Опште


Погледајте још...


Фото-албум алергених биљака

Acer sp.
Јавор

Alnus sp.
Јова

Ambrosia artemisiifolia sp.
Амброзија

Artemisia sp.
Пелин

Morus sp.
Дуд

Carpinus sp.
Граб

Tilia sp.
Липа

Tilia sp.
Липа

Fraxinus sp.
Јасен

Juglans sp.
Орах

Plantago sp.
Боквица

Plantago sp.
Боквица

Platanus sp.
Платан

Qercus sp.
Храст

Qercus sp.
Храст

Qercus sp.
Храст

Platanus sp.
Платан

Corylus avellana sp.
Леска

Cupressus, Taxus sp.
Чемпреси, Тује

Betula sp.
Бреза

Rumex sp.
Киселица

Chenopodium sp.
Штир

Cannabis sp.
Конопље

Pinaceae
Бор

Poaceae
Трава

Salix sp.
Врба

Ulmus sp.
Брест

Urtica sp.
Коприва

Populus sp.
Топола