Воде

Информације о хаваријском загађењу вода

На основу Закона о водама "Сл.гласник РС 30/2010" у случају ванредног загађења организује се ванредни мониторинг и спроводи од тренутка пријема информације о акциденту. Испитивање квалитета вода у оваквом случају подразумева мерење и осматрање на локацијама где се догодило загађење.

Поред закона о водама, на снази су и други подзаконски акти који уређују ову област:

 • Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање Сл.гласник РС, бр. 50/2012
 • Уредба о граничним вредностима приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање Сл.гласник РС, бр. 35/2011
 • Правилника о утврђивању водних тела површинских и подземних вода, Сл. Гласник РС бр. 96/2010
 • Уредба о класификацији вода Сл.гласник СРС бр.5/68
 • Датум Прва информација о хаваријском загађењу Коначни извештај
  27.6.2024

  Дана 27.06.2024. године око 12:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију, Одељење водне инспекције) о хаваријском загађењу воде канала Визељ (помор рибе), као и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде канала.
  Представници Агенције за заштиту животне средине, Живојин Смиљковић, маст.хем. и Душан Самац, дипл.хем су дана 27.06.2024. године изашли на терен и у присуству водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж. у периоду од 13:15 до 14:15 часова извршили узорковање воде канала Визељ на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:
  Живојин Смиљковић, маст.хем.
  Душан Самац, дипл.хем
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  11.5.2024

  Дана 09.05.2024. године у 11:45 часова, обавештени смо од стране водне инспекторке Јасмине Павићевић, дипл.инж. (Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције) да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Лим (на потезу од ХЕ Потпећ узводно до ХЕ Бистрица).
  Представници Агенције за заштиту животне средине, Живојин Смиљковић, маст.хем., Петар Костић, хидр.тех. и Снежана Чађо, дипл.биол., дана 10.05.2024. године изашли су на терен и у присуству водне инспекторке Иване Чабаркапе дипл.инж.шум. (Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Прибој), у периоду од 10:00-13:00 часова извршили узорковање воде реке Лим (на потезу од ХЕ Потпећ узводно до ХЕ Бистрица), општине Прибој и Нова Варош, на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:
  Живојин Смиљковић, маст.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  9.5.2024

  Због пожара на депонији "Дубоко" код Ужица, дана 07.05.2024. године представници Агенције за заштиту животне средине, Душан Самац, дипл.хем. и Мирјана Бабић, хем. тех., изашли су на терен и у периоду од 11:00-13:30 часова извршили ванредно узорковање воде Турског потока и водотока Дубоко на четири локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:
  Живојин Смиљковић, маст.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  22.3.2024

  Дана 21.03.2024. године у 14:50 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Рајча Иванов, дипл.инж.техн. (Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Лесковац) да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде Пусте реке.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Светислав Денић, хем.тех. и Владимир Денић, хем.тех. су дана 22.03.2024. године изашли на терен и у присуству водних инспектора Рајча Иванов, дипл.инж.техн. и Саша Додић, дипл.инж.грађ. у периоду од 10:00-12:00 часова извршили узорковање воде Пусте реке на четири локалитета.
  Узета су четири узорка за даље анализе.
  Дежурни инжењери:
  Живојин Смиљковић, маст.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  14.3.2024

  Дана 13.03.2024. године у 10:15 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Драгана Тадића, дипл.инж. (Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Лозница) да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде Бањског потока.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. и Душан Самац, дипл.хем. су дана 13.03.2024. године изашли на терен и у присуству водног инспектора Драгана Тадића, дипл.инж. у периоду од 13:00-14:30 часова извршили узорковање воде Бањског потока на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Живојин Смиљковић, маст.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  14.3.2024

  Дана 13.03.2024. године у 09:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Миодрага Стефановића, дипл.инж.техн. (Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, одсек Лесковац) да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Пепељуше.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Светислав Денић, хем.тех. и Владимир Денић, хем.тех. су дана 13.03.2024. године изашли на терен и у присуству водних инспектора Миодрага Стефановића, дипл.инж.техн. и Драгане Пешић, дипл.инж. техн. у периоду од 12:45-14:15 часова извршили узорковање воде реке Пепељуше на три локалитета
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Живојин Смиљковић, маст.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  9.1.2024

  Дана 09.01.2024. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Дунав, у присуству водних инспектора Дубравке Вељовић, дипл.инж. и Вељка Комада, дипл.инж. (АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одељење за водну инспекцију) а везано за акцидент потонућа барже која је превозила 1000 тона азотног ђубрива, код моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка - Илок, на 1297 речном км.

  Представници Агенције за заштиту животне средине Љиљана Белић, маст.хем. и Драгана Главашки, дипл.биол. су дана 09.01.2024. упућени на терен и у присуству водних инспектора Дубравке Вељовић, дипл.инж. и Вељка Комада, дипл.инж. у периоду од 07:30-13:30 часова извршили узорковање воде реке Дунав на пет локалитета.

  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењер:

  Миљана Љешњак, дипл.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  5.1.2024

  Дана 05.01.2024. године око 07:30 часова, обавештени смо од стране представника ЈВП "Воде Војводине” Ј. Вигњевића (руководилац службе за заштиту вода) и водне инспекторке Дубравке Вељовић, дипл.инж. (АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одељење за водну инспекцију) да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Дунав након акцидента насталог услед потонућа барже која је превозила 1000 тона азотног ђубрива, код моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка - Илок, на 1297 речном км.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Миљана Љешњак, маст.хем., Драгана Главашки, дипл.биол. и Марина Илијевић, дипл.инж. су дана 05.01.2024. године изашли на терен и у присуству водних инспектора Дубравке Вељовић, дипл.инж. и Вељка Комада, дипл.инж., у периоду 12:00-13:30 часова извршили узорковање воде реке Дунав на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењер:
  Миљана Љешњак, дипл.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  9.11.2023

  Дана 09.11.2023. године у 11:35 часова, обавештени смо од стране инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, секретаријат за инспекцијске послове) о хаваријском загађењу канала Себеш (нафтни деривати) и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде канала.

  Представници Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. и Мирјана Бабић, хем.техн. су дана 09.11.2023. године изашли на терен и у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. у периоду од 13:15-14:00 часова извршили узорковање воде канала Себеш на два локалитета.

  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:

  Живојин Смиљковић, маст.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.

  8.9.2023

  Дана 08.09.2023. године у 12:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију, Одељење водне инспекције) да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде канала Каловита.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр.техн. је дана 08.09.2023. године изашао на терен и у присуству водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж. у периоду од 13:00-14:30 часова извршио узорковање воде канала Каловита на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  29.7.2023

  Дана 28.07.2023.године око 22:00 часова обавештени смо о хаваријском загађењу воде језера Стара Очага (уочен је помор рибе), као и да је неопходно извршити ванредно узорковање воде језера.

  Представници Агенције за заштиту животне средине Душан Самац, дипл.хем. и Бојковић Златибор, хидр.тех. су дана 29.07.2023. године изашли на терен и у присуству инспектора Мирка Радуловића, дипл.инж., у периоду 8:30-10:30 часова извршили узорковање воде језера Стара Очага на четири локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Душан Самац, дипл.хем.

  29.6.2023

  Дана 28.06.2023. године у 11:00 часова, обавештени смо од стране инспекторке Јелене Милутиновић, дипл.инж. (Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију) о хаваријском загађењу канала Себеш (помор рибе), као и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде канала.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. и Душан Самац, дипл.хем. су дана 29.06.2023. године изашли на терен и у присуству водне инспекторке Јелене Милутиновић, дипл.инж. у периоду од 09:00-10:00 часова извршили узорковање воде канала Себеш на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:
  Живојин Смиљковић, маст.хем.
  Душан Самац, дипл.хем.

  22.6.2023

  Дана 21.06.2023. године око 12:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију, Одељење водне инспекције) о хаваријском загађењу воде канала Визељ (помор рибе), као и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде канала.
  Представнице Агенције за заштиту животне средине Милица Мосуровић, дипл.инж.техн. и Милица Прелић, дипл.инж.техн. су дана 22.06.2023. године изашле на терен и у присуству водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж. у периоду од 09:00-10:00 часова извршиле узорковање воде канала Визељ на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Милица Мосуровић, дипл.инж.техн.
  Милица Прелић, дипл.инж.техн.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  20.6.2023

  Дана 19.06.2023. године у 12:20 часова обавештени смо од стране водне инспекторке Дубравке Вељовић, дипл.инж. (АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одељење за водну инспекцију) о хаваријском загађењу реке Дунав услед изливања веће количине нафте са брода, на 1287 речном км, на територији општине Бачка Паланка у Челареву, као и да је неопходно извршити ванредно узорковање воде поменуте реке.
  Представница Агенције за заштиту животне средине, Миљана Љешњак, маст.хем. је дана 19.06.2023. године изашла на терен и у присуству водне инспекторке Дубравке Вељовић, дипл.инж., у периоду 13:00-17:40 часова извршила узорковање воде реке Дунав на три локалитета.
  Истовремено је представник Агенције за заштиту животне средине Милан Михај, хем.техн., са чамца речне полиције, на територији општине Нови Сад у Сремској Каменици, извршио узорковање воде реке Дунав на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењер:
  Миљана Љешњак, дипл.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  31.3.2023

  Дана 31.03.2023.године око 12:20 часова обавештени смо од стране инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове) о хаваријском загађењу Топчидерске реке (уочена промена боје), као и да је неопходно извршити ванредно узорковање воде Топчидерске реке.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. је дана 31.03.2023. године изашао на терен и у присуству инспектора Драгана Парежанина, дипл.инж., у периоду 13:00-14:15 часова извршио узорковање воде Топчидерске реке на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  9.1.2023

  Дана 09.01.2023. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Нишаве и реке Јужне Мораве, у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, а везано за акцидент настао превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр.тех. је дана 09.01.2023. године упућен на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 07:00-12:00 часова извршио је ванредно узорковање воде реке Нишаве и Јужне Мораве на шест локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  Дежурни инжењери:
  Љубиша Денић, дипл.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  9.1.2023

  Дана 08.01.2023. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Нишаве и реке Јужне Мораве, у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, а везано за акцидент настао превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр.тех. је дана 08.01.2023. године упућен на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 07:00-12:00 часова извршио је ванредно узорковање воде реке Нишаве и Јужне Мораве на шест локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Љубиша Денић, дипл.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  5.1.2023

  Дана 04.01.2023. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Нишаве и реке Јужне Мораве, у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, а везано за акцидент настао превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представник Агенције за заштиту животне средине Светислав Денић, хем.тех. је дана 04.01.2023. године упућен на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 07:00-12:00 часова извршио је ванредно узорковање воде реке Нишаве и Јужне Мораве на шест локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  4.1.2023

  Дана 03.01.2023. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Нишаве и реке Јужне Мораве, у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, а везано за акцидент настао превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр.тех. је дана 03.01.2023. године упућен на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 09:00-14:00 часова извршио је ванредно узорковање воде реке Нишаве и Јужне Мораве на шест локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  4.1.2023

  Дана 30.12.2022. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Нишаве и реке Јужне Мораве, у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, а везано за акцидент настао превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представник Агенције за заштиту животне средине Светислав Денић, хем.тех. је дана 30.12.2022. године упућен на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 06:00-13:00 часова извршио је ванредно узорковање воде реке Нишаве и Јужне Мораве на седам локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  30.12.2022

  Дана 29.12.2022. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Нишаве и реке Јужне Мораве, у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, а везано за акцидент настао превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представник Агенције за заштиту животне средине Светислав Денић, хем.тех. је дана 29.12.2022. године упућен на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 06:30-11:30 часова извршио ванредно узорковање воде реке Нишаве и Јужне Мораве на седам локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  29.12.2022

  Дана 28.12.2022. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Нишаве и реке Јужне Мораве, у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, а везано за акцидент настао превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представници Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. и Петар Костић хидр.тех. су дана 28.12.2022. године упућени на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 08:30-14:00 часова извршили ванредно узорковање воде реке Нишаве и Јужне Мораве на шест локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  27.12.2022

  Дана 27.12.2022. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Нишаве, у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, а везано за акцидент настао превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представници Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. и Петар Костић хидр.тех. су дана 27.12.2022. године упућени на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 09:45-12:30 часова извршили ванредно узорковање воде реке Нишаве на четири локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  26.12.2022

  Дана 26.12.2022. године у 08:40 часова, обавештени смо од стране инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Нишаве, након акцидента насталог превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).
  Представници Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. и Петар Костић хидр.тех. су дана 26.12.2022. године упућени на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж. у периоду од 12:00-14:00 часова извршили узорковање воде реке Нишаве на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  21.11.2022

  Дана 18.11.2022. године у 12:20 часова, обавештени смо од стране инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, секретаријат за инспекцијске послове) о хаваријском загађењу канала Себеш, као и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде канала.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. је дана 18.11.2022. године изашао на терен и у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. у периоду од 13:00-16:00 часова извршио узорковање воде канала Себеш на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  15.11.2022

  Дана 11.11.2022. године око 12:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Краљево, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Рашке.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Лидија Симовић, дипл.техн., у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., дана 11.11.2022. године у периоду 14:35 - 15:30 часова, извршла је узорковање воде реке Рашке на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењер:
  Љубиша Денић, дипл.хем.

  13.10.2022

  Дана 12.10.2022. године у 08:30 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, секретаријат за инспекцијске послове) о хаваријском загађењу воде канала Визељ (помор рибе), као и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде канала. Представник Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. је дана 12.10.2022. године изашао на терен и у присуству водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж. у периоду од 10:30-11:30 часова извршио узорковање воде канала Визељ на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Љубиша Денић, дипл.хем.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  4.7.2022

  Дана 01.07.2022. године у 10:20 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Краљево, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Рашке.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Светислав Денић, хем. тех., у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., дана 01.07.2022. године у периоду 14:00 - 15:30 часова, извршио је узорковање воде реке Рашке на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Љубиша Денић, дипл.хем.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  7.6.2022

  Дана 06.06.2022. године око 08:30 часова, обавештени смо од стране инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, секретаријат за инспекцијске послове), о хаваријском загађењу река Тамнаве и Уба (помор рибе), као и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета вода.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр.тех. је дана 06.06.2022. године изашао на терен и у присуству инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., у периоду 11:30-13:00 часова извршио узорковање воде реке Тамнаве и реке Уб на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.

  25.5.2022

  Дана 25.05.2022. године у 08:00 часова, обавештени смо од стране инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, секретаријат за инспекцијске послове) о хаваријском загађењу канала Себеш, као и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде канала.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Живојин Смиљковић, маст.хем. и Ђорђе Симић, маст.геол. су дана 25.05.2022. године изашли на терен и у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. у периоду од 10:30-11:30 часова извршили узорковање воде канала Себеш на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Љубиша Денић, дипл.хем.
  Живојин Смиљковић, маст.хем.

  18.5.2022

  Дана 16.05.2022. године око 10:00 часова, обавештени смо од шефа Одсека водне инспекције Краљево (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције) Слађане Пашајлић, дипл.инж., да је на површини воденог огледала акумулације Потпећ уочена бела скрама и да је потребно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Лим (акумулација Потпећ).
  Представници Агенције за заштиту животне средине Љубиша Денић, дипл.хем. и Ђорђе Симић, маст.геол. су дана 16.05.2022. године изашли на терен и у присуству водног инспектора Јасмине Павићевић, дипл.инж., у периоду 17:00-18:00 часова извршли узорковање воде реке Лим (акумулација Потпећ) на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер:
  Љубиша Денић, дипл.хем.

  10.5.2022

  Дана 08.05.2022. године у 12:00 часова, обавештени смо од водног инспектора Драгана Тадића, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Лозница, да је уз десну обалу реке Дрине уочена бела скрама по површини воденог огледала и да је потребно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде наведеног водотока.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Љубиша Денић, дипл.хем. и Петар Костић, хидр.тех. су дана 09.05.2022. године изашли на терен и у присуству водног инспектора Драгана Тадића, дипл.инж., у периоду 12:00-13:00 часова извршли узорковање воде реке Дрине на два локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер:
  Љубиша Денић, дипл.хем.

  1.4.2022

  Дана 01.04.2022. године у 08:30 часова, обавештени смо од стране инспектора Дејана Дашића (Градска управа града Београда, секретаријат за инспекцијске послове) да је уочена промена органолептичких особина вода каналске мреже и реке Галовице (Угриновци - град Београд) и да је потребно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета вода наведених водотока.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Златибор Бојковић, хидр.тех. и Живојин Смиљковић мастер хем., су дана 01.04.2022. године изашли на терен и у присуству водног инспектора Мирка Радовановића, дипл.инж., у периоду од 10:00-12:00 часова извршили узорковање вода каналске мреже на два локалитета на каналу Ладовача.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжењери:
  Ивана Марић, дипл.инж.техн.
  Љубиша Денић, дипл.хем.

  3.3.2022

  Дана 01.03.2022. године у 11:00 часова обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Љиљане Анђелић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је уочена промена органолептичких особина воде Габровачке реке на уливу у реку Нишаву на подручју града Ниша и да је потребно извршити ванредно узорковање и испитивање квалитета воде наведених водотока.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Денић Светислав, хем.тех. је дана 01.03.2022. године изашао на терен и у присуству водног инспектора Весне Ранђеловић, дипл.инж, у периоду 13:30-15:30 часова извршио узорковање воде Габровачке реке и реке Нишаве на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.

  25.11.2021

  Агенција за заштиту животне средине је дана 25.11.2021. године у 8:00 часова обавештена од водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. (Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Водна инспекција), да је потребно извршити ванредно узорковање воде Топчидерске реке и Чукаричког рукавца на подручју СО Чукарица. Представници Агенције за заштиту животне средине Љубиша Денић, дипл.хем. и Ђорђе Симић, дипл.хидгеол. су дана 25.11.2021. године у периоду 9:30-10:50 часова, извршили узорковање воде Топчидерске реке и Чукаричког рукавца на три локалитета, у присуству водног инспектора Вере Велимировић, дипл.инж. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.

  18.8.2021

  Дана 18.08.2021. године око 8:30 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж. (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Краљево), да је уочена промена боје воде реке Ибар и да је неопходно извршити ванредно узорковање и испитивање. Представник Агенције за заштиту животне средине Денић Светислав, хем. тех. је дана 18.08.2021.године у периоду 10:30-13:00, у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., извршио узорковање воде реке Ибар на три локалитета.
  Дежурни инжињер: Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.

  11.8.2021

  Агенција за заштиту животне средине је дана 05.08.2021. године, обавештена од стране начелника Одељења водне инспекције Љиљане Анђелић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, да је потребно дана 09.08.2021.године извршити ванредно узорковање воде баре (језера) на подручју општине Лозница. Представници Агенције за заштиту животне средине Љубиша Денић, дипл.инж. и Мирјана Бабић, хем.тех., у присуству водног инспектора Драгана Тадића, дипл.инж., су дана 09.08.2021.године у периоду 11:30-14:00 часова извршили узорковање воде баре (језера) на кп 264/1 КО Слатина на два локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.

  19.7.2021

  Агенција за заштиту животне средине је дана 17.07.2021. године око 17:00 часова, обавештена од стране републичког водног инспектора Весне Вујић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Водна инспекција, Одсек водне инспекције Лозница, да је потребно извршити ванредно узорковање воде реке Колубаре на територији КО Радобић. Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр.тех је дана 17.07.2021. године у периоду 18:20-19:40 часова, извршио узорковање воде реке Колубаре и канала који води од фарме јунади, власништво Сточар ЛСБ Уб, на три локалитета, у присуству републичког водног инспектора Весне Вујић, дипл.инж.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.

  21.5.2021

  Агенција за заштиту животне средине је дана 20.05.2021. године у 19:30 часова, обавештена од стране водног инспектора Драган Тадић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Смедерево, да је потребно дана 21.05.2021.године извршити ванредно узорковање воде Церског ободног канала на подручју града Шапца. Представници Агенције за заштиту животне средине Мирјана Бабић, хем.тех. и Ђорђе Симић, дипл.инж. су дана 21.05.2021.године у периоду 10:00-11:30 часова, извршили узорковање воде Церског ободног канала на два локалитета, у присуству водног инспектора Драгана Тадића, дипл.инж. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињери: Љубиша Денић, дипл.хем., Татјана Допуђа-Глиђић, дипл.инж.грађ.

  19.5.2021

  Агенција за заштиту животне средине је дана 18.05.2021. године у 14:15 часова, обавештена од водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Водна инспекција, да је потребно дана 19.05.2021. године извршити ванредно узорковање воде канала Себеш на подручју СО Палилула (Крњача, Борча). Представници Агенције за заштиту животне средине Мирјана Бабић, хем.тех. и Синиша Добл, дипл.инж. су дана 19.05.2021.године у периоду 10:00-11:00 часова, извршили узорковање воде канала Себеш на два локалитета, у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Татјана Допуђа-Глиђић, дипл.инж.грађ.

  9.4.2021

  Агенција за заштиту животне средине је дана 08.04.2021. године у 11:10 часова, обавештена од водног инспектора Дејана Дашића,дипл.инж., Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Водна инспекција, да је потребно извршити ванредно узорковање воде Топчидерске реке и Чукаричког рукавца на подручју СО Чукарица. Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр.тех. је дана 09.04.2021.године у периоду 10:00-11:30 часова, извршио узорковање воде Топчидерске реке и Чукаричког рукавца на три локалитета, у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.,Татјана Допуђа-Глишић

  19.3.2021

  Агенција за заштиту животне средине је дана 18.03.2021. године у 11:55 часова, обавештена од стране начелника Одељења за индустрију Оливере Топалов, дипл.инж.техн., Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, Министарство заштите животне средине, да је потребно извршити ванредно узорковање воде реке Пек у зони утицаја Компаније SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR OGRANAK RBM MAJDANPEK у Мајданпеку. Представник Агенције за заштиту животне средине Златибор Бојковић, хидр.тех. је дана 18.03.2021. године у периоду 16:00-20:30 часова, извршио узорковање воде река Велики Пек и Пек на пет локалитета, у присуству републичког инспектора заштите животне средине Горана Збиљића, дипл.инж.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.

  1.2.2021

  На захтев водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Краљево, дана 27.01.2021. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Ибар на територији СО Краљево и СО Рашка.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Златибор Бојковић, хидр. тех., у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., дана 27.01.2021. године у периоду 10:00 - 13:00 часова извршио је узорковање воде реке Ибар на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.

  28.1.2021

  На захтев водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Краљево, дана 23.01.2021. године настављен је ванредни мониторинг квалитета воде реке Ибар на територији СО Краљево и СО Рашка.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр. тех., у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., дана 23.01.2021. године у периоду 10:00 - 13:00 часова извршио је узорковање воде реке Ибар на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.

  19.1.2021

  Дана 18.01.2021. године у 8:30 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Краљево, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Ибар. Представник Агенције за заштиту животне средине Денић Светислав, хем. тех., у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., дана 18.01.2021. године у периоду 11:00 - 13:30 часова, извршио је узорковање воде реке Ибар на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Љубиша Денић, дипл.хем.

  14.12.2020

  Дана 11.12.2020. године у 15:40 часова, обавештени смо од Марије Новаковић, дипл.инж., начелника Одељење водне инспекције, АП Војводина Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да је потребно извршити ванредно узорковање воде канала И-64 у зони шећеране у Врбасу и канала Велики Бачки (ОКМ) у зони фабрике уља Витал у Врбасу. Представник Агенције за заштиту животне средине Милун Џоговић, хем.техн., у присуству водног инспектора Дубравке Вељовић, дипл.инж., дана 11.12.2020. године у периоду 18:30-21:00 часова, извршио је узорковање воде канала на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  27.10.2020

  Дана 27.10.2020.године у 8:05 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића,дипл.инж., Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Водна инспекција, да је потребно извршити ванредно узорковање воде Топчидерске реке на подручју СО Чукарица. Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр. тех., у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., дана 27.10.2020. године у периоду од 11:30 до 13:00 часова, извршио је узорковање воде Топчидерске реке. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу. Дежурни инжињери: Љубиша Денић, дипл.хем.

  18.9.2020

  Дана 17.09.2020.године у 13:45 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића,дипл.инж., Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Водна инспекција, да је потребно 18.09.2020.године извршити ванредно узорковање воде канала Визељ и реке Дунав-Јојкића Дунавац на подручју Крњаче (СО Палилула). Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр. тех., у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., дана 18.09.2020. године у периоду од 8:00 до 10:00 часова, извршио је узорковање воде канала Визељ и реке Дунав-Јојкића Дунавац . Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу. Дежурни инжињери: Љубиша Денић,дипл.хем., Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ

  23.6.2020

  Дана 19.06.2020. године у 12:40 часова, обавештени смо од стране водног инспектората Дубравке Вељовић, дипл.инж., АП Војводина, покрајински секретеријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одељење за водну инспекцију да је дошло до загађења реке Дунав на подручју СО Нови Сад. На основу Закона о водама (Сл. Гласник РС 30/2010), а у присуству водног инспектора Дубравке Вељовић, дипл.инж, представник агенције за заштиту животне средине Мира Зорић, хем.техн., извршила је узорковање воде реке Дунав (2 узорка).

  11.6.2020

  Дана 10.06.2020. године у 13:20 часова обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Љиљане Анђелић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Дунав на територији СО Неготин. Представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић, хидр. тех., у присуству водног инспектора Ненада Живковића, дипл.инж., дана 10.06.2020. године у периоду 18:30-20:30 часова, извршио је узорковање воде реке Дунав на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињери: Љубиша Денић,дипл.хем., Татјана Допуђа Глишић, дипл.инж.грађ.

  3.6.2020

  Дана 01.06.2020. године у 14:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Краљево, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Ибар. Представник Агенције за заштиту животне средине Денић Светислав, хем. тех., у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж., дана 01.06.2020. године у периоду 16:30-18:50 часова, извршио је узорковање воде реке Ибар на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињер: Татјана Допуђа- Глишић, дипл.инж.грађ.

  1.6.2020

  Дана 29.05.2020. године у 08:45 часова обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Водна инспекција, да је дошло до хаваријског загађења воде Марковачког језера (река Кошарна) код Младеновца. Представник Агенције за заштиту животне средине Мирјана Бабић, хем. тех., у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., дана 29.05.2020. године у периоду 13:00-13:30 часова, извршила је узорковање воде Марковачког језера, 50м узводно од прелива преграде-бране, уз леву обалу. Узорак је допремљен у лабораторију на даљу анализу. Дежурни инжињер: Татјана Допуђа- Глишић, дипл.инж.грађ.

  2.4.2020

  Дана 31.03.2020. године у 20:30 часова, обавештени смо од стране штаба за ванредне ситуације ГО Лазаревац, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Пештан. Представници Агенције за заштиту животне средине Љубиша Денић, дипл. хем. и Петар Костић, хидр. тех., у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл. инж., Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Водна инспекција, дана 01.04.2020. године, извршио је узорковање вода реке Пештан на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.
  Дежурни инжињери: Денић Љубиша, дипл. хем., Татјана Д. Глишић, дипл. инж. грађ.

  27.1.2020

  Дана 24.1.2020. у 16:20 часова обавештени смо од Начелника Одељења водне инспекције, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да је потребно извршити узорковање воде реке Плазовић на подручју општине Сомбор (место Риђица), На основу Закона о водама (Сл. Гласник РС 30/2010), а у присуству водног инспектора Чедомира Челића, дипл. инж, представник Агенције за заштиту животне средине Милун Џоговић, хем. тех, извршио је узорковање воде реке Плазовић.

  15.11.2019

  Дана 14.11.2019. године у 8:15 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Марије Новаковић, дипл.инж, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да је дошло до хаваријског загађења воде канала ДТД Бечеј-Богојево. Представници Агенције за заштиту животне средине Мира Зорић, хем.техн. и Синиша Добл, дипл.инж., у присуству водног инспектора Дубравке Вељовић, дипл.инж., дана 14.11.2019. године у периоду 11:35-14:00 часова, извршили су узорковање воде канала ДТД Бечеј-Богојево на четири локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  8.11.2019

  Дана 07.11.2019. године у 10:45 часова, обавештени смо од стране Начелника Одсека водне инспекције Краљево, Слађане Пашајлић, дипл.инж.грађ., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Велике Мораве на територији Општине Свилајнац. Представници Агенције за заштиту животне средине Мирјана Бабић, хем.техн. и Синиша Добл, дипл.инж., у присуству водног инспектора Гордане Крсмановић, дипл.инж., дана 07.11.2019. године у периоду 13:00-14:30 часова, извршили су узорковање воде реке Велике Мораве на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  27.9.2019

  Дана 26.09.2019. године у 12:30 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Љиље Анђелић, дипл. инж. грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Дунав (увала марина-зимовник) на територији СО Велико Градиште (локалитет Бели Багрем). Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Љиљане Савић, дипл. инж. грађ, извршио је узорковање вода реке Дунав (увала марина-зимовник) на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  29.8.2019

  Дана 28.08.2019. године у 11:30 часова, обавештени смо од стране начелника Одсека водне инспекције Краљево, Слађане Пашајлић, дипл.инж.грађ., Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Ибар и реке Рашке на територији СО Краљево и СО Рашка, односно да је уочена појава угинуле рибе. Представници Агенције за заштиту животне средине: Синиша Добл, дипл.инж.пољ. и Борис Новаковић, дипл.биол., у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж.грађ., извршили су узорковање воде реке Ибар на два локалитета и реке Рашке на два локалитета. Узорци воде су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  29.8.2019

  Дана 28.08.2019. године у 09:15 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Водна инспекција, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Дунав на територији општине ГО Палилула. Представник Агенције за заштиту животне средине Бојковић Златибор, хидр.тех., у присуству водног инспектора Дејана Дашића,дипл.инж., извршио је узорковање вода реке Дунав на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  29.8.2019

  Дана 28.08.2019. године у 07:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Весне Вујић, дипл. инж. грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења реке Рибнице на територији СО Мионица. Представник Агенције за заштиту животне средине, Петар костић, хидр. тех., у присуству водног инспектора Весне Вујић, дипл. инж. грађ, извршио је узорковање вода реке Рибнице на четри локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  2.8.2019

  Дана 01.08.2019. године у 15:00 часова обавештени смо путем емаил-а од стране ЈВП “Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар “Сава-Дунав“, да је дошло до помора рибе на доводном каналу Великоокруглички у близини ЦС “Зидина“, на мелиорационом подручју Београда, Сава 1, на водној јединици “Београд“, хидромелиорационог система БГ С1.1 - БГ С1.5. Представници Агенције за заштиту животне средине извршили су узорковање воде на Великоокругличком каналу (ЦС“Зидина“). Узорак је допремљен у лабораторију на даљу анализу.

  25.7.2019

  Дана 05.07.2019. године, по налогу директора Агенције за заштиту животне средине Филипа Радовића, извршено је ванредно узорковање воде реке Власине на територији општине Власотинце. Представник Агенције за заштиту животне средине извршио је узорковање воде реке Власине на локалитету код водозахвата.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  24.6.2019

  Дана 21.06.2019. године у 13:30 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Марије Новаковић,дипл. инж, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да је дошло до загађења воде реке Стари Бегеј. Представници Агенције за заштиту животне средине, извршили су узорковање воде реке Стари Бегеј на профилу Хетин и канала Каљов, низводно од уставе Ботош. Наредног дана (22.06.2019.год.) у оквиру српско-румунске хидротехничке сарадње са експертима Румуније, а на основу тачке 11. "Методологије заједничког испитивања кавалитета вода на граничним профилима водотока који чине или су пресечени државном границом", извршено је ванредно заједничко узорковање воде реке Стари Бегеј, на граничном профилу Хетин. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  6.5.2019

  Дана 04.05.2019. године у 13:55 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Марије Новаковић, дипл. инж, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да је дошло до загађења воде реке Тамиш. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Х. Чабе, дипл.инж., извршио је узорковање воде реке Тамиш на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  17.4.2019

  Дана 11.04.2019. године у 11:45 часова, обавештени смо од стране водне инспекције Љиљане Савић, дипл. инж. грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења реке Дунав на територији општине Смедерево. Представници Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Љиљане Савић, дипл.инж.грађ, извршили су узорковање вода реке Дунав на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  9.4.2019

  Дана 08.04.2019. године у 14:29 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Љиљане Анђелић, дипл. инж. грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења реке Дунав на територији општине Смедерево. Представници Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Љиљане Савић, дипл.инж.грађ, извршили су узорковање вода реке Дунав на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  25.3.2019

  Дана 24.03.2019. године у 12:15 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Весне Вујић, дипл. инж. грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења реке Перајице на територији СО Ваљево (село Јасеница). Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Весне Вујић, дипл. инж. грађ, извршио је узорковање вода реке Перајице на три локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  25.6.2018

  Дана 22.06.2018.године у 21:00 час, обавештени смо од стране инспектора за заштиту животне средине Љиљане Рујевић, дипл.инж.техн, Министарство заштите животне средине, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Бјелице на територији општине Лучани. Представници Агенције за заштиту животне средине, у договору и у присуству инспектора за заштиту животне средине Љиљане Рујевић, дипл.инж.техн,извршили су узорковање вода реке Бјелице дана 23.06.2018.године на три локалитета. Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  3.5.2018

  Дана 02.05.2018.године у 14:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Марије Новаковић, дипл.инж, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Водна инспекција, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Саве на територији БиХ. Агенција за заштиту животне средине је успоставила ванредни мониторинг квалитета воде реке Саве на граничном профилу Јамена и профилу Шабац. Узорци воде реке Саве допремаће се у Националну лабораторију на даљу анализу.

  15.1.2018

  Дана 12.01.2018. године у 14:00 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Марије Новаковић, дипл. инж, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да је регистровано хаваријско загађење воде реке Плазовић на територији општине Сомбор (Риђица). Представници Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Чеодмира Челића, дипл. инж, извршили су узорковање вода реке Плазовић на два локалитета. Ванредни мониторинг квалитета воде реке Плазовић настављен је и дана 13.01.2018.године, представници Агенције за заштиту животне средине извршили су заједничко узорковање вода реке Плазовић са представницима Мађарске, а у складу са важећим Правилником. Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  18.12.2017

  Дана 15.12.2017.године у 10:45 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Краљево Слађане Пашајлић, дипл.инж.грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Ибар на територији општине Рашка. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инж.грађ, извршио је узорковање вода реке Ибар на четири локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  20.11.2017

  Дана 19.11.2017. године у 9:30 часова обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Марије Новаковић, дипл.инж.грађ, Покрајински секретаријат за водопривреду, а по налогу в.д. помоћника секретара за водопривреду да је потребно извршити узорковање реке Саве.
  Представници Агенције за заштиту животне средине извршили су узорковање воде реке Саве на профилу Јамена. Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  20.11.2017

  Дана 18.11.2017. у 09:30 часова, обавештени смо од стране шефа Службе за заштиту вода ЈВП "Воде Војводине" Стевана Радин дипл.инж, о појави нафтне мрље на Дунаву у близини моста Слободе, Нови Сад.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Хармат Чабе, извршио је узорковање воде реке Дунав. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  26.10.2017

  Дана 25.10.2017. године у 12:25 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Љиљане Анђелић, дипл.инж.грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења воде реке Рибнице на територији општине Мионица. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Весне Вујић , дипл.инж.грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције Краљево, извршио је узорковање вода реке Рибнице на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  9.8.2017

  Дана 09.08.2017.године у 14:30 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., Градска управа града Београда, Сектор за заштиту животне средине, Сектор за инспекцијски надзор, да је дошло до хаваријског загађења воде канала (дренажни канал који се улива у реку Галовицу) у Угриновцима на територији СО Земун. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Дејана Дашића ,дипл.инж., извршио је узорковање вода дренажног канала у Угриновцима на три локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  8.8.2017

  Дана 07.08.2017.године у 22:30 часова, обавештени смо од стране основног јавног тужиоца у Мионици, Снежане Јовановић и представника МУП-а у Мионици да је дошло до хаваријског загађења реке Рибнице на територији Општине Мионица. Представници Агенције за заштиту животне средине, у присуству инспектора Весне Вујић, дипл.инж.грађ (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције) дана 08.08.2017. године у периоду 02:00-03:00 часова, извршили су узорковање вода реке Рибнице. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  10.7.2017

  Дана 07.07.2017. у 21:00 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Марије Новаковић, дипл.инж, АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да је неопходно дана 08.07.2017, у преподневним часовима извршити узорковање воде реке Саве на профилима: Хртковци (Општина Рума), Сремска Митровица (Општина С. Митровица) и Јамена (Општина Шид). Представници Агенције за заштиту животне средине у присуству начелника Одељења водне инспекције Марије Новаковић, дипл.инж, извршили су узорковање вода реке Саве.
  Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  10.7.2017

  Дана 07.07.2017. у 18:00 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Љиљане Анђелић, дипл.инж.грађ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, да је неопходно дана 08.07.2017, у преподневним часовима извршити узорковање воде реке Саве на профилу Шабац (СО Шабац). Представници Агенције за заштиту животне средине су у присуству водног инспектора Драгана Тадића,дипл.инж, извршили узорковање вода реке Саве. Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  7.7.2017

  Дана 07.07.2017. године у 10:30 часова обавештени смо од стране помоћника секретара за заштиту животне средине Београда Александре Радиновић, дипл.инж, да је дошло до хаваријског загађења реке Саве код Фабрике Картона Умка. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Александре Војиновић, дипл.инж, Градске управе града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор, извршио је узорковање вода реке Саве на два локалитета.
  Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  3.7.2017

  Дана 01.07.2017. године у 15:40 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Снежане Пашајлић, дипл. инж. грађ, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, Одсек водне инспекције Краљево, да је дошло до хаваријског загађења реке Јадар на територији СО Крупањ (село Завлака). Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Драгана Тадића, дипл. инж, извршио је узорковање вода реке Јадар на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  30.6.2017

  Дана 29.06.2017.године у 12:15 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Ненада Живковића, дипл.инж.грађ, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, Одсек водне инспекције Смедерево, да је дошло до хаваријског загађења Сврљишког Тимока и Белог Тимока на територији СО Књажевац. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Ненада Милутиновића,дипл.инж, извршио је узорковање вода Сврљишког Тимока на два локалитета и Белог Тимока на једном локалитету.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  22.6.2017

  Дана 21.06.2017. године у 13:15 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж, Градска управа града Београда, Сектор за заштиту животне средине, Сектор за инспекцијски надзор, да је дошло до хаваријског загађења Каљавог потока на територији ГО Раковица. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Дејана Дашића ,дипл.инж., извршио је узорковање вода Каљавог потока на два локалитета. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  14.6.2017

  Дана 14.06.2017.године у 07:50 часова, обавештени смо од стране инспектора Александре Војиновић, дипл.инж.грађ, Градска управа града Београда, Сектор за заштиту животне средине, Сектор за инспекцијски надзор, да је дошло до хаваријског загађења Барајевске реке на територији ГО Барајево.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Дејана Дашића,дипл.инж, извршио је узорковање вода Барајевске реке на два локалитета.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  1.6.2017

  На основу захтева Већа Градске општине Палилула извршено је узорковање воде канала В-23 и канала Каловито на подручју ГО Палилула у присуству Уроша Прибићевића члана Већа.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, Петар Костић, хидр.тех, је извршио узорковање воде канала В-23 и Каловито 26.05. и 31.05.2017. године. Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  28.4.2017

  Након добијене информације да је дошло до хаваријског загађења реке Штире, дана 27.04. 2017. године, представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водних инспектора Весне Вујић и Драгана Тодића, дипл.инж, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције Краљево, извршио је узорковање вода реке Штире на два локалитета. Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  11.4.2017

  Дана 10.04.2017. године у 13:10 часова обавештени смо од начелнице Водне инспекције Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Марије Новаковић, дипл.инж.пољ. да је дошло до помора ситне беле рибе на огранку канала ДКМ (детаљне каналске мреже) од Сомбора према Гакову, на територији општине Сомбор.
  Представници Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Чедомира Челића, извршили су узорковање воде на каналу у две тачке. Узорци воде допремљени су у лабораторију на даљу анализу.

  9.3.2017

  Дана 08.03.2017.године у 10:40 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Марије Новаковић, дипл.инж. (Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Водна инспекција), да је дошло до хаваријског загађења канала Галовица на територији СО Пећинци.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству инспектора Хармат Чабе, дипл.инж, извршио је узорковање вода канала Галовица и канала који се улива у Галовицу. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  8.3.2017

  Дана 07.03.2017. године у 13:30 часова обавештени смо од стране инспектора Александре Војиновић, дипл.инж.грађ, Градска управа града Београда, Сектор за заштиту животне средине, Сектор за инспекцијски надзор, да је дошло до хаваријског загађења канала Галовица на територији СО Сурчин.
  Представници Агенције за заштиту животне средине, у присуству инспектора Александре Војиновић, дипл.инж.грађ, извршили су узорковање вода канала Галовица. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  12.9.2016

  Дана 09.09.2016. године у 12 часова обавештени смо од стране помоћника секретара за заштиту животне средине Београда Александре Радиновић, дипл.инж. да је дошло до хаваријског загађења и помора рибе на Чукаричком рукавцу и Топчидерске реке. Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж., Градске управе града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор, извршио је узорковање вода Топчидерске реке и Чукаричког рукавца на три локалитета.
  Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  28.7.2016

  Дана 27.07.2016. у 10:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Марије Новаковић дипл.инж., Република Србија АПВ Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одељење за водну инспекцију, да је дошло до хаваријског загађења реке Дунав код Панчева. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Саше Гајића дипл.инж. Јужнобанатског округа, извршио је узорковање, а узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  22.7.2016

  Дана 20.07.2016. у 10:55 часова, обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Љиљане Анђелић, дипл.инж.грађ., Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења реке Дрине на територији СО Љубовија. Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Јасмине Спасојевић,дипл.инж., извршио је узорковање вода реке Дрине. Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  12.7.2016

  Дана 01.07.2016. у 10:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора, дипл.инж.грађ., Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор, да је потребно извршити узорковање воде канала К-2-1 и канала К-2 на подручју СО Обреновац.

  30.6.2016

  Дана 29.06.2016. у 12:30 часова обавештени смо од стране представника Вода Војводине о хаваријском загађењу воде реке Стари Бегеј на територији СО Житиште. Представници Агенције за заштиту животне средине Радојка Бугарски, дипл.хем. и Мира Зорић, хем.тех. у присуству водопривредног инспектора Мирјане Барош, дипл.инж., за Средњобанатски управни округ (Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Сектор за пољопривредно земљиште и водопривреду), извршили су ванредно узорковање воде реке Старог Бегеја.
  Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  23.5.2016

  Дана 21.05.2016. у 14:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора, Градска управа града Београда , Секретаријат за инспекцијске послове Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор да је дошло до хаварије на Раковачком потоку. Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водопривредног инспектора Дејана Дашића дипл.инг , извршио је узорковање а узорци су допремљени у Лабораторију на даљу анализу.

  19.4.2016

  Дана 19.04.2016.године у периоду од 08:00 до 10:00 часова, представник Агенције за заштиту животне средине је извршио узорковање вода реке Ветернице и реке Вучјанке. Узорковање вода је извршено у присуству водног инспектора Славољуба Николића, дипл.инж.грађ, Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
  Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  29.2.2016

  Дана 26.02.2016. године у 15 часова обавештени смо од стране начелника Одељења водне инспекције Љиљане Анђелић, дипл.инж.грађ., Републичка дирекција за воде, да је дошло до хаваријског загађења реке Лим. Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Милосава Љујића, дипл.инж.грађ., извршио је узорковање вода реке Лим на два локалитета. Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  11.1.2016

  Дана 10.01.2016. у 14:15 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж.грађ.(Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекциске послове, Сектор за заштиту животне средине,водну и санитарну инспекцију) да је регистрована повећана концентрација амонијака у води реке Колубаре на подручју СО Обреновац од стране ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац. Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж.грађ, извршио је узорковање вода реке Колубаре и реке Саве.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  18.12.2015

  Дана 16.12.2015. у 07:30 часова, обавештени смо од стране представника ЈВП "Воде Војводине" Стевана Радин дипл.инж, о појави ошамућене рибе на потесу канала ДТД Бечеј - Богојево код места Србобран.
  Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Хармат Чабе извршио је узорковање воде канала ДТД Бечеј - Богојево.
  Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  3.12.2015

  Дана 02.12.2015. у 08:30 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Ненада Живковића, дипл.инж.грађ, Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је дошло до промене боје воде реке Пек на подручју СО Мајданпек. Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Ненада Живковића, дипл.инж.грађ, извршио је узорковање воде реке Пек.
  Узорци су допремљени у Лабораторију на даљу анализу.

  10.8.2015

  Дана 07.08.2015. године у 9:00 часова обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића дипл.инж, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Одељење за водну инспекцију, да је дошло до хаваријског загађења реке Саве и Колубаре. Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водопривредног инспектора Дејана Дашића дипл.инж, извршио је узорковање на три локалитета реке Саве код Аде Међице и Барича и реке Колубаре код Мислођина, а узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  13.7.2015

  Дана 11.07.2015. у 13:30 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Оливере Брајковић; дипл.инг, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Одељење за водну инспекцију , да је дошло до хаваријског загађења реке Саве код Барича, а да . Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водопривредног инспектора Оливере Брајковић; , извршио је узорковање а узорци су допремљени у Лабораторију на даљу анализу.

  24.6.2015

  Дана 24.06.2015. године обавештени смо од стране шефа Одсека републичке водне инспекције Снежане Пашајлић, дипл.инж.грађ., Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је потребно извршити узорковање воде река: Коренита и Јадар.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Весне Вујић, дипл.инж ће 24.06.2015 год. извршити узорковање воде река Коренита и Јадар. Узорци ће бити допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  15.6.2015

  Дана 13.06.2015. у 21:07 часова, обавештени смо од стране Александре Радиновић, дипл. инж. шум., помоћнице градског секретара за инспекцијске послове, Градска управа града Београда, да је дошло до помора рибе у реци Тамнави - село Бровић, на територији ГО Обреновац.
  Представници Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Александре Војиновић, дипл. инж.грађ., извршили су узорковање вода дана 14.06.2015, а узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  13.2.2015

  Дана 12.02.2015. у 18:50 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Љиљане Савић дипл.инг, Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Дирекција за воде, да је дошло до хаварије и превртања барже са минералним ђубривом на румунској страни Дунава - Молдава.
  Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водопривредног инспектора Љиљане Савић, извршио је узорковање 13.02.2015 у периоду од 10:30 до 12:30 часова. Узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  24.12.2014

  Дана 23.12.2014. године у периоду од 09:00 до 16:00 часова, представник Агенције за заштиту животне средине је извршио узорковање вода потока Костајник и река Коренита, Јадар и Дрина.
  Узорковање је извршено по налогу шефа Одсека републичке водне инспекције Снежане Пашајлић, дипл. инж. грађ, а у присуству водног инспектора Весне Вујић, дипл. инж. грађ, Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
  Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  3.11.2014

  Дана 31.10.2014.године у 15:15 часова, Агенција за заштиту животне средине обавештена је од стране начелника водне инспекције Оливере Брајковић, дипл.грађ.инж. (Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Управа за воде, Сектор за водопривредну инспекцију), да је дошло до поремећаја квалитета вода реке Грочице - црна боја воде.

  У присуству начелника водне инспекције Оливере Брајковић, дипл.грађ.инж., представник Агенције за заштиту животне средине Петар Костић,хидр.тех., извршио је узорковање воде реке Грочице.

  Узорци вода су допремљени у Лабораторију на даљу анализу.

  29.10.2014

  Дана 28.10.2014.године у периоду од 10:00 до 16:00 часова, представник Агенције за заштиту животне средине је извршио узорковање воде река Јадра, Дрине и Саве.
  Узорковање је извршено по налогу шефа Одсека републичке водне инспекције С. Пашајлић, дипл.инж, а у присуству водног инспектора Весне Вујић, дипл.инж, Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
  Узорци вода су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  6.10.2014

  Дана 03.10.2014.године у периоду од 12:00 до 18:00 часова, представници Агенције за заштиту животне средине су извршили узорковање воде река: Костајник, Јадар и Дрине.

  Узорковање је извршено по налогу начелника републичке водне инспекције Љ.Анђелић, дипл.инж., а у присуству водног инспектора Гордане Јовановић, дипл.инж., Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Узорци вода су допремљени у Лабораторију на даљу анализу.

  11.9.2014 Дана 09.09.2014. у 16:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Слађане Пашајлић, дипл.инг, Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воду, Водна инспекција , да је потребно извршити узорковање река Корените и Јадра а поводом испуштања тешких метала из Рудника Столице. Представници Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Весне Вујић , извршили су узорковање 10.09.2014.а узорци су допремљени у Лабораторију на даљу анализу. Такође Агенција за заштиту животне средине по налогу еколошког инспектора , Снежане Кузмановић Министарство за пољопривреду и животне средине , Сектор за контролу и надзор 09.09.2014. је отпочела ванредни мониторинг на рекама Јадра и Корените тако да су и ти узорци допремљени у Лабораторију.
  4.9.2014 Дана 03.09.2014. у 10:30 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Хармат Чабе, дипл.инг, Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водоприврду и шумарство, Водна инспекција, да је дошло до хаварије и појаве нафтне мрље на реци Сави на ширем потезу код Сремске Митровице. Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Хармат Чабе извршио је узорковање. Узорци су допремљени у Лабораторију на даљу анализу.
  4.8.2014

  Дана 02.08.2014. у 13:10 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, Сектор за заштиту животне средине, водни и санитарни инспекцијски надзор, Одељење за водну инспекцију, да је дошло до помора рибе у каналу Визељ - Борча.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Дејана Дашића, извршио је узорковање вода и узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  25.7.2014

  Дана 24.07.2014. године у 09:00 часова обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж, Секретаријата за инспекцијске послове, Сектора за заштиту животне средине, Водни и санитарни инспекцијски надзор, Одељење за водну инспекцију, да је потребно извршити узорковање воде мелиорационог канала - Лабудички канал, ЦС Зидине, КО Бољевци, СО Сурчин.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж, извршио је узорковање воде мелиорационог канала - Лабудички канал и узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  18.7.2014

  Дана 17.07.2014. године у 13:00 часова обавештени смо од стране водног инспектора Весне Вујић, дипл.инж, Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, да је потребно извршити узорковање воде реке Корените и реке Јадар.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Весне Вујић, дипл.инж, извршио је узорковање воде реке Корените и реке Јадар и узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  11.7.2014

  Дана 10.07.2014. у 13:00 часова, обавештени смо од стране еколошког инспектора Снежане Кузмановић, дипл.инж, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Сектор за контролу и надзор, да је дошло до хаварије у Јарменовцима - Тополи.
  Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству еколошког инспектора Снежане Кузмановић, извршио је узорковање воде и узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  13.6.2014

  Дана 12.06.2014. у 8:15 часова, обавештени смо од Поповић Мирослава, члана кризног штаба у Обреновцу, о хаваријском загађењу канала "Мислођин" који се улива у ретензију код ЦС "Мислођин". Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водопривредног инспектора Оливере Брајковић, Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Управа за воде, Сектора за водопривредну инспекцију града Београда извршио је узорковање канала а узорак воде је допремљен у лабораторију на даљу анализу.

  27.5.2014

  Дана 26.05.2014. у 11:00 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Весне Вујић дипл.инж, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Дирекција за воде, да је потребно извршити узорковање реке Корените и реке Јадар на потезу јаловишта рудника антимона Столице у Крупњу, као и узорковање реке Дрине на потезу фабрике "Вискозе" у Лозници јер је дошло до изливања црног луга.
  Представник Агенције за заштиту животне средине је 26.05.2014, у присуству водног инспектора Весне Вујић дипл.инж. и водног инспектора Гордане Јовановић, извршио узорковање река Корените, Јадра и Дрине а узорци су предати у лабораторију на даљу анализу.

  26.5.2014

  Дана 25.05.2014. у 20:15 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Марије Новаковић дипл.инж, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, водна инспекција Нови Сад да је потребно извршити узорковање воде у складу са инспекцијским надзором на потезу Рума, Кожаре чије се воде испуштају у Канал Кудош.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, 26.05.2014. у присуству водопривредног инспектора Марије Новаковић дипл.инж, извршиће узорковање Канала Кудош, а узорци ће бити допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  20.5.2014

  Дана 18.05.2014. године, директор Агенције за заштиту животне средине је издао налог да се настави ванредно узорковање воде реке Саве, на основу Закона о водама ("Службени гласник РС" 30/2010).
  Представници Агенције за заштиту животне средине, Петар Костић, хидр.тех. и Душан Васиљевић, хем.тех, извршили су 18.05.2014. године у 20:00 часова узорковање воде реке Саве на профилу Остружница, десна обала, 50 cm испод површине воденох огледала.

  19.5.2014

  Специјализовани тимови Агенције за заштиту животне средине су 17.05.2014. године извршили ванредно узорковање воде реке Саве на профилима Остружница и Шабац, као и воде реке Дрине на профилу Бадовинци у циљу процене ризика по стање квалитета пијаће воде на ширем подручју Београда. Ванредно узорковање воде реке Саве и реке Дрине извршено је у координацији са Градским заводом за јавно здравље - Београд, а по налогу директора Агенције за заштиту животне средине.

  24.4.2014

  Дана 23.04.2014. у 18:40 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Дејана Дашића дипл.инж, Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Управа за воде, Сектора за водопривредну инспекцију града Београда, да је дошло до хаварије и појаве нафтне мрље на Сави код Умке.
  Представник Агенције за заштиту животне средине у присуству водопривредног инспектора Дејана Дашића, извршио је узорковање воде и узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  22.4.2014

  Дана 19.04.2014. године у 10:40 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Оливере Брајковић, дипл.инж, Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Управа за воде, Сектора за водопривредну инспекцију града Београда, да је дошло до помора рибе у каналу Визељ, Борча, на подручју Панчевачког Рита.
  Представник Агенције за заштиту животне средине Здравко Шево у присуству водопривредног инспектора Оливере Брајковић, извршио је узорковање, а узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  21.4.2014

  Дана 07.04.2014. године у 12:00 часова обавештени смо од стране шефа водне инспекције Одсек у Краљеву, Слађане Пашајлић, дипл. инж, Републичке дирекција за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да је потребно извршити ванредно узорковање воде акумулације Радоиња.
  Представници Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора, Љујић Милосава, дипл. инж. извршили су узорковање воде акумулације Радоиња у периоду од 16.04. до 18.04.2014.године.

  15.4.2014

  Дана 15.04.2014. год. у 12:00 часова Агенција за заштиту животне средине обавештена је од стране водног инспектора Ненада Живковића из Неготина, Републичка дирекција за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, да је дошло до хаварије услед пуцања цевовода за хидротранспорт пулпе (мешавина воде и руде) код рудника Церово, општина Бор.
  Представници Агенције за заштиту животне средине Здравко Шево и Душан Васиљевић су одмах упућени на хаварију, и у току дана 15.04. 2014. год извршиће се узорковање у присуству инспектора.

  19.3.2014

  Дана 19.03.2014. године у 10:00 часова Агенција за заштиту животне средине је обавештена од стране шефа водне инспекције Одсек у Краљеву, Слађане Пашајлић, дипл.инж, Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да је потребно извршити узорковање вода акумулације Врутци, односно Сушичких врела.
  Представници Агенције за заштиту животне средине у присуству водних инспектора, Милосава Љујић, дипл.инж. и Јасмине Спасојевић, дипл.инж. извршиће узорковање вода акумулације Врутци и Сушичких врела у периоду од 20.03. до 23.03.2014. године.

  19.2.2014

  Након комплетирања резултата прикупљених мониторингом акумулације Увац, а имајући у виду актуелни ниво интересовања јавности за питања снабдевања водом, те чињеницу да су наведени резултати у прелиминарном облику већ раније достављени на захтев руководства Специјалног резервата природе "Увац", објављујемо комплетне прелиминарне резултате извршених испитивања акумулације Увац за 2013. годину.

  11.2.2014

  Дана 31.01.2014. године је извршено ванредно узорковање воде реке Штире на профилу Зајача, општина Лозница, по налогу директора Агенције за заштиту животне средине.

  5.2.2014

  Дана 05.02.2014. године у 11:00 часова су узоркована 4 узорка воде реке Дунав у циљу даљег праћења хаваријског загађења воде реке Дунав, која се догодила 29.01.2014. године у Луци Београд, превртањем хрватске барже, натоварене пиритом.

  29.1.2014

  Дана 29.01.2014. године у 8:50 часова обавештени смо од стране водног инспектора, Оливере Брајковић, дипл.инж, Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Управе за воде, Сектора за водопривредну инспекцију града Београда , о превртању хрватске барже, натоварене пиритом на Дунаву у Луци Београд, преко пута сидришта.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, у присуству водног инспектора Оливере Брајковић, дипл.инж. је извршио узорковање реке Дунав и узорци су допремљени у лабораторију на даљу анализу.

  6.1.2014

  Дана 03.01.2014. године у 17:00 часова обавештени смо од стране водопривредног инспектора Ђорђа Каљевића, дипл.инж, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, о помору рибе у Малој акумулацији "Драгоцвет" и да је потребно извршити ванредно узорковање акумулације.
  Представници Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Ђорђа Каљевића, дипл.инж. су извршили узорковање Мале акумулација Драгоцвет 04.01.2014. године. Узорци воде су предати на даљу анализу.

  3.1.2014

  Дана 30.12.2013.године у 10:00 часова обавештени смо од стране водног инспектора Снежане Пашајлић, дипл.инж. да је потребно извршити ванредно узорковање акумулације Врутци.
  Представници Агенције за заштиту животне средине у присуству водног инспектора Милосава Љујића, дипл.инж. су извршили узорковање акумулације Врутци 31.12.2013. Узорци воде су предати на даљу анализу.

  24.12.2013

  Дана 23.12.2013. године у 14:05 часова обавештени смо од стране републичког инспектора за заштиту животне средине, Наде Миловановић, дипл.инж, да је дошло до изливања отпадних вода (фабрика "Фиме" - Мионица, фабрика прецизног лима "Крушик" - Мионица, фабрика "Метал Инвест" - Мионица и отпадне градске воде Мионице) у реку Рибницу.
  Представник Агенција за заштиту животне средине је извршио узорковање вода реке Рибнице, 23.12.2013. Узорци вода су предати на даљу анализу.

  25.11.2013

  Дана 23.11.2013. године у 14:30 часова, обавештени смо од стране републичких инспектора за заштиту животне средине, Наде Лукић, дипл.инж. и Драгана Ђурића, дипл.инж, да је дошло до изливања отпадних вода - црног луга (фабрика Вискозе д.о.о, Целулоза у стечају) у кишну канализацију, односно у реку Дрину. Представници Агенције за заштиту животне средине и РХМЗ су извршили узорковање вода реке Дрине и отпадних вода фабрике Целулозе д.о.о, 23.11.2013. године. Узорци вода су предати на даљу анализу.

  16.10.2013

  Дана 15.10.2013. године у периоду од 13:00 до 16:00 часова, Агенција за заштиту животне средине извршила је ванредно узорковање воде и седимента акумулације Ресник. Узорковање су обавили представници Агенције за заштиту животне средине, Љубиша Денић,дипл.хем, Златибор Бојковић, хидр.тех. и Душан Васиљевић, хем.тех. Узорци вода и седимента су предати Националној лабораторији Агенције за заштиту животне средине на даљу анализу.

  23.8.2013 Дана 22.08.2013.године у 13:00 часова обавештени смо од стране водног инспектора Слађане Пашајлић, о појави угинуле рибе на реци Дичини код места Ракова. Представник Агенције за заштиту животне средине Светислав Денић, хем техн. извршио је 22.08.2013.године узорковање река Дичине и Деспотовице на три локације, а узорци су предати у лабораторију на даљу анализу.
  21.8.2013

  Дана 21.08.2013. године у 13:00 часова Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине ) извршила је ванредно узорковање воде језера Палић. Узорковање је обавио представник Агенције за заштиту животне средине, Милун Џоговић,хем.тех. Узорци су предати у лабораторију Агенције за заштиту животне средине на даљу анализу.

  31.7.2013

  Дана 30.07.2013. године у 11:40 часова обавештени смо од стране републичког еколошког инспектора Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Снежане Кузмановић, дипл.инж, о појави угинуле рибе, 150м низводно испод моста Бивоље, општине Крушевац.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, Златибор Бојковић, хидр.техн. је извршио узорковање вода реке Расине, 30.07.2013. Узорковање је обављено на три локације и узорци су предати у лабораторију Агенције за заштиту животне средине на даљу анализу.

  30.7.2013

  Дана 29.07.2013. године у 08:30 часова обавештени смо од стране републичког водног инспектора Дирекције за воде Зајечарског управног округа, Миодрага Миловановића, дипл.инж, да је низводно од Књажевца, на уливу Трговишког Тимока у Сврљишки Тимок, по површини воде примећена угинула риба у Белом Тимоку, по пријави рибочуварске службе Зајечар.
  Представник Агенције за заштиту животне средине, Душан Васиљевић, хем.техн. је извршио узорковање вода Белог Тимока и Сврљишког Тимока, 29.07.2013. Узорковање је обављено и узорци су предати на даљу анализу.

  1.7.2013

  Дана 29.06.2013. године у 18:20 часова обавештени смо од стране водног инспектора Градске управе града Београда, Дејана Дашића, дипл.инж., да је у реци Сави примећена црна мрља по површини воденог огледала која се протеже око 50м узводно и око 250м низводно од "горњег колектора" Фабрике картона Умка, дуж десне обале реке Саве, као и непријатан мирис.
  Представник Агенције за заштиту животне средине П.Костић, хидр.техн. је извршио узорковање вода реке Саве 29. 06. 2013 у периоду од 19:30 до 21:00 часова и предао Националној лабораторији на даљу анализу.

  21.6.2013

  Дана 20.06.2013. године у 21:50 часова обавештени смо од стране шефа рибочуварске службе Зајечар, Биљане Милутиновић, да је у реци Сврљишки Тимок по површини воде примећена угинула риба.
  Представници Агенције за заштиту животне средине З. Бојковић, хидр. тех. и Д. Васиљевић, хем. техн. су извршили узорковање вода на територији општине Сврљиг 21. јуна у периоду од 8:00 до 10:00 часова.
  Узета су три узорка воде из реке Сврљишки Тимок, два узорка пре градског колектора отпадних вода у Сврљигу и један узорак низводно од градског колектора и предати Националној лабораторији на даљу анализу.

  26.4.2013

  Дана 25.04.2013.г. у 01:30 часова, обавештени смо од стране водног инспектора Оливере Брајковић, дипл.инж, о могућем хаваријском загађењу реке Дунав на територији града Београда (Општина Земун). Након пријема информације представник Агенције за заштиту животне средине Златибор Бојковић, хидр.тех., у присуству водног инспектора Дејана Дашића, дипл.инж, извршио је узорковање вода на следећим профилима:

  • Узорак бр.1 ИБ_3_90_2013(26.04.2013; у 10:30 ч.) - Земун, реке Дунав, десна обала, 30 м низводно од улива кишног колектора, узорак узет по површини воденог огледала
  • Узорак бр.2 ИБ_3_91_2013(26.04.2013; у 10:40 ч.) - Земун, реке Дунав, десна обала, 30 м низводно од улива кишног колектора, 50 цм испод површине воденог огледала
  • Узорак бр.3 ИБ_3_92_2013(26.04.2013; у 11:00 ч.) - Земун, реке Дунав, десна обала, 150 м узводно од улива кишног колектора, узорак узет по површини воденог огледала
  • Узорак бр.4 ИБ_3_93_2013(26.04.2013; у 11:10 ч.) - Земун, реке Дунав, десна обала, 150 м узводно од улива кишног колектора, 50 цм испод површине воденог огледала
  Узорци вода прослеђени су Националној лабораторији на даљу обраду (анализираће се параметар-укупни нафтни угљоводоници).

  25.4.2013

  Дана 24.04.2013.године у 16:00 часова, обавештени смо од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - водног инспектора Марије Новаковић, дипл.инж, о хаваријском загађењу канала К-88 на територији општине Пећинци (Суботиште). Након пријема информације представник Агенције за заштиту животне средине, Златибор Бојковић, хидр. тех, у присуству водног инспектора Марије Новаковић, дипл.инж, извршио је узорковање вода на следећим профилима:

  • Узорак бр.1 ИБ_3_88_2013(24.04.2013; у 18:00 часова) - канал К-88, 5 м узводно од улива у Угриновачки канал, 20 цм испод површине воденог огледала
  • Узорак бр.2 ИБ_3_89_2013(24.04.2013; у 18:40 часова) - канал К-88, 50 м узводно од улива вода из пречистача УПОВ, 20 цм испод површине воденог огледала.

  14.3.2013

  Дана 13.03.2013. године извршено је ванредно узорковање воде реке Грочице након испуштања мазута из погона "ПКБ Гроцка". Визуелним прегледом водотока уочен је масни филм, који је прекривао 100% површину воденог огледала, изнад прве баријере за сакупљање површинских слојева течности.
  Седам узорака воде је допремљено у Београд и предато Националној лабораторији на даљу анализу.

  11.3.2013

  На захтев водног инспектора Весне Вујић дипл.инж о могућој хаварији реке Рибница, 07.03.2013.године, државни службеник Душан Васиљевић хем.тех. је извршио узорковање вода реке Рибнице, општина Мионица на два локалитета: мост у селу Табановић и на локалитету заједничке изливне цеви "Метал Инвест" доо Мионица и "Крушик прецизни лив" а.д. Мионица у водоток.
  Узорци вода допремљени су у Београд и предати Националној Лабораторији на даљу анализу 08.03.2013. године у 10:00 часова.

  7.3.2013

  Дана 5.3.2013. године, поводом информације о појави пене на реци Тиси код Новог Кнежевца, по налогу директора Агенције за заштиту животне средине, представник Агенције за заштиту животне средине Мира Зорић хем. техничар, у складу са својим овлашћењима је изашла на терен и извршила узорковање водотока у 13:30 часова. Приликом узорковања није уочена појава пене на површини водотока.

  21.1.2013

  Дана 16.01.2013. године у 11:10 часова обавештени смо e-mail-ом од стране "Зелени Србије" из Врања да су уочене примесе јаловине у потоку проточне воде која протиче са дна бране. Ради се о руднику Грот у месту Крива Феја, а угрожена је Корбевачка река која је притока Јужне Мораве. Након пријема ове информације ступили смо у контакт са републичким водопривредним инспектором Драгославом Ђорђевићем, дипл.инж.грађ. Дана 18.01.2013, представник Агенције за заштиту животне средине Светислав Денић, хемијски техничар, упућен је на узорковање вода на територији општине Врањска Бања.

  2.12.2012

  Дана 02.12.2012. године водопривредни инспектор Хармат Чаба, Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Водна инспекција, обавестио нас је да је на Дунаву код викенд насеља Камењар, узводно од Новог Сада, уочена масна мрља ширине неколико стотина метара.
  Након пријема информације о насталом загађењу, представник Агенције за заштиту животне средине, Одсек за мониторинг и стање квалитета вода у Новом Саду, Мира Зорић хем.техн, у присуству инспектора Хармат Чабе извршила је узорковање воде реке Дунав, низводно од Петроварадина где је масна мрља сустигнута чамцем.

  12.10.2012

  Дана 12.10.2012. године, у 11:30 часова, од стране републичког еколошког инспектора Снежане Кузмановић, дипл.инж., обавештени смо о хаваријском загађењу воде реке Јадар (по површини воденог огледала је уочена мртва риба), на територији општине Осечина.
  Након пријема информација о насталом загађењу, представник Агенције за заштиту животне средине Здравко Шево, хем.тех, упућен је на узорковање вода на територији општине Осечина.

  2.10.2012

  Дана 2.10.2012. године у 13:00 часова од стране водног инспектора Оливере Брајковић обавештени смо о хаваријском загађењу воде канала Галовица, на територији општине Бечмен.
  Након пријема информација о насталом загађењу предузете су мере на основу Закона о водама ("Сл.Гласник РС 30/2010"). Представник агенције за заштиту животне средине, Петар Костић, хидр.тех. извршио је узорковање воде.

  Анкета о доступности