Конкурси

Јавни конкурс
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 16. 05. 2018. године
Орган у коме се радно место попуњава:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А
Радно место које се попуњава:
1. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика ,
у звању млађи саветник, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, број извршилаца 1.
Оглашени јавни конкурс можете преузети ОВДЕ.
Напомињемо да кандидати треба да попуне и Изјаву коју могу преузети ОВДЕ.
ЈАВНИ КОНКУРС
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 18. 04. 2018. године
Орган у коме се радна места попуњавају:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А
Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за праћење квалитета земљишта,
у звању саветник, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за индикаторе, извештавање и информациони систем, Одсек за индикаторе и извештавање, број извршилаца 1.
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача,
у звању млађег саветника, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, број извршилаца 1.
3. Радно место хидробиолога за испитивање фитопланктона,
у звању саветник, Одељење за Националну лабораторију (ужа унутрашња јединица изван састава сектора), Одсек за биолошко испитивање вода, број извршилаца 1.
Оглашени јавни конкурс можете преузети ОВДЕ.
Напомињемо да кандидати треба да попуне и Изјаву коју могу преузети ОВДЕ.
Обавештење о објављивању интерног конкурса
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине оглашава 12. 02. 2018. године интерни конкурс за доделу средстава за додатно образовање запослених.
Одлуку о расписивању интерног конкурса можете видети овде, а интерни конкурс овде.
Обавештење о обустави јавног конкурса
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине обуставља оглас који је објављен дана 17.01.2018. године.
Обустава ће бити објављена у публикацији Националне службе за запошљавање "Послови" 14. фебруара 2018 године.
ЈАВНИ КОНКУРС
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 17. 01. 2018. године
Орган у коме се радна места попуњавају:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А
Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за праћење квалитета земљишта,
у звању саветник, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за индикаторе, извештавање и информациони систем, Одсек за индикаторе и извештавање, број извршилаца 1.
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача,
у звању млађег саветника, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, број извршилаца 1.
3. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика ,
у звању млађи саветник, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, број извршилаца 1.
Оглашени јавни конкурс можете преузети ОВДЕ.
Напомињемо да кандидати треба да попуне и Изјаву коју могу преузети ОВДЕ.