Контакт адреса и телефон
Адреса:
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановића 27а, 11160 Београд
(улаз из Жабљачке улице)
Република Србија


Радно време:
07:30 - 15:30 часова

Телефон:
Централа: (+381) (0)11 6356770; (+381) (0)11 6356778
Директор: (+381) (0)11 6356788; (+381) (0)11 6356793
Факс:
(+381) (0)11 2861-065

E-mail:
office@sepa.gov.rs

Национални регистар извора загађивања - ИЗВЕШТАВАЊЕ (корисничка подршка): (+381) (0)11 6356780; (+381) (0)11 6356781; (+381) (0)11 6356782; (+381) (0)11 6356783
Одељење за контролу квалитета ваздуха (+381) (0)11 6356787; (+381) (0)11 6356771; (+381) (0)11 6356791; (+381) (0)11 6356785; (+381) (0)11 6356784
Одељење за мониторинг квалитета воде и седимената (+381) (0)11 3050919; (+381) (0)21 463321
Одељење за националну лабораторију (+381) (0)11 3050930; (+381) (0)11 3050921; (+381) (0)11 6356764; (+381) (0)11 6356765; (+381) (0)11 6356763; (+381) (0)11 6356762
Група за финансијске послове (+381) (0)11 6356761
Правни послови (+381) (0)11 6356789; (+381) (0)11 6356760
Јавне набавке (+381) (0)11 6356786
Информације од јавног значаја - Овлашћено лице: Драган Младеновић (+381) (0)11 6356781; e-mail: dragan.mladenovic@sepa.gov.rs
Лице за заштиту података о личности - Одређено лице: Нада Радовановић (+381) (0)64 8348644; e-mail: nada.radovanovic@sepa.gov.rs


Подаци о Агенцији за заштиту животне средине:
ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних средстава): 14851
Шифра делатности: 8411 - делатност државних органа
Матични број: 17907344
Жиро рачун: 840-1620-21
Порески идентификациони број (ПИБ): 107684065
Обвезник ПДВ-а: Не - Члан 9, став 1. Закона о ПДВ-у

Локација:


Прикажи већу мапу - Агенција за заштиту животне средине