Podaci o polenu
Sezona merenja koncentracija alergenog polena u vazduhu poela je 7.02.2011. godine, na mernom mestu u Beogradu. Na svim ostalim stanicama u okviru Nacionalne mree za monitoring alergenog polena, merenje poinje 14.02.2011.

Pored stanice u Kraljevu, koja je putena u rad u avgustu 2010. godine, ove godine Agencija nastavlja sa irenjem Nacionalne mree za monitoring polena, sa postavljanjem jo dve stanice.

Invalid query: No database selected
  Tendencija u sledeoj nedelji