Извештаји



Изаберите кључну реч:

Пластичне кесе у Републици Србији  за 2016. годину
У Агенцији за заштиту животне средине прикупљање података о производима који постају посебни токови отпада, као и о управљању отпадом који настаје након периода коришћења ових производа, води се од 2010. године. У овом поглављу је дат упоредни преглед прикупљених података за период 2014.-2016.