Национални извештај за Србију за УНЦСД-14/15
15.11.2005
Координација израде Националног извештаја за Србију за УНЦСД-14/15, за области: стратегија одрживог развоја, енергија, ваздух и атмосфера, и индустријски развој. Линк