Полен

Подаци о алергеном полену

Набавите на Google Play Концентрације алергеног полена у ваздуху прате се на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.

Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ТИМОК
Сремска 13, 19000 Зајечар

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар

ЕНОЛОШКА СТАНИЦА
Хероја Пинкија 49, Вршац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ
Николе Пашића 1, 34000 Крагујевац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК
Краља Петра И бр 8, 32000 Чачак

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ
Војводе Путника 2, 37000 Крушевац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге 1, 18500 Врање

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ
Булевар Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА
Змај Јовина 30, 24000 Суботица

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНА КУЛА
Лењинова 11, 25230 Кула

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
Стевана Немање 2, 36300 Нови Пазар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ
Данила Киша 8а, Бечеј

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО
Слободана Пенезића 16, 36000 Краљево

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Универзитет у Новом Саду
Департман за биологију и екологију
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21102 Нови Сад

ДОМ ЗДРАВЉА Др МИЛЕНКО МАРИН
Болничка 65, 15300 Лозница

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Вука Караџића 8, 13000 Панчево

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Руже Јовановића 27а, 11000 Београд

ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
ПЕЛИН
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ЧЕТИНАРИ
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
АМБРОЗИЈА
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
ПЕЛИН
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ТРАВЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ЧЕТИНАРИ
БРЕЗА
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
ТРАВЕ
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
ТРАВЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
19.10.
20.10.
21.10.
АМБРОЗИЈА
БОКВИЦА
КИСЕЛИЦЕ
19.10.
20.10.
21.10.
19.10.
20.10.
21.10.
ЧЕТИНАРИ
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
АМБРОЗИЈА
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
КОПРИВА
ПЕЛИН
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
АМБРОЗИЈА
БОКВИЦА
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ТРАВЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
АМБРОЗИЈА
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
АМБРОЗИЈА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
КОПРИВА
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
АМБРОЗИЈА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
ТРАВЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
ЧЕТИНАРИ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ТРАВЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ТРАВЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ЧЕТИНАРИ
БРЕЗА
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
АМБРОЗИЈА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
ПЕЛИН
КОПРИВА
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
ТРАВЕ
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
ЧЕТИНАРИ
ЛИПА
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
АМБРОЗИЈА
КОПРИВА
ПЕЛИН
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
ТРАВЕ
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
АМБРОЗИЈА
КОНОПЉЕ
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
КОПРИВА
ПЕЛИН
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
ЛИПА
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
АМБРОЗИЈА
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.


Стари приказ података о алергеном полену