Законска основа


ЗАКОНИ
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења

УРЕДБЕ
Уредба о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. године

ПРАВИЛНИЦИ

 • Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
 • Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини
 • Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини

 • ДОЗВОЛЕ
  Списак овлашћених институција за послове испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини

  (преузето са сајта Министарства заштите животне средине, http://www.ekologija.gov.rs/dokumenti/)

  СТАНДАРДИ
  На сајту Института за стандардизацију Србије, налазе се стандарди за област нејонизујућег зрачења.

  НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ из области нејонизујућег зрачења - преузмите документ овде
  (преузето са сајта Министарства заштите животне средине,
  Сектор за надзор и предострожност у животној средини
  http://www.ekologija.gov.rs/informacije/najcesca-pitanja-i-odgovori-inspekcija/)