Полен

Подаци о алергеном полену

Набавите на Google Play Концентрације алергеног полена у ваздуху прате се на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.

Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ТИМОК
Сремска 13, 19000 Зајечар

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар

ЕНОЛОШКА СТАНИЦА
Хероја Пинкија 49, Вршац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ
Николе Пашића 1, 34000 Крагујевац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК
Краља Петра И бр 8, 32000 Чачак

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ
Војводе Путника 2, 37000 Крушевац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге 1, 18500 Врање

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ
Булевар Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА
Змај Јовина 30, 24000 Суботица

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНА КУЛА
Лењинова 11, 25230 Кула

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
Стевана Немање 2, 36300 Нови Пазар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ
Данила Киша 8а, Бечеј

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО
Слободана Пенезића 16, 36000 Краљево

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Универзитет у Новом Саду
Департман за биологију и екологију
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21102 Нови Сад

ДОМ ЗДРАВЉА Др МИЛЕНКО МАРИН
Болничка 65, 15300 Лозница

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Вука Караџића 8, 13000 Панчево

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Руже Јовановића 27а, 11000 Београд

БРЕЗА
ЈАСЕН
ПЛАТАН
ХРАСТ
ТИСА/ЧЕМПР.
ЛЕСКА
ТОПОЛА
ОРАХ
ЧЕТИНАРИ
ВРБА
ЈАВОР
ГРАБ
БРЕСТ
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
ЈОВА
БРЕЗА
ОРАХ
ЈАСЕН
ХРАСТ
ТИСА/ЧЕМПР.
ЛЕСКА
ПЛАТАН
ТОПОЛА
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
КОНОПЉЕ
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
ЈОВА
БРЕЗА
ТОПОЛА
ТИСА/ЧЕМПР.
ЛЕСКА
ЈАСЕН
БРЕСТ
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
БРЕЗА
ТОПОЛА
ХРАСТ
ТИСА/ЧЕМПР.
ОРАХ
ПЛАТАН
ВРБА
ГРАБ
ЧЕТИНАРИ
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
БРЕЗА
ЈОВА
ЈАСЕН
ПЛАТАН
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ТОПОЛА
ЛЕСКА
ВРБА
БУКВА
БРЕСТ
ГРАБ
ЧЕТИНАРИ
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
ЈОВА
БРЕЗА
ЛЕСКА
ЈАСЕН
ТОПОЛА
ПЛАТАН
ХРАСТ
ОРАХ
ВРБА
БРЕСТ
ЧЕТИНАРИ
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
БРЕЗА
ОРАХ
ЛЕСКА
ХРАСТ
ТИСА/ЧЕМПР.
ПЛАТАН
ТОПОЛА
ВРБА
ЧЕТИНАРИ
БРЕСТ
ГРАБ
ЈАВОР
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
ЈОВА
БРЕЗА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ЈАСЕН
ХРАСТ
ЛЕСКА
ДУД
ГРАБ
ВРБА
ЈАВОР
БРЕСТ
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
КОПРИВА
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
БРЕЗА
ЈОВА
ТИСА/ЧЕМПР.
ЈАСЕН
ОРАХ
ТОПОЛА
ХРАСТ
ЛЕСКА
ПЛАТАН
ГРАБ
ЈАВОР
ВРБА
БРЕСТ
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
БРЕЗА
ЈОВА
ТИСА/ЧЕМПР.
ЛЕСКА
ЈАСЕН
ХРАСТ
ТОПОЛА
БРЕСТ
ГРАБ
ВРБА
ЈАВОР
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
БРЕЗА
ЈОВА
ТИСА/ЧЕМПР.
ЈАСЕН
ХРАСТ
ЛЕСКА
ТОПОЛА
ЈАВОР
ГРАБ
ВРБА
БРЕСТ
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
ЈОВА
БРЕЗА
ТОПОЛА
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЈАСЕН
ПЛАТАН
ГРАБ
ВРБА
БРЕСТ
ЈАВОР
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.


Стари приказ података о алергеном полену