Зајача 2012-2015

Праћење стања квалитета ваздуха у Зајачи у периоду 2012-2015
По указаној потреби, а на захтев Сектора за контролу и надзор Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Агенција за заштиту животне средине је организовала и успоставила перманентно узорковање суспендованих честица дијаметра мањег од 10 µm, PM10, на локацији Зајаче почевши од 16. фебруара 2012. године, а у својој Националној лабораторији одређивање масене концентрације и анализе на садржај тешких метала (у случају Зајаче првенствено олова).
Резултати анализа узорака су графички приказивани на сајту Агенције за заштиту животне средине са динамиком ажурирања усклађеном са динамиком узорковања и неопходних лабораторијских анализа. Годишње графичке резултате можете видети овде:
  • Зајача - 2013. година
  • Зајача - 2014. година
  • Зајача - 2015. година