АктуелноОбавештење поводом пожара на Новом Београду
24.01.2024
Након избијања пожара на Новом Београду у Блоку 70 , Агенција за заштиту животне средине и Градски завод за јавно здравље раде мерења и настављају да прате развој ситуације заједно са другим надлежним службама.
Ватрогасне екипе су на терену, а МУП је ангажовао хеликоптере како би се што пре савладао пожар.
За грађане који живе у близини је важно да се понашају у складу са препоруком Завода за јавно здравље и да уколико виде или осете дим, затворе прозоре и избегавају боравак на отвореном, док се ситуација не реши.
Извештај Градског завода за јавно здравље:
Градски завод за јавно здравље Београд у оквиру мреже аутоматских мерних станица (АМС) којима се обавља редован мониторинг ваздуха на територији Београда континуално прати концентрације загађујућих материја на локацијама које се налазе у потенцијалној зони утицаја пожара у “Кинеском тржном центру“ на Новом Београду и то:
• АМС Нови Београд-Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
• АМС Ада Марина
• АМС Ада Петља
• АМС Баново брдо
У периоду од 7:00 до 8:00 забележен је пораст концентрација загађујућих материја, пре свега суспендованих честица PM10, PM2,5, NO2 и CO које се могу довести у везу са пожаром, на мерним местима:
• АМС Нови Београд - Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
У периоду од 8:00 до 9:00 забележен је благи тренд опадања концентрација загађујућих материја, пре свега суспендованих честица PM10, PM2,5, NO2 и CO које се могу довести у везу са пожаром, на мерним местима:
• АМС Нови Београд - Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
Док су концентрације загађујућих материја благо повишене на мерним местима:
• АМС Ада Марина
• АМС Ада Петља
• АМС Баново брдо
Градски завод за јавно здравље наставља да континуално прати концентрације загађујућих материја у ваздуху до неутрализације пожара.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ГРАЂАНИМА КОЈИ ВИДЕ ИЛИ ОСЕТЕ ДИМ ДА ЗАТВОРЕ ПРОЗОРЕ И ИЗБЕГАВАЈУ БОРАВАК НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ!
Саопштење - резултати анализа реке Дунав
10.01.2024
Ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Дунав након потонућа барже "Лола-5" код Бачке Паланке, спроведено 09. јануара 2024. године, потврдило је претходно добијене резултате, да се анализирани параметри крећу и прописаним границама.
Промена органолептичких особина воде реке Дунав (боја воде, мирис воде и видљиве отпадне материје) ни након ванредне анализе није уочена.
Вредности параметара као што су pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, амонијачни азот, нитрати, нитрити, ортофосфати, укупан фосфор и хемијска потрошња кисеоника - кретале су се у прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода, показала је физичко-хемијска и хемијска анализа узорака воде.
Резултати анализе садржаја укупног органског угљеника и укупног азота показују да су добијене вредности одговарале III класи квалитета површинских вода.
Агенција за заштиту животне средине узорковала је воду реке Дунав 09. јануара на пет локација код моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка-Илок - у зони потонућа, узводно и низводно од потонуле барже. На овим локацијама вода је узоркована 05. и 06. јануара, непосредно након потонућа.
Акцидент се догодио када је немачки брод "Антониа" ударио у стуб моста "25-Мај" на граничном прелазу Бачка Паланка-Илок, на територији пловног пута реке Дунав у Републици Хрватској. Брод је вукао натоварену баржу "Лола-5" која је потонула.
Саопштење - Резултати првих анализа
05.01.2024
Прве анализе узорака воде реке Дунав, након акцидента насталог услед потонућа барже "Лола-5" која је превозила азотно ђубриво, показала је да нема промена органолептичких особина воде ове реке (боја, мирис и видљиве отпадне материје), односно да су параметри у оквирима I и II класе квалитета површинских вода.
Агенција за заштиту животне средине је током данашњег дана вршила ванредно узорковање воде реке Дунав на профилу Нови Сад у 07:30, 10:30, 13:30 и 16:20 часова.
Резултати првих анализа показали су да су се у прописаним границама кретале вредности општих физичко хемијских параметара као што су pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, амонијачни азот, нитрати, нитрити, ортофосфати, укупан фосфор и хемијска потрошња кисеоника.
Узорци су допремљени у лабораторију Одсека за контролу квалитета воде и седимента у Новом Саду, како би се наставило са детаљнијим анализама на укупан органски угљеник, укупан азот и органски азот, чији се резултати ускоро очекују.
Министарство заштите животне средине наставиће да обавештава јавност о резултатима даљих анализа, који се прикупљају.
Натоварена баржа "Лола-5", коју је вукао немачки брод "Антониа" потонула је у 00.40 сати код Бачке Паланке. До пловне незгоде је дошло када је брод ударио у стуб моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка-Илок, на територији пловног пута реке Дунав у Републици Хрватској.
Саопштење
05.01.2024
Министарство заштите животне средине заједно са Агенцијом за заштиту животне средине прати ситуацију на реци Дунав код Бачке Паланке где је ноћас, услед пловидбене незгоде, потонула баржа немачког брода "Лола-5" која је превозила око 1.000 тона вештачког азотног ђубрива.
У овом моменту инспектори за воде надлежног Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду утврђују пет локалитета на којима ће представници Агенције за заштиту животне средине урадити узорковање и одређивање свих физичко-хемијских параметара у циљу анализе квалитета воде, како би се утврдио утицај незгоде на животну средину.
До незгоде је дошло око 00.40 сати, када је немачки брод "Антониа" који је вукао натоварену баржу "Лола-5", ударио у стуб моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка-Илок. Брод је ударио у стуб моста на територији пловног пута реке Дунав у Републици Хрватској, због чега су обавештене и хрватске надлежне службе.
Стање квалитета ваздуха у Републици Србији
08.11.2023
Мерења квалитета ваздуха током претходног дана показала су да прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида, азотдиоксида, угљенмоноксида и приземног озона нису евидентирана ни на једном мерном месту у Републици Србији, а у неколико локалних самоуправа дошло је до прекорачења граничне дневне вредности концентрација PM10 и PM2.5 суспендованих честица.
Метеоролошки услови који су обележили почетак новембра, односно, учестали јужни, југоисточни и југозападни ветрови са температуром која је изнад просека за почетак новембра потпомогли су дисперзији суспендованих честица и смањену активност индивидуалних ложишта. Међутим, за јучерашњи дан најављено је захлађење, због чега су поново активирана индивидуална ложишта, а са слабљењем снаге ветра, дошло је до задржавања високих концентрација суспендованих честица у приземном слоју атмосфере.
Мерења су показала да је током јучерашњег дана забележено прекорачење граничне дневне вредности емисије PM10 суспендованих честица у Ваљеву, Ужицу, Нишу, Новом Пазару и Београду. Средње дневне вредности концентрација суспендованих честица PM2.5 у градовима Ваљеву, Косјерићу, Чачку, Ужицу, Нишу, Новом Пазару, Београду, Панчеву, Пироту и Крагујевцу биле су веће од 25 µg/m3.
Поводом паљења отпада у бившој фабрици "Петар Драпшин", које је изазвало потенцијално загађење у Младеновцу, покренут је поступак основог јавног тужилаштва у Младеновцу, а у току је достављање обавештења надлежних органа. На територији Младеновца, односно, на мерној станици Београд Младеновац регистровано је незнатно повећање средње дневне вредности PM10 суспендованих честица, свега 2 µg/m3, у односу на граничну вредност.
На тренутно загађење недвосмислено утиче употреба индивидуалних ложишта и топлана топлотне снаге мање од 50 МW, које на годишњем нивоу доприносе укупној емисији PM10 суспендованих честица у уделу од 65%, а PM2.5 суспендованих честица у уделу од 80%.
Апелујемо на све појединце да дају допринос у решавању проблема аерозагађења и постизању задатих циљева, јер само променом сопствених навика свако може дати допринос чистијој и здравијој животној средини.
Летња школа о евалуацији загађења ваздуха, земљишта и воде као подршка Европском зеленом договору
21.09.2023
Представници Агенције учествовали су у летњој школи која је организована у оквиру Иновационе агенде за Западни Балкан са циљем развоја зелених вештина за одрживије и ресурсно ефикасније друштво.
Ова обука је заједничка активност Истраживачког центра Европске Комисије и Универзитета у Новом Саду. Покрива теме везане за процену загађења ваздуха, земљишта и воде. Током догађаја, учесници су имали прилику да науче како да користе алате Истраживачког центра Европске Комисије за процену емисија и утицаја, упознају се са новим методама за побољшање квалитета воде и здравља земљишта и открију више о напредним техникама мерења.
Јединственост овог догађаја састоји се у учењу од стручњака Европске Комисије у областима загађења ваздуха, земљишта и воде, размени знања и стручности са другим стручњацима у региону Западног Балкана и ширењу научних мрежа.