Квалитет ваздуха у реалном времену

У складу са Законом о заштити ваздуха надлежност над Државном мрежом за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије има Агенција за заштиту животне средине. Оперативни мониторинг применом аутоматских, референтних, метода се реализује донираном опремом на 28 аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха, АМСКВ, као и на 12 АМСКВ набављених и постављених уз помоћ Фонда за заштиту животне средине Републике Србије и појединих великих оператера (РТБ Бор, удружење ЦИС).

Испуњавајући обавезе обавештавања јавности о квалитету ваздуха, Агенција за заштиту животне средине презентује резултате аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у реалном времену. Презентују се прелиминарне, неверификоване, вредности параметара квалитета ваздуха. Верификоване вредности и оцена квалитета ваздуха у агломерацијама и зонама дате су у Годишњем Извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији.