Регионална ЕЕА/ЕИОНЕТ сарадња земаља Западног Балкана - Индикатори биодиверзитета

На радионици "Регионална EEA/EIONET сарадња земаља Западног Балкана - Индикатори биодиверзитета“ одржаној у Тирани 4-6. јуна 2013. године анализирана је употреба индикатора биодиверзитета у извештавању према EEA, као и у изради 4. Националног извештаја Конвенције о биолошком диверзитету (UN) и изради Националне стратегије очувања биодиверзитета.

Према анализи експерата Европског Центра за Заштиту Природе (ECNC), Србија обрађује и употребљава највећи број индикатора биодиверзитета и има најбољи квалитет индикатора.


Број индикатора биодиверзитета коришћених на националном и интернационалном нивоу и њихов квалитет

Србија користи 47 националних индикатора биодиверзитета у извештавању, од тога 9 Европских индикатора (SEBI). Према истој анализи, 11 индикатора биодиверзитета има категорију 1, што значи да су индикатори приказани са резултатима и графицима.
На радионици је анализирана и хармонизованост индикатора и договорена је припрема новог индикатора биодиверзитета- Фрагментација речних станишта.
Све информације могу се пронаћи на Форуму ЕИОНЕТ портала.


Радионица "2013 Workshop on Waste Policy Implementation in the West Balkan countries"

Радионица "2013 Workshop on Waste Policy Implementation in the West Balkan countries" је одржана 30 - 31 маја 2013. године у Данској, Копенхагену у организацији EEA/European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production.

Циљ ове радионице јесте размена искуства у спровођењу планова за управљање отпадом, тренутним могућностима и планирању капацитета за третман биоразградивог отпада и канализационог муља и начину прикупљања података и изради индикатора.

Презентацију о кључним изазовима у спровођењу планова управљања отпадом представника Агенције за заштиту животне средине и остале информације са радионице можете наћи на Форуму ЕИОНЕТ портала.


Информација о премештању АМСКВ (аутоматске мерне станице за квалитет ваздуха) у Новом Саду

Дана 13.06. је поново пуштена у оперативан рад АМСКВ у Новом Саду на новој локацији у Булевару Ослобођења. Једна од најопремљенијих станица из државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха је са локације испред Дневник Холдинг-а, због промене власничке структуре, премештена на нову локацију у изузетно прометној улици у Новом Саду. Овом поновном активирању станце, која ће и даље давати поуздане информације о стању квалитета ваздуха у другом по величини граду у Србији присуствовао је директор Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић, представници медија, као и и представници градске Управе за заштиту животне средине Новог Сада и Електровојводине без чије помоћи овај процес не би био овако ефикасан и успешан у најкраћем могуђем року.

Податке он лине са ове станице, као и са других могу се у сваком тренутку видети на сајту Агенције за заштиту животне средине.


Међународна конференција "Контаминирани локалитети Братислава 2013"

Агенција за заштиту животне средине је учествовала на Међународној конференцији "Контаминирани локалитети Братислава 2013" у организацији Словачке Агенције за животну средину. На конференцији је представљен рад на успостављању инвентара контаминираних локација на простору ЕУ и шире.

Присутни су, између осталог, упознати са заштитом земљишта на ЕУ нивоу, са директивама које се односе на земљиште и детаљима успостављања Инвентара контаминираних локација у појединим земљама, као и са основама процене ризика на контаминираним локалитетима, термином "одржива ремедијација", техникама ремедијације на локалитетима загађеним специфичним загађивачима и алтернативним приступима у инжењерској биоремедијацији.

Агенција за заштиту животне средине је, као представник Србије на овој конференцији, представила рад на тему "Инвентар контаминираних локација у Републици Србији" са основним информацијама о постојећој легислативи, методологији за израду Инвентара и резултатима добијеним на основу анализе података из Инвентара.Страна:
Претходна1234567891011121314151617181920212223242526Следећа