АктивностиИзаберите кључну реч:

Саопештње - Квалитет ваздуха
29.03.2020
Државна мрежа за мониторинг квалитета ваздуха Агенције за заштиту животне средине детектовала је високе концентрације суспендованих честица PM10 и нешто мање концентрације PM2.5 током ноћи 26./27. марта као и наредна два дана, када су оне бележиле вредности и до 500 µg/m3.
С обзиром на до сада незабележену појаву од успостављања аутоматског мониторинга квалитета ваздуха (2010. године) трагало се за узроком ове појаве. Утврђено је да не постоји ниједан извор емисија на територији Србије и у околним земљама који би могао да узрокује овакве вредности концентрација на толико широком подручју.
Агенција има блиску сарадњу са Европском агенцијом за животну средину из које произилази приступ The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Програму Европске уније за осматрање (слике дате доле). Резултати глобалне мреже за праћење транспорта песка на велике удаљености довели су до закључка да је доминантни допринос овој појави био атипичан транспорт огромне количине песка са удаљености више хиљада километара са истока што је последица метеоролошке синоптичке ситуације која је условила да ваздушна маса са истока продре дубоко у централну Европу као и њен и западни-северозападни део.
Сада, 29. марта вредности концентрација суспендованих честица су поново у нормалном опсегу.
Важно обавештење - Саопштење Министарства државне управе и локалне самоуправе
19.03.2020
Овде можете преузети саопштење Министарства државне управе и локалне самоуправе везано за организацију рада за време ванредног стања:
Одржан састанак Надзорног одбора Пројекта ENVAP3
06.03.2020
У Шведској резиденцији у Београду 6. марта 2020. године одржан је састанак Надзорног одбора Пројекта ENVAP3 - Припрема за преговарање Србије у процесу приступања Европскон унији. Агенцију је на састанку представљао директор Агенције господин Филип Радовић са сарадницима. У раду скупа учествовали представници Краљевине Шведске, на челу са амбасадором господином Јаном Лундингом, представници Министарства, помоћници Министра Слободан Перовић и Биљана Филиповић са сарадницима, као и представници Пројектног тима. На састанку је било речи о тренутним и будућим активностима на Пројекту које имају за циљ достизање што боље позиције у току преговарачког процеса.
Одржан је и кратак састанак господина Филипа Радовића и Амбасадора Шведске у току којег су договорени даљи кораци у српско-шведској сарадњи у процесу ЕУ интеграција.
Android™ апликација "Алергени полен"
06.03.2020
Нова Android™ апликација "Алергени полен" доступна је у Google продавници.
Набавите на Google Play
Агенција за заштиту животне средине је израдила апликацију која приказује податке о концентрацијама алергеног полена у ваздуху на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.
Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.
Одржана дебата "Борба против загађеног ваздуха у Србији"
27.02.2020
У Београду је, 27. фебруара 2020. године одржана дебата "Борба против загађеног ваздуха у Србији - Да ли процес приступања ЕУ може бити од помоћи?", коју су организовали ЕУ центар и Центар за европске политике.
Учесници су били директор Агенције за заштиту животне средине Србије Филип Радовић, Шеф сектора за сарадњу Делегације Европске уније у Србији Ингве Енгстром, Сарадник Центра за европске политике Зоран Сретић, Представница Министарства заштите животне средине Душица Радојичић и истраживач у Еколошком центру "Станиште" Дејан Максимовић.
Дебата је ишла у смеру загађења ваздуха у Србији, реформи које су неопходне енергетском сектору и мерама побољшања квалитета ваздуха, о ЕУ зеленом договору, помоћи коју је Србија до сад добила од ЕУ за ову област, као и о потребним усаглашавањем регулатива Србије са ЕУ.
Извештавање о отпаду
19.02.2020
У организицаији Привредне коморе Србије 18. фебруара 2020. године у ПКС одржана је радионица "Годишње извешавање о отпаду". У две двочасовне радионице око 350 учесника је могло да чује новине везане за измене Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС бр. 7/2020) као и остале информације које се тичу извештавања о отпаду.
Након званичног дела, у непосредном разговору са представницима предузећа отклоњене су све недоумице везане за актуелно извештавање ка Националном регистру извора загађивања. Нове радионице "Годишње извештавање о отпаду" ће бити 27. фебруара у ПК Ниш и 04. марта у ПК Новом Сад.
Станица за контролу квалитета ваздуха у Новом Пазару
10.02.2020
Данас је пуштена у рад нова станица за контролу квалитета ваздуха у Новом Пазару. Аеро загађење је један од највећих изазова савремене цивилизације. Србија је одлуцила да се ухвати укоштац са тим проблемом. Вођени тиме да ако се нешто не може измерити, не може се ни контролисати. Сходно томе направили смо стратегију да ниједно место у Србији не остане непокривено мониторингом кваливета ваздуха у наредом периоду.
Станице ће вршити мониторинг свих релевантних материја, односно загађујућих полутаната, попут азотних оксида, сумпор диоксида, суспендованих честица као и приземнног озона.
Отварању су присуствовали менаџмент Агенције за заштиту животне средине, менаџмент градске управе Новог Пазара, а станицу су пустили у рад директор Агенције Филип Радовић и градолначелник Нихад Бишевац.
Подршка Светске банке у унапређењу животне средине
04.02.2020
Званичници Светске банке задужени за животну средину и климатске промене били су у посети Агенцији за заштиту животне средине где је одржан састанак на тему унапређења животне средине, приоритетно у области квалитета ваздуха али и квалитета вода и управљања отпадом.

На састанку се разговарало о могућој сарадњи у решавању проблема загађења ваздуха, анализи мера и проналажењу механизама подршке имајући у виду да Светска банка тренутно ради на припреми свог програма за животну средину за Републику Србију.
Започете активности на новом пројекту о мултиморбидитету у Србији
04.02.2020
Дводневни радни састанак који је обележио почетак пројекта под називом: "A multidisciplinary approach to prevention of multimorbidity in post-conflict Serbia" одржан је на Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у периоду 30-31.01.2020. године. Главни циљ пројекта је да истражи питање мултиморбидитета у Србији, као и могуће узрочно-последичне везе са евентуалним загађењем животне средине и одређеним социо-економским факторима.

Пројекат представља вид билатералне сарадње између Велике Британије и Србије, и обухвата велики број партнерских организација, из Велике Британије Универзитет у Шефилду и HELSI-Healthy Lifespan Institute, из Србије Институт за Биолошка Истраживања, Институт за јавно здравље "Милан Јовановић Батут", Агенцију за заштиту животне средине, Институт за друштвене науке, Институт за медицинску биостатистику Медицинског факултета и Министартсво здравља. Подршку пројекту пружа и Светска здравствена организација, односно регионална канцеларија.
На првом састанку је формирана радна група са представницима свих партнерских институција која има задатак да обезбеди несметано функционисање пројекта и правовремено испуњавање циљева, донешене су прве одреднице и одређене активности у том смеру. Предвиђено је да пројекат траје 18 месеци.
5. децембар - СВЕТСКИ ДАН ЗЕМЉИШТА
04.12.2019
Светски дан земљишта обележава се 5. децембра под слоганом "Зауставите ерозију земљишта - САЧУВАЈТЕ НАШУ БУДУЋНОСТ".
Сваких 5 секунди еродира се површина која је еквивалентна површини једног фудбалског терена. Ова алармантна чињеница потврђује потребу за подизањем свести кроз Светски дан земљишта о овом растућем проблему.
Ове године, бавећи се све већим изазовима управљања земљиштем, FAO кампања "Зауставите ерозију земљишта - САЧУВАЈТЕ НАШУ БУДУЋНОСТ" има за циљ подизање свести о важности одржавања здравих екосистема и људског благостања. Подстицањем људи широм света да се активно укључе у побољшање здравља земљишта, кампања такође има за циљ да унапреди и промовише профил здравог земљишта. Ако ускоро не реагујемо, ерозија ће алармантно угрозити плодност земљишта, што ће даље негативно утицати на глобалне залихе и сигурност хране.
Светски дан земљишта се обележава националним научним скупом "Еколошки значај органске материје у земљишту" који ће се одржати 5. децембра у Матици српској у Новом Саду. Представник Агенције за заштиту животне средине одржаће предавање на тему "Зависност садржаја органског угљеника у земљишту од начина коришћења земљишта и типа земљишта".