Активности Агенције за заштиту животне средине

У Београду је дана 23.12.2013 у организацији Привредне коморе Србије одржана конференција "Активности Агенције за заштиту животне средине". Конференцији су присуствовали Синиша Митровић, саветник председника Привредне коморе Србије, Стана Божовић, државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Мирјана Кнежевић, посебни саветник министра енергетике, развоја и заштите животне средине, Филип Радовић, директор Агенције за заштиту животне средине као и бројни гости и сарадници.

Окупљене званице поздравили су господин Митровић и госпођа Божовић која је нагласила посвећеност ресорног министарства и Владе преговорима о чланству у ЕУ око поглавља 27.

Уводну презентацију на овом скупу одржао је господин Радовић, који је говорио о целокупном делокругу рада Агенције. Истакнуто је да је комплетиран информациони систем квалитета вода, да се мониторинг ваздуха на националном нивоу спроводи на 40 локација, а подаци су у реалном времену доступни на Интернету сајту Агенције као и да је развијена посебна апликација за приказ података на смарт уређајима - телефонима и таблетима. Наведено је и праћење алергеног полена на 16 мерних места. Такође је наглашено да је у току припрема законских основа за спровођење мониторинга квалитета земљишта. Агенција води Национални регистар извора загађивања у складу са европском ПРТР директивом. Одржане су многобројне обуке за обвезнике извештавања - оператере. Успостављен је регистар дозвола за управљање отпадом. Наведено је да је Агенција једина организација у Србији која има своју калибрациону лабораторију као подршку аутоматском мониторингу квалитета ваздуха. Лабораторија сваке године проширује свој обим акредитације, више од 100 метода акредитовано је од стране АТС-а. Господин Радовић је истакао да је у претходном периоду број посета сајту увећан за око 40% као и да је израђена facebook и twitter презентација Агенције, а сајт је у потпуности редизајниран новембра 2013. године.
Између осталог, господин Радовић је истакао веома успешну сарадњу са Европском агенцијом за животну средину, учешће на свим радним састанцима као и припрему израде "European Environment - State and Outlook 2015". Само у 2013. четири пројекта подржана су од стране ЕУ, Владе Норвешке и Италије. Укупан износ донација је 3,11 милиона евра. Очекује се даље привлачење донација у 2014. и повећање техничког капацитета Агенције.
У наставку су одржане три презентације реномираних стручњака из делокруга рада Агенције и то др Небојше Вељковића, Тихомира Поповића и мр Небојше Реџића.


GAWTEC 25

U periodu od 13-24. oktobra 2013. održan je 25. trening kurs pod pokroviteljstvom GAWTEC - The Global Atmosphere Watch Training & Education Centre. Предавања и вежбе су се одржавале у станици за истраживање загађења Schneefernerhaus, Немачка и у опсерваторији Hohenpeissenberg, Немачке метеоролошке службе која је уједно и станица за глобално атмосферско бдење (GAW).

Тема курса: Реактивни гасови - приземни озон O3, сумпор диоксид SO2, азотови оксиди NO/NOx, угљеник оксид CO и лако испарљива органска једињења VOCs.
Предавачи су били из реномираних европских институција, које се баве животном средином и GAW програмом: EMPA, Швајцарска; Karlsruhe Institute of Technology, Немачка; DWD - Немачка метеоролошка служба; Federal Environment Agency - Немачка.
Међу дванаест полазника тренинга, из институција које учествују у ГАW програму широм света, била је и Александра Трипић-Станковић из Калибрационе лабораторије Агенције за заштиту животне средине. Након успешно заврсеног курса сви учесници су добили сертификате.


Одржан први састанак еко-повереника СКГО

У Београду је 10. октобра одржан први састанак Мреже еко-повереника СКГО коју чине представници локалних самоуправа. На уводном излагању је истакнут значај уједињавања, координације и сарадње општина кроз ову мрежу, јер се општине налазе пред великим изазовима и одговорним задацима које им процес европских интеграција намеће у области заштите животне средине.
Учесницима је представљен профил Мреже екоповереника и резултати истраживања о проблемима у спровођењу закона из области заштите животне средине на локалном нивоу.
О постојећој сарадњи и њеном унапређењу су говорили представници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине и цивилног сектора. Други део састанка је био посвећен унапређењу комуникације.
Презентације и остале информације са скупа можете наћи на сајту Сталне конференције градова и општина.


Одржана Регионална конференција "Извештавање о заштити животне средине - предуслов за инвестиције и одрживо стање"

Дана 10.10. 2013. у оквиру Сајма заштите животне средине "EcoFair 2013", у организацији Привредне коморе Србије, одржана је Регионалана конференција "Извештавање о заштити животне средине - предуслов за инвестиције и одрживо стање". Конференцији су присуствовали г-дин Дејан Новаковић, државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, г-дин Филип Радовић, директор Агенције за заштиту животне средине, г-дин Јован Павловић, извршни директор REC канцеларије у Србији, еминентни међународни експерти Виктор Симончић и Вилко Пешец, као и представници индустрије.

Уводни говорник на овом скупу је био г-дин Филип Радовић, директор Агенције, који је одржао предавање на тему "Извештавање за Национални регистар извора загађивања у функцији управљања животном средином у предузећима".

У дискусији је јасно изражена неопходност извештавања привредних субјеката према Националном регистру извора загађивања Агенције за заштиту животне средине. Податке који се прикупљају у Регистру у највећој мери користе, осим државних органа, локалне самоуправе, али и сама индустријска предузећа, невладин сектор итд. Други корисници података су медији, јавне и комуналне службе, као и низ научних и стручних организација.Страна:
Претходна123456789101112131415161718192021222324Следећа