Учешће представника Агенције на међународном научно-стручном скупу

На међународном научно-стручном скупу: “Савремена експлоатација и одржавање објеката и постројења у системима водовода и канализације", који је одржан на Козари, Мраковица (Приједор) у Републици Српској од 29-30.9. 2008. године, др Небојша Вељковић је презентовао два рада:

 • Нови системи управљања комуналним отпадним водама затвореним нутријентним циклусом;
 • Индикатори одрживог управљања системима за водоснабдевање и одвођење отпадних вода

 • Учешће представника Агенција на конференцији "ВОДА 2008"

  На конференцији "ВОДА 2008“ која је одржана у Матарушкој Бањи од 3-6. јуна 2008. представници Агенције за заштиту животне средине изложили су рад "Анализа квалитета вода Војводине методом Water Quality Index"


  Учешће представника Агенција на скупу "Размишљај глобално делуј локално" у Крагујевцу.
  У организацији Привредне коморе Србије у Крагујевцу је 03.04.2008. године под слоганом ''Размишљај глобално, делуј локално''организована презентација идејних пројеката о заштити животне средине од отпадних вода. На скупу је др Небојша Вељковић из Агенције за заштиту животне средине презентовао рад: "Одрживо управљање водним ресурсима Србије".

  Београд, 09.11.2006
  Монографија: Индикатори одрживог развоја и управљање водним ресурсима

  САДРЖАЈ (Даље)

  САЖЕТАК
  ... Индекс развоја екоагломерација као индикатор одрживог развоја упућује јасну поруку да ако се буде наставио досадашњи тренд опште неефикасности свих производних привредних фактора и ненаменско и прекомерно коришћење воде и њено загађивање у будућем развоју Србије се могу очекивати озбиљне последице у сектору заштите животне средине.... (Даље)

  ИЗВОДИ ИЗ ИЗВЕШТАЈА РЕЦЕНЗЕНАТА

  Проф. др Слободан Петковић,дипл.инж. Шумарски факултет Универзитета у Београду

  ...Презентован програм израде и резултати истраживања на примеру слива Јужне Мораве показују да један од најзначајнијих аспеката одрживог развоја, заштита и управљање водним ресурсима може бити контролисан индексом развоја екоагломерација као новим индикатором одрживог развоја у националним извештајима и у оквиру сарадње међудржавних институција... (Даље)

  Проф. др Милан Кукрика, дипл.инж.
  Географски факултет Универзитета у Београду
  ... ,може се оценити да ова монографија својим садржајем представља значајан научни допринос у области теорије и примене концепта одрживог развоја ... (Даље)  Страна:
  Претходна1234567Следећа