... 120 година после Панчића

У потрази за зеленичетом - 120 година после ПанчићаУ потрази за зеленичетом - 120 година после Панчића
Екипа Одсека за праћење стања земљишта, вода и биодиверзитета Агенције за заштиту животне средине (др Небојша Вељковић, мр Драгана Видојевић, мр Славиша Поповић), заједно са ботаничарима проф. др Новицом Ранђеловићем и др Властом Стаменковићем и члановима локалних еколошких НВО, а у организацији "Србијашума", посетила је 25.05.2008. године резерват природе "Качер Зеленичје" на планини Острозуб. Циљ посете је био увид у стање популације зеленичета.

Граница резервата природе (25. 05. 2008.)


Стање, дистрибуција и бројност популације
Јединке зеленичета представљају подстојну компоненту букове шуме, односно налазе се у спрату жбунасте и приземне флоре и дистрибуисане су у виду неколико групација одраслих биљака на просторима величине 40-50 м2. Констатован је велики број младица које избијају из земље испод одраслих биљака, што говори о добром стању природне популације. Према процени ботаничара (проф др Новице Ранђеловића и др Власте Стаменковића) укупна бројност зеленичета на локалитету креће се до неколико хиљада.

Групација јединки зеленичета у просветљеном делу букове шуме, непосредно уз поток (25. 05. 2008.)
Са два микростаништа зеленичета узети су узорци земље и врхови изданака ради анализе. Између ових микростаништа који се налазе на међусобној удаљености од око педесетак метара уочена је разлика у стадијуму цветања. Наиме цветови зеленичета на станишту које се налази уз планински поток су бројни и у стадијуму непосредно пред отварање, док су цветови на другом микростаништу малобројнији и још увек у стадијуму пупољка.

Групација јединки зеленичета засенчених густим крошњама букве (25. 05. 2008.)
Уочене су и друге и разлике између ова два микростаништа. На површини уз поток густина крошњи буковог дрвећа је мања у односу на други микролокалитет, тако да јединке зеленичета које су у непосредној близини потока добијају више сунчеве светлости у односу на јединке које су дистрибуиране дубље у буковој шуми.

Мртво дрво у заједници зеленичета (25. 05. 2008.)Цваст зеленичета непосредно пред отварање цветова (25. 05. 2008.)

Потреба за даљим истраживањима
Увидом у претходна истраживања и стање на терену, тим стручњака Агенције за заштиту животне средине је дошао до закључка да је оправдано наставити са истраживањима на врсти Prunus laurocerasus. Оваква истраживања би се могла реализовати кроз пројекат који би пратио фенолошке и екофизиолошке промене зеленичета, али и установио генетску варијабилност зеленичета на Острозубу и утврдио адекватан начин умножавања, односно добијања већег броја садница у циљу могућег повећања бројности популације ове биљне врсте и заштите генетског материјала од нестајања. Мишљење Српске академије наука и уметности.
Такође, у светлу актуелних климатских промена и њеног неповољног утицаја на биодиверзитет, зелениче као врста која се налази на граници природног распрострањења, представља добар објекат за праћење климатских промена. Постављањем стационарне еколошке станице и редовним обиласком овог локалитета добио би се јасан увид у постојање евентуалних фенолошких промена, пре свега промена у времену цветања и плодоношења, па тако и деловања климатских промена на ову врсту.