АктуелноAndroid™ апликација "Алергени полен"
06.03.2020
Нова Android™ апликација "Алергени полен" доступна је у Google продавници.
Набавите на Google Play
Агенција за заштиту животне средине је израдила апликацију која приказује податке о концентрацијама алергеног полена у ваздуху на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.
Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.
Пуштање у рад аутоматске мерне станице за квалитет ваздуха у Вршцу
06.03.2020
Директор Агенције за заштиту животне средине, Филип Радовић у понедељак 09.03.2020. године у 13 часова, пустиће у рад аутоматску мерну станицу за квалитет ваздуха у Вршцу (Гаврила Принципа 45). Ова аутоматска станица ће мерити комплетно све загађујуће материје и њеним постављањем ће се омогућити добијање прецизније слике мониторинга квалитета ваздуха на подручју Републике Србије.
Позивамо медије да пропрате овај догађај.
Прелиминарни извештај ЕЕА о приоритетним токовима података за 2019. годину
05.03.2020
Европска агенција за животну средину (ЕЕА) је креирала прелиминарну верзију извештаја о кључним токовима података у оквиру Европске мреже за информисање и осматрање (Eionet) за 2019. годину. Овим извештајем даје се оцена нивоа достављања података о стању животне средине за све земље чланице, односно земље сараднице ЕЕА. У извештај је ушла оцена достављања података за пет токова података и то о квалитету ваздуха, заштићеним подручјима, емисијама у ваздух као и регистру загађујућих материја. Ове године Република Србија дели 1. место од 38 земаља, са скором од 100%.
Агенција за заштиту животне средине као главни координатор у прикупљању и достављању података о стању животне средине се овим путем захваљује свим организацијама и институцијама које су помогле у остваривању овако доброг резултата.