Научно стручни скуп "Деградација и заштита земљишта"

На Шумарском факултету Универзитета у Београду одржан је научно стручни скуп "Деградација и заштита земљишта" у организацији Шумарског факултета и Агенције за заштиту животне средине поводом обележавања Међународне године земљишта.

Поздравне говоре су одржали декан Шумарског факултета проф. др. Ратко Ристић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић и директор Агенције Филип Радовић који је подсетио да садашња генерација неоправдано троши необновљиве ресурсе наредних генерација и да се мора неодложно приступити изворним принципима одрживог развоја економије. У стручном делу представник Агенције, мр. Драгана Видојевић је одржала презентацију "Животна средина и земљишни ресурси у Србији".
Овде можете преузети презентацију са скупа, Извештај и Закључке скупа.


Ревидирана Светска повеља о земљишту

Прва Светска повеља о земљишту (World Soil Charter) је формулисана и усвојена од стране земаља чланица FAO на FAO конференцији 1981. године. То је био главни нормативни инструмент договорен са државама чланицама FAO и Глобално партнерство за земљиште (GSP - Global Soil Partnership) је било дужно да промовише њене принципе.
Изазови са којима се суочава свет су постали евидентни и озбиљнији у међувремену и GSP партнери су сматрали да су 13 начела која су набројана у повељи још увек важећа, али је потребно да се ажурирају и ревидирају у светлу нових научних сазнања стечених током протеклих 30 година, нарочито у вези са новим питањима као што су загађење земљишта и последице на животну средину, адаптације на климатске промене и њихово ублажавање, као и утицај урбаног развоја на доступност и функције земљишта.
Међувладин технички панел о земљишту (ITPS) је добио задатак да припреми нову верзију Светске повеље уз консултације у оквиру шире међународне заједнице која се бави земљиштем. Истовремено са 2015. - Међународном годином земљишта, земље чланице током 39. FAO конференције једногласно су подржале нову Светску повељу о земљишту као средство за промовисање и институционализовање одрживог управљања земљиштем на свим нивоима.


Научно стручни скуп "Деградација и заштита земљишта"


Поводом обележавања међународне године земљишта као и 95. година проучавања шумских земљишта на Шумарском факултету у Београду, Шумарски факултет Универзитета у Београду и Агенција за заштиту животне средине организују једнодневни научно - стручни скуп 05.11.2015. године под називом "Деградација и заштита земљишта", са циљем да се истакне значај земљишта и његових функција за опстанак човечанства.
Више информација о овом скупу погледајте овде.


Међународна конференција "Контаминирани локалитети 2015"У периоду 27-29.5.2015. године у Братислави, Словачка, представници Агенције за заштиту животне средине учествовали су на интернационалној конференцији "Контаминирани локалитети 2015" у организацији Словачке Агенције за животну средину.
На конференцији је представљен рад на тему - ПРОЦЕНА И УПРАВЉАЊЕ КОНТАМИНИРАНИМ ЛОКАЛИТЕТИМА У КАТАСТРОФАЛНИМ ПОПЛАВАМА У СРБИЈИ 2014.
Презентацију можете преузети овде.Страна:
Претходна1234Следећа