Квалитет земљиштаКатастар контаминираних локација
02.03.2020
Правилник о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти, садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података усвојен је у августу месецу 2019. године ("Службени гласник РС", број 58/2019). Правилник можете преузети овде.
Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другима захтевима за мониторинг земљишта усвојен је 2020. године ("Службени гласник РС", број 102/20).
Правилник можете преузети овде.
Катастар контаминираних локација представља скуп података о угроженим, загађеним и деградираним земљиштима и он је саставни део Информационог система земљишта који води Агенција за заштиту животне средине.
Државни органи, односно организације, органи аутономних покрајина, јединице локалне самоуправе и загађивачи, најкасније до 31. марта текуће за претходну годину, достављају податке о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама, као и о загађивачима Агенцији за заштиту животне средине у складу са Законом о заштити земљишта.
Катастар се води у електронском облику. Апликација за унос података:


Да би сте користили апликацију Катастра и доставили податке Агенцији, потребно је контактирати администратора ради добијања корисничког имена и лозинке на kkl-podrska@sepa.gov.rs.