Зајача 2015. година

Информација о дневним вредностима масених концентрација суспендованих честица, PM10,
на локалитету Зајача и резултатима анализа на садржај олова током 2015. године
Агенција за заштиту животне средине наставља и у 2015. години, у условима отежаног спровођења оперативног мониторинга квалитета ваздуха, са перманентним узорковањем ваздуха ради одређивања масених концентрација суспендованих честица дијаметра мањег од 10 µm, PM10, на локалитету Зајача, као и анализе на садржај тешких метала (у случају Зајаче првенствено олова).
Резултати анализа узорака у 2015. години презентују се графички, са динамиком ажурирања усклађеном са динамиком узорковања и неопходних лабораторијских анализа.