Контакт адреса и телефон
Адреса:
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановића 27а, 11160 Београд
(улаз из Жабљачке улице)
Република Србија


Телефон:
Централа: (+381) (0)11 2861080
Директор: (+381) (0)11 2861065


Факс:
(+381) (0)11 2861-077

E-mail:
office@sepa.gov.rs

Подаци о Агенцији за заштиту животне средине:
Шифра делатности: 8413 - уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
Матични број: 17840916
Жиро рачун: 840-1620-21
Порески идентификациони број (ПИБ): 107684065
Обвезник ПДВ-а: Не - Члан 9, став 1. Закона о ПДВ-у

Локација:


Прикажи већу мапу - Агенција за заштиту животне средине