Контакт адреса и телефон
Адреса:
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановића 27а, 11160 Београд
(улаз из Жабљачке улице)
Република Србија


Радно време:
07:30 - 15:30 часова

Телефон:
Централа: (+381) (0)11 2861080
Директор: (+381) (0)11 2861065


Национални регистар извора загађивања - корисничка подршка:
011-63-56-780
011-63-56-781
011-63-56-782
011-63-56-783


Факс:
(+381) (0)11 2861-077

E-mail:
office@sepa.gov.rs

Подаци о Агенцији за заштиту животне средине:
Шифра делатности: 8411 - делатност државних органа
Матични број: 17855140
Жиро рачун: 840-1620-21
Порески идентификациони број (ПИБ): 107684065
Обвезник ПДВ-а: Не - Члан 9, став 1. Закона о ПДВ-у

Локација:


Прикажи већу мапу - Агенција за заштиту животне средине