АрхиваИзаберите кључну реч:

Управљање посебним токовима отпада у Републици Србији у 2010. години
05.07.2011
Агенција за заштиту животне средине је, на основу достављених извештаја о количини производа који постају посебни токови отпада стављеним на тржиште Републике Србије, као и извештаја оператера о управљању овим врстама отпада припремила извештај "УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2010. ГОДИНИ". Извештајем су обухваћени гуме, азбест, уља, акумулатори, као и електрични и електронски уређаји.

Извештај можете преузети овде.
Акредитација Агенције за заштиту животне средине
06.06.2011
Одлуком Акредитационог тела Србије, 30. маја 2011. године Агенција за заштиту животне средине, одељење Национална лабораторија преузела је акредитацију као правни следбеник бившег Сектора за контролу животне средине, Републичког хидрометеоролошког завода. У складу са овом одлуком, Агенцији за заштиту животне средине издат је нови Сертификат о акредитацији са обимом акредитације.
Велико спремање Србије
03.06.2011
У оквиру акције "Очистимо Србију", у суботу 4. јуна 2011. се организује "Велико спремање Србије", велика радна акција чишћења отпада на територији читаве наше земље.

Под слоганом "Прво очистимо своје двориште", Агенција за заштиту животне средине је започела ову акцију 03.06.2011. године у 10.30 часова чишћењем око зграде. Сви запослени у нашој организацији су узели учешће у овој акцији и својим примером показали грађанима важност очувања животне средине и на тај начин допринели да ова акција успе.
Извештавање у складу са E-PRTR директивом
10.05.2011
Србија је одлучила да на добровољној бази учествује у E-PRTR извештавању од 2011 (достављања података од 2009 па надаље) у оквиру приоритетног тока податка Европске агенције за животну средину. За 2009 годину, достављени су подаци о емисијама у ваздух за сумпор диоксид, азотне оксиде и чврсте честице. Прикупљање података ће бити постепено побољшавано у циљу покривања свих врста емисија и преноса загађујућих материја у све медије животне средине у складу са E-PRTR директивом 166/2006/ЕС.
Ова информација је објављена и на сајту E-PRTR Европске Агенције за животну средину на http://prtr.ec.europa.eu
Одржана радионица "DRINKING WATER PROTECTION BY INTEGRATED MANAGEMENT OF CONTAMINATED LAND"
04.04.2011
У периоду од 21-23. марта 2011. године, у Београду у Хотелу "М", Булевар Ослобођења 56а, одржана је радионица под називом "Заштита воде за пиће интегралним управљањем контаминираним земљиштем". Радионицу су организовали Агенција за заштиту животне средине и Институт за заштиту животне средине и истраживање, ИСПРА, Италија (The Institute for Environmental Protection and Research, ISPRA, Italy). Покровитељ радионице је The NATO Science for Peace and Security Programme.
Радионица је окупила академике, стручњаке и владине званичнике из 22 земље који су у току три дана рада разменили искуства и позитивне праксе за смањење утицаја индустријских активности на животну средину, посебно на загађење земљишта и подземних вода. На радионици су размотрени технички и други потребни ресурси у виду информација неопходни за остваривање планова и циљева за заштиту воде за пиће кроз адекватно управљање контаминираним земљиштем. Посебне сесије биле су посвећене представљању могућности за интегралним управљањем земљиштем и подземним водама на контаминираним локалитетима кроз побољшање процеса производње, мониторинг и адекватно планирање коришћења земљишта Такође су представљени актуелни приоритети како за индустријализоване земље, тако и за оне које су у процесу индустријализације. Овакав интегрисани приступ представља позитиван утицај на заштиту земљишта, подземних вода и ресурса воде за пиће.