Презентације

Презентације
Датум Наслов
5.6.2024 Водни систем - Управљање информацијама, знањем и ризиком: Др Небојша Вељковић
22.3.2024 Светски дан вода 2024 - др Небојша Вељковић
26.10.2023 Значај и улога Агенције за заштиту животне средине у еколошком праву Србије и заштити животне средине - Небојша Вељковић, Стефан Симеуновић
21.7.2023 Transboundary water and sediment pollution - Analysis of monitoring results in Serbia: Небојша Вељковић et. al.
21.2.2023 Chapter 27 Environment and climate change - Development of water status monitoring in accordance with the WFD - PhD Tamara Perunovic Culic
29.11.2022 SEPA-EEA-EIONET Communications bilaterals -Тамара Перуновић Ћулић et al.
13.9.2022 Сеоски водоводи у времену прилагођавања на климатске промене - Др Небојша Вељковић
12.5.2022 Управљање ванредним ситуацијама - др Небојша Вељковић et al.
4.10.2021 Enhancing Management of Contaminated Sites Using Environmental Monitoring Data and Preliminary Risk Assessment Methodology in Serbia - др Драгана Видојевић, Дарко Дамњановић, Лана Кукобат, Немања Јевтић, Александра Шиљић Томић
19.2.2020 Извештавање о отпаду - Љиљана Ђорђевић
18.2.2020 Управљање отпадом у Републици Србији - Небојша Реџић
18.2.2020 Извештавање о отпадним возилима - Небојша Реџић
2.10.2019 Искуство у изради мишљења у поступку издавања водних услова за изградњу и реконструкцију објеката: Милица Домановић et al.
10.6.2019 Freshwater Use and Biodiversity in Serbia: Милица Домановић, Славиша Поповић, Борис Новаковић
11.4.2019 Укупна употреба и продуктивност ресурса: Маја Крунић - Лазић
5.4.2019 Економски инструменти за заштиту природе: Маја Крунић - Лазић
5.4.2019 Утицај туризма на животну средину и заштићена подручја: Маја Крунић - Лазић
21.3.2019 Изазови спровођења прекограничног мониторинга површинских вода - ЕУ и Србија (IV део): др Небојша Вељковић
21.3.2019 Анализа квалитета седимента река и акумулација Србије: Татјана Допуђа Глишић et al.
14.12.2018 Circular economy in theory and practice: Маја Крунић - Лазић
4.12.2018 Недостатак воде за пиће - Пример мапирањаи анализе у ГИС-у: др Небојша Вељковић et al.
9.11.2018 Право на воду и поверење потрошача - др Небојша Вељковић et al.
9.11.2018 Сателитски подржан мониторинг - акумулације Врутци и Барје у Србији - Зоран Стојановић et al.
11.10.2018 Нацрт закона о води за људску употребу - мутна вода на извору - др Небојша Вељковић
23.7.2018 Изазови спровођења мониторинга прекограничних водотокова - ЕУ и Србија - др Небојша Вељковић
17.5.2018 Вода за пиће и људско право: јавно добро или роба? - др Небојша Вељковић et al.
20.4.2018 Процена угрожености и идентификација опасности - недостатак воде за пиће: Филип Радовић, Небојша Вељковић et al.
20.4.2018 Стратегијски значај мониторинга у речном прекограничном контексту - Европска унија и Србија: др Небојша Вељковић et al.
22.3.2018 Статус површинских вода Србије и смернице за развој плана и имплементацију мониторинга - Снежана Чађо et al.
11.12.2017 Управљање водом и канализацијом тако да остану финансијски приступачне за све - др Небојша Вељковић
27.11.2017 Животна средина и здравље - Стари подаци и нове поруке - др Небојша Вељковић
20.11.2017 Програм мониторинга површинских вода на ширем подручју града Београда - мали програм и велика школа, Милица Домановић, дипл.инж.техн. et al.
16.11.2017 Индикатори одрживог развоја - Љиљана Ђорђевић
20.10.2017 Monitoring of Surface Water Status in the Republic of Serbia: Snežana Čađo et al.
20.10.2017 Modern Laboratory Equipment for Water Quality Monitoring - WFD Request: Zoran Stojanović et al.
20.10.2017 Development of Monitoring within River Basin Management Plans and Serbian Water Quality Information System: Nebojša Veljković et al.
18.10.2017 Стање квалитета ваздуха у Републици Србији у светлу даљих европских интеграција - Јасмина Кнежевић, Биљана Јовић, Лидија Марић Танасковић
4.10.2017 Investigation of Potentially Contaminated Industrial Sites in the Republic of Serbia - Драгана Видојевић, Александра Шиљић Томић
19.6.2017 Надлежност и активности Агенције за заштиту животне средине Републике Србије/ Индикатори за област вода - др Драгана Видојевић, Милорад Јовичић
12.5.2017 Просторни планови и контаминиране локације у Републици Србији - др Драгана Видојевић, Немања Јевтић
8.5.2017 Оцена хемијског статуса акумулације Грлиште - Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић, Милица Домановић, Борис Новаковић, Александар Трајковић, Небојша Вељковић, Зоран Стојановић
8.5.2017 Оцена еколошког потенцијала акумулације Грлишта на основу биолошких и физичко хемијских елемената квалитета - Љубиша Денић, Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Борис Новаковић, Татјана Допуђа Глишић, Милица Домановић, Небојша Вељковић,
24.4.2017 Перспектива заштите вода - Србија и Европа, др Небојша Вељковић, дипл. инж. грађ
7.4.2017 Црни лабуд - недостатак воде за пиће; др Небојша Вељковић, дипл.инж.грађ
27.3.2017 Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину - Маја Крунић-Лазић, др Драгана Видојевић
22.3.2017 Моделирање и процена дифузног загађења водотокова слива Колубара; Небојша Вељковић
22.3.2017 Савремена лабораторијска опрема у мониторингу квалитета вода - захтев Оквирне директиве о води ЕУ; Зоран Стојановић
22.3.2017 Информациони систем квалитета вода Србије - националне и међународне обавезе; Татјана Допуђа Глишић, Небојша Вељковић, Зоран Стојановић, Љубиша Денић, Снежана Чађо, Александра Ђуковић, Борис Новаковић, Јована Миловановић, Милица Доманови
10.2.2017 Пољопривреда и животна средина у Републици Србији - др Драгана Видојевић
27.1.2017 Значај очувања органске материје за земљишта Србије - др Драгана Видојевић
22.11.2016 Информационе технологије у заштити животне средине - пример студијског програма - др Небојша Вељковић
15.11.2016 Извештавање о отпадним водама према Агенцији за заштиту животне средине - Лидија Михиловић
14.11.2016 Water Safety Plan: Где смо и шта треба да радимо - др Небојша Вељковић et al.
6.10.2016 Праћење алергеног полена у државној мрежи Републике Србије - Мирјана Митровић-Јосиповић et al.
6.10.2016 Оцена квалитета ваздуха у Републици Србији - Јасмина Кнежевић et al.
6.10.2016 Брисање једне црне тачке - Почетни утицај нове топионице бакра у Бору на квалитет ваздуха - Тихомир Поповић et al.
5.10.2016 Третман вода на руралном подручју - Драган Повреновић et al.
1.8.2016 Barriers, needs and challenges related to the WFD implementation in the Republic of Serbia - Зоран Стојановић et al.
14.6.2016 Initial Impact of New Bor Copper Smelter on Air Quality - Тихомир Поповић et al.
23.5.2016 Процена отпорности на климатске промене - пример изворишта подземних вода града Пожаревца: Небојша Вељковић, et al.
5.4.2016 National Experiences in the Use of Environmental Costs - Зоран Стојановић et al.
5.4.2016 National Experiences in the Use of Resource Costs and Environmental Costs - Зоран Стојановић et al.
4.4.2016 Информациони систем квалитета вода - Татјана Допуђа - Глишић et al.
22.3.2016 Квалитет ваздуха у Републици Србији - Тихомир Поповић, Биљана Јовић, Јасмина Кнежевић, Лидија Марић
18.3.2016 Праћење напретка ка европским климатским и енергетским циљевима - Маја Крунић-Лазић
17.2.2016 Monitoring of surface water status in the Republic of Serbia - Борис Новаковић, Снежана Чађо, Татјана Допуђа-Глишић
11.12.2015 Извештај о стању земљишта Мачве - мр Драгана Видојевић, Наташа Баћановић, Бранислава Димић, Немања Јевтић
10.12.2015 Анализа интензитета емисије у воде штетних материја - Европа и Србија - др инж. Небојша Вељковић
12.11.2015 Животна средина и земљишни ресурси у Србији - мр Драгана Видојевић, др Маја Манојловић, др Александар Ђорђевић, Бранислава Димић, Наташа Баћановић
27.10.2015 Укупни губици воде у системима водоснабдевања у Србији = екв. 45 MW хидропотенцијала - др Небојша Вељковић
25.9.2015 Презентације са саветовања "ЗАШТИТА ВАЗДУХА 2015"- Тихомир Поповић, Јасмина Кнежевић, Биљана Јовић, Лидија Марић, Бранислава Димић, Наташа Црнковић
25.9.2015 Деградација животне средине услед оштећења јаловишта рудника “Столице” у Костајнику 2014.године (Зрењанин, 2015) - мр Драгана Видојевић, Милорад Јовичић, Бранислава Димић, Наташа Баћановић
11.6.2015 Assessment and Management of Contaminated Sites in Flood Disaster in Serbia 2014- мр Драгана Видојевић, Бранислава Димић, Наташа Баћановић
20.5.2015 Утицај катастрофалних поплава 2014. године на стање земљишта у Републици Србији - мр Драгана Видојевић, Бранислава Димић, Наташа Баћановић
18.3.2015 Квалитет ваздуха у Србији, од мониторинга до оцене - Тихомир Поповић
19.2.2015 Soils and Terrain Digital Databases in Serbia - мр Драгана Видојевић
4.7.2014 Одлагање отпада - Љиљана Ђорђевић
9.5.2014 Serbian Water Quality Index - Индикатор урбане одрживости за град Чачак - др Небојша Вељковић, Милорад Јовичић, Биљана Старчевић, Наташа Илић, Бојана Трифуновић
20.1.2014 Процена и управљање ризицима у водоводним системима и индикатори ризика квалитета воде за пиће у Србији - др Небојша Вељковић