Извештаји

Извештаји
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2018. године
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2018. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину
Извештај о управљању отпадом за период од 2011. до 2018. године
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2018. године
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији у 2018. години
Извештај о посебним токовима отпада у Републици Србији у 2018. години
Пластичне кесе у Републици Србији у 2018. години
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине за 2017. годину (Report on Economic Instruments for Environmental Protection 2017)
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2017. године
Извештај о стању земљишта у Републици Србији 2016-2017
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину
Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2017. године
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2017. годину
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2017. године
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2017. години
Производи који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2017. години
Пластичне кесе у Републици Србији у 2017. години
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2016. годину
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2016. годину (Report on Economic Instruments for Environmental Protection in Serbia 2016)
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2016. годину
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа - Недостатак воде за пиће
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2016. годину
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2016. године
Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2016. године
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2015. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2016. години
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2016. години
Пластичне кесе у Републици Србији у 2016. години
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2015. годину (The State of Soil in the Republic of Serbia)
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2015. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2015. годину
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2015. годину
Индикатори биодиверзитета у Републици Србији за 2015. годину
(енглеска верзија)
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2015. године
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2015. години
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2015. години
Пластичне кесе у Републици Србији у 2015. години
Статус површинских вода Србије - Анализе и елементи за пројектовање мониторинга
Индикатори биодиверзитета у Републици Србији за 2014. годину
(енглеска верзија)
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2014. годину
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2014. године
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2014. годину
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2012. и 2013. години
Производи који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2014. години
Пластичне кесе у Републици Србији у 2014. години
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2014. години
Извештај о привредним потенцијалима и активностима од значаја за животну средину у Републици Србији за 2013. годину
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2013. годину
Статус акумулација у 2013. години
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину - Анекс 1
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2013. годину
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2013. године
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2013. години
Производи који након употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2013. години
Пластичне кесе у Републици Србији у 2013. години
Резултати епизодног праћења квалитета ваздуха у Пироту - 2014
Статус акумулације Првонек у 2013. години
Статус језера и акумулација у 2012. години
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2012. годину
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2012. годину
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2012. године
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2012. години
Посебни токови отпада у Републици Србији у 2012. години
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2011. годину
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2011. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2011. годину
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2011. године
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2011. години
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2010. године
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији у 2010. години
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2010. годину
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2009. годину
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2008. годину
"Извештај о стању земљишта у Републици Србији" публикација која даје основни приказ стања земљишта у Србији у периоду 2006-2008. године.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2007. годину
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2006. годину