je podnela Vlada.
Sednicom je predsedavao predsednik Odbora dr Ljubinko Rakonjac. Pored poslanika, članova Odbora za zaštitu životne sredine, sednici su prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine na čelu sa direktorom Filipom Radovićem, predstavnica Ministarstva, pomoćnik ministra Aleksandra Imširagić Đurić, članovi nevladinog sektora itd.
Izveštaj za pomenuti period je predstavio gospodin Filip Radović, koji je govorio o svakoj tematskoj celini životne sredine posebno. Posebno je naglašena potreba za daljim unapređenjem izveštavanja, kao i širenjem informacija i podataka prema svim zainteresovanim stranama.
Članovi Odbora usvojili su Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2019. godinu.
Webinar "Izveštavanje o otpadu"
06.03.2021
U organizaciji Privredne komore Srbije (PKS) i Agencije za zaštitu životne sredine, organizovan je 4. marta webinar na temu "Izveštavanje o otpadu" koji je održan putem on line platforme.
Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), član 75, regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije. Na osnovu Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" br. 7/2020), svi proizvođači otpada i svi subjekti upravljanja otpadom, kao i oni koji stavljaju ambalažu i proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju obavezu dostavljanja godišnjih Izveštaja.
Ovaj webinar održali su eksperti Agencije za zaštitu životne sredine, mr Ljiljana Đorđević, Nada Radovanović i Goran Jovanović.
Tokom obuke su razjašnjene i druge nedoumice koje se još uvek javljaju prilikom popunjavanja aplikacije i sačinjavanja godišnjeg izveštaja, kao i prilikom popunjavanja dnevne evidencije na obrascima DKO i DEO6.
Prema evidenciji PKS na webinaru je bilo 478 učesnika i odgovoreno je na 215 pitanja, što govori o tome da je ova tema izuzetno aktuelna.
Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2019. godinu
18.02.2021
Vlada Republike Srbije je 28. januara 2021. godine donela Zaključak (05 broj: 353-551/2021) kojim se prihvata Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2019. godinu koji je pripremila Agencija za zaštitu životne sredine.
Izveštaj daje prikaz stanja životne sredine u Republici Srbiji u 2019. godini na bazi dostupnih podataka, što predstavlja indirektno uvid u ostvarenje ciljeva i mera politike zaštite životne sredine koji su definisani strateškim i planskim dokumentima, kao što su Nacionalni program zaštite životne sredine i Nacionalna strategija održivog razvoja. Zbog toga je Izveštaj istovremeno i osnov za procenu stanja u ovoj oblasti u narednom periodu. Ocena stanja životne sredine za 2019. godinu bazirana je, kao i prethodnih godina, na indikatorskom prikazu, a prema tematskim celinama iz Nacionalne liste indikatora zaštite životne sredine. Izveštaj možete preuzeti OVDE.
Seminari "ZAGAĐIVANJE VODA"
15.02.2021
NALED, Udruženje "3E" i Mreža inspektora Srbije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i uz podršku USAID-a pripremili su i održali seriju od tri on-line konferencije posvećene temi otpadnih voda i novih propisa u domenu izveštavanja o otpadnim vodama, kao i novim naknadama u skladu sa odredbama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.
Prva konferencija je bila namenjena privrednim subjektima koji u toku svog rada ispuštaju otpadne vode. Ovom prilikom, predstavnici privrede su u razgovoru sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine saznali više detalja o novim obavezama koje očekuju više od 4.500 privrednih subjekata kad je reč o izveštavanju o ispuštanju otpadnih voda i povezanim naknadama, i čuli primere dobre prakse u korišćenju i zaštiti voda u industrijskoj primeni.
U toku druge konferencija predstavljene su nove obaveze izveštavanja u oblasti zagađivanja voda za predstavnike laboratorija koje uzorkuju i vrše analize otpadnih voda u skladu sa Zakonom o vodama. Ovom prilikom predstavnici laboratorija su upoznati sa novim obavezama analitike otpadnih voda u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.
Treća konferencija je bila namenjena inspektorima za zaštitu životne sredine na svim nivoima. U okviru konferencije prikazana je analiza postojećeg stanja i preporuke za unapređenje položaja inspektora. Inspektori su, između ostalog, upoznati sa svojim obavezama vezanim za ispunjavanje odredbi iz Zakona o naknadama.