АктивностиИзаберите кључну реч:

Обавештење о обустави конкурса
11.03.2015
Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине обуставља оглас који је објављен дана 11.02.2015. године.
Извештај о стању и изгледима животне средине у Европи - 2015
03.03.2015
Сутра ће у Европској комисији у Бриселу бити званично објављен "Извештај о стању и изгледима животне средине у Европи - 2015" (European Environment State and Outlook Report - SOER 2015). Европска агенција за животну средину (ЕЕА) израђује овакав извештај сваких пет година и ово је њен пети извештај.
SOER 2015 садржи пет одељака:
У изради овог ЕЕА извештаја су, по други пут, учествовале земље чланице и сараднице ЕЕА.
Допринос Агенције за заштиту животне средине Републике Србије је у изради одељка Национални прилози који је урађен на основу националних извештаја о стању животне средине. Овај одељак садржи 39 националних и 3 регионална брифинга.
Потпун извештај је од данас доступан на сајту ЕЕА.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
11.02.2015
Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 11. 02. 2015. године
Орган у коме се радно место попуњава:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А
Радно место које се попуњава:
1. Радно место за комуникације са државним органима, организацијама и јавношћу,
звање млађи саветник у Одсеку за правне и кадровске послове - 1 извршилац, на неодређено време.
Рок за подношење пријава:
од 12. до 19. фебруара 2015. године
Оглашени јавни конкурс можете преузети ОВДЕ.
Радни састанак Заштита од буке у животној средини
23.01.2015
У Агенцији за заштиту животне средине је 22.01.2015. оџан радни састанак под називом Заштита од буке у животној средини. Састанку су присуствовали представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за Урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Градске управе Новог Сада и Суботице, ЈП Путеви Србије, А.Д. Железнице Србије и А.Д. Аеродром Никола Тесла. Учесници су се активно укључили у дискусију о мерењу, прикупљању података, моделима и програмским пакетима који би олакшали и оптимизовали извештавање о загађењу буком.
Присутни су информисани о формирању радне група која ће се бавити изменом и допуном закона о заштити од буке у животној средини. Ово је био први овакав састанак у организацији Агенције за заштиту животне средине, који је отворио простор за наставак сарадње свих институција које се баве заштитом од буке.