Атлас земљишта
2015. година је прилика за све нас да унапредимо циљеве заштите земљишта. Атлас земљишта који је публикован ових дана, приказује зашто треба да бринемо о земљишту и шта се може успешно постићи са одређеним људима и организацијама. Атлас је публикован од стране Heinrich-Böll-Stiftun у кооперацији са Institute for Advanced Sustainability Studies, Friends of the Earth Germany i Le Monde diplomatique. Атлас можете преузети овде.


Заштита земљишних ресурса
- циљеви и активности у ЕУ и код нас -

Земљиште је необновљив природни ресурс од кога се очекује да под конкурентским притисцима урбанизације, изградње инфраструктуре, задовољи повећане потребе за производњом хране, влакана и горива, као и пружања кључних екосистемских услуга.

Земљиште је ресурс који нестаје. Скоро 1000 км2 пољопривредног и земљишта природних подручја нестаје сваке године у ЕУ јер се претвара у вештачке површине. Све више земљишта је под притиском деградације и као резултат се губе екосистемске услуге.

У циљу очувања земљишних ресурса ЕУ предузима бројне акције. Документ 2011 Road Map for Resource-Efficient Europe, који је део Europe 2020 Strategy има дефинисан циљ у овој области: "До 2020 године, политике ЕУ узимају у обзир њихов директни и индиректни утицај на коришћење земљишта у ЕУ и глобално, а стопа заузимања земљишта је у складу са постизањем циља да до 2050. године нема "нето" заузимања земљишта (no net land take by 2050)".

Седми Акциони Програм за животну средину за ЕУ позива на циљеве који треба да се поставе да би се лимитирало заузимање земљишта.

Конференција Уједињених нација о одрживом развоју РИО+20 препознаје да је деградација земљишта глобални проблем, и предлаже залагање за "свет у коме нема деградације земљишта у контексту одрживог развоја" ("a land degradation neutral world in the context of sustainable development")

Да би се одговорило на ове политичке захтеве, Европска Комисија ради на томе да окупи заједничке елементе из ових процеса како би се осигурало да се управљање земљиштем ЕУ заснива на принципима одрживости. Резултат овог процеса треба да буде саопштење Европске Комисије "Земљиште као ресурс" које се припрема за 2015. годину.
Циљ је да се:

 • Подигне свест о вредности земљишта као ресурса које обезбеђује кључне услуге у екосистему, о томе како се јаз између потражње за земљиштем и доступности ресурса повећава посебно у контексту глобалних изазова, и како се носити са синергијом и компромисом између вишеструких функција земљишта
 • Обезбеде путокази за даље акције на нивоу ЕУ. Процењивањем ефикасности инструмената политике на националном нивоу, нивоу ЕУ и глобалном нивоу дефинисали би одржив ниво амбиције за скуп циљева и процену могућности за допринос ЕУ одрживом управљању земљиштем као ресурсом
 • Агенција за заштиту животне средине планира и спроводи више активности у циљу смањења деградације и одрживог коришћења земљишта. Агенција ће у 2015. години реализовати пројекат "Land use and Land cover survey and soil sampling in the Republic of Serbia" којим ће се Република Србија прикључити у пројекат ЕУ под називом LUCAS ( Land Use/Cover Area frame Statistical Survey). Више о пројекту прочитајте овде.

  Као члан Интернационалног Комитета за контаминирана земљишта и контакт тачка Заједничког Форума за контаминирано земљиште ЕУ, Агенција за заштиту животне средине подржала је иницијативу Заједничког Форума и NICOLE мреже за подстицање, ширење и размену знања о свим аспектима третирања индустријског контаминираног земљишта, у циљу промовисања Заједничке изјаве о намерама за "Одрживом ремедијацијом на основу информација о ризику".

  Агенција је укључена у припрему трогодишњег УНЕП пројекта "Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта" који ће бити финансиран од стране ГЕФ-а, и чија ће реализација започети 2015. године. Главни циљ пројекта је да се смањи притисак на земљиште као природни ресурс од конкурентских намена коришћења земљишта у ширем смислу, кроз заустављање даљег процеса деградације земљишта и његове ремедијације у Републици Србији и развој инструмената и механизама за интегрисано управљање коришћења земљишта. Пројекат ће допринети развоју Инвентара контаминираних локација који је саставни део Информационог система заштите животне средине. Више о пројекту прочитајте овде .


  У сусрет међународној години земљишта  Агенција за заштиту животне средине планира и спроводи више активности у циљу смањења деградације и одрживог коришћења земљишта.
  Поводом обележавања међународне године земљишта, на сајту Агенције је отворена нова секција 2015 - Међународна година земљишта. Овде ћете пронаћи више информација о активностима и циљевима у овој области као и планираним пројектима који ће се реализовати током 2015. године.


  5. децембар - Светски дан земљишта
  2015. година - Међународна година земљишта

  Више информација везаних за Међународну годину земљишта можете наћи на сајту Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO).  Страна:
  Претходна1234