Регионална CHM радионица

У Београду ће се од 4. до 8. априла одржати "Регионална радионица CHM (Clearing-House Mechanism) за земље централне и источне Европе и западне Азије". Очекује се присуство преко 20 делегата и експерата. CHM је механизам имплементације Конвенције о биолошкој разноврсности (CBD) Уједињених нација, којим се омогућава размена информација о билошкој разноврсности са циљем да значајно допринесе спровођењу CBD и њеног Стратешког плана за период 2011-2020, као и размену знања и проток информација. Како је сам термин Clearing-House Mechanism непреводив на српски језик CHM портал Републике Србије назива се "Знање из природе - знање за природу".
На Регионалној CHM радионици, експерти Секретаријата CBD ће представити најважније елементе предложеног програма рада CHM на унапређењу спровођења Стратешког плана за биолошку разноврсност 2011-2020.Страна:
1