АрхиваИзаберите кључну реч:

Постављен инструмент за мерење суспендованих честица PM10 / PM2.5 у Крагујевцу
13.04.2022
У Крагујевцу на аутоматској станици за мерење квалитета ваздуха, пуштен је у рад инструмент за мерење суспендованих честица PM10 / PM2.5 .
Поред досадашњих мерења сумпор-диоксида, азот-диоксида и угљен-моноксида, Агенција за заштиту животне средине ће путем свог сајта www.amskv.sepa.gov.rs информисати јавност и о резултатима мерења суспендованих честица PM10 / PM2.5 у Крагујевцу.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2020. године
08.04.2022
Агенција за заштиту животне средине је прикупљањем доступних података, кроз Информациони систем заштите животне средине и директном сарадњом са релевантним институцијама, припремила извештај Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2020. године. У извештају се приказују привредне гране: индустрија, енергетика, пољопривреда, шумарство, туризам, као и циркуларна економија и одрживо коришћење ресурса.
Извештај се може преузети ОВДЕ.
Извештај ЕЕА о главним токовима података
06.04.2022
Европска агенција за животну средину (ЕЕА) је данас објавила прелиминарне резултате оцењивања активности земаља чланица и сарадница у оквиру процеса достављања главних токова података за 2021. годину. Ова активност ЕЕА, која се одвија на годишњем нивоу, подразумева оцењивање достављања националних скупова података о стању животне средине (квалитет ваздуха и вода, заштићена подручја, емисије, итд.) свих земаља чланица и сарадница ЕЕА.
У оцењивању за 2021. годину Република Србија је остварила резултат од 100% чиме се нашла на првом месту од 38 европских земаља које учествују у процесу.
Све податке је обрадила и припремила Агенција за заштиту животне средине у сарадњи са другим националним институцијама.
Више о томе можете погледати на:
https://www.eionet.europa.eu/dataflows/2021/
Почиње дигитализација података о изворима загађивања у Србији
23.03.2022
Београд, 23. март 2022 - Уместо у папирној форми, што је до сада била пракса, загађивачи у свим градовима и општинама у Србији убудуће ће локалним самоуправама податке о свом негативном утицају на животну средину достављати у дигиталном, машински читљивом формату. На тај начин ће бити унапређен квалитет и повећана количина прикупљених података о загађивању ваздуха, вода, земљишта и генерисању отпада на локалном нивоу.
То је омогућено захваљујући дигитализацији локалних регистара извора загађивања, чији су резултати представљени данас на конференцији "Дигитализација зелених података". Конференцију је организовала Агенција за заштиту животне средине (SEPA), у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства.
"Британска влада је 2017. поставила себи за циљ да постане водећа дигитална економија у свету, која је на услузи својим грађанима. Овај пројекат је део наше снажне подршке дигитализацији, али и унапређењу животне средине у Србији. За нас, без података нема одрживог развоја. Подаци стварају нове могућности за привредни раст, али и развој друштва, од кога ће сви грађани имати користи", рекао је Томас Рајт, шеф програмског Фонда за добру управу Британске амбасаде.
"Постојање локалних регистара извора загађивања, односно пописивање загађивача на једном месту, омогућиће доношење адекватних планова а затим и мера за побољшање квалитета животне средине на целој територији Републике Србије. Овај пројекат ће такође обезбедити да и најширој јавности буду доступни подаци о свим изворима загађивања у Србији, у дигиталном, машински читљивом формату. Агенција за заштиту животне средине је прва државна институција која је препознала значај отворених података и своје податке о квалитету ваздуха и алергеном полену учинила доступним још 2018. године. Ширење информација о стању животне средине је од изузетне важности и то управо и јесте једна од основних улога Агенције, која се огледа кроз редовно извештавање о свим релеватним подацима у облику сатних, дневних, недељних, месечних и годишњих извештаја које је могуће прочитати, у сваком тренутку, на интернет презентацији Агенције", казала је Перуновић Ћулић.
Захваљујући унапређењу постојећег информационог система, подаци локалних самоуправа о изворима загађивања биће обједињени у оквиру Националног регистра извора загађивања, за који је надлежна SEPA. До краја марта следеће године, када је рок за достављање извештаја за локални регистар за 2022. годину, подаци за све градове и општине у Србије наћи ће се у овој јединственој бази. То ће омогућити боље сагледавање и једноставнију анализу података, што ће локалним, али и националним институцијама у Србији олакшати доношење адекватних мера за смањење загађења, очување природних ресурса и заштиту животне средине.
"Захваљујући подршци Британске амбасаде, UNDP помаже институцијама у Србији да податке које прикупљају учине доступним широј јавности. Отварање података о локалним изворима загађивања веома је значајно за научну и технолошку заједницу, цивилни сектор, као и грађане и грађанке. Поред боље информисаности, то ће омогућити и креирање иновативних услуга и апликација које могу да унапреде стање животне средине у Србији", истакла је Ирена Церовић, руководитељка тима за добру управу, Програм Уједињених нација за развој (UNDP).
Дигитализација локалних регистара извора загађивања једна је од активности у оквиру пројекта "Отворени подаци за одрживи развој", који спроводе Канцеларија за ИТ и е-Управу и Програм Уједињених нација за развој, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства.
22. март - Светски дан вода
21.03.2022
Што су климатске промене израженије, квантитет и квалитет подземних вода ће постајати све критичнији. Морамо радити боље на одрживом управљању овим драгоценим ресурсом. Подземне воде могу бити ван видокруга, али не смеју бити ван нашег настојања да их учинимо безбеднијим за будућност.
Да би схватили значај балканских подземних вода упознајмо се са њиховим геохемијским карактеристикама у овом РАДУ.
Повећане концентрације суспендованих честица услед сахарског песка
16.03.2022
Услед циклоналног кретања ваздуха у северним деловима Африке дошло је до подизања и премештања велике количине честица пустињског песка из Сахаре висинским струјама до наших крајева. У јутарњим сатима су, иако слабе и краткотрајне падавине, донеле значајне количине песка. На свим мерним местима у Републици Србији од 04 сата забележено је повећање концентрација суспендованих честица. Максималне сатне концентрације PM10 забележене су јутрос у 06 и 07 сати на мерним местима Београд Нови Београд 821 µg/m3, Београд Омладинских бригада 675 µg/m3 и Ваљево 460 µg/m3.
Агенција за заштиту животне средине помаже локалним самоуправама да успоставе локалне регистре извора загађивања
09.02.2022
Агенција за заштиту животне средине одржала је 3. фебруара 2022. године, онлајн радионицу о успостављању и вођењу локалних регистара извора загађивања у Републици Србији. Представници релеватних институција из више од 100 градова и општина широм Србије активно су учествовали у радионици.
Помоћница директора Агенције за заштиту животне средине, др Тамара Перуновић Ћулић, изразила је задовољство због великог интересовања локалних јединица самоуправе за формирање локалних регистара јер је то најбољи показатељ постојања жеље и спремности да животна средина у Републици Србији буде унапређена кроз примену конкретних мера.
"До краја марта месеца првих 15 општина и градова имаће потпуно успостављене своје локалне регистре, а жеља нам је да до краја ове године тај посао буде завршен у свим градовима и општинама Србије.", рекла је Перуновић Ђулић.
Обука за креирање локалних регистара и евидентирање загађивача на локалном нивоу за крајњи циљ има да локалне институције остваре бољи увид у изворе загађивања на својој територији. На основу ових података надлежне локалне институције ће моћи да доносе планове и мере како би се спречило и смањило загађење животне средине и очували природни ресурси.
Укључивање података локалних самоуправа о изворима загађивања у Национални регистар Агенције омогућиће боље сагледавање загађења у Србији у целини, као и једноставније анализе података како би се креирале ефикасне јавне политике за заштиту животне средине на националном и на локалном нивоу.
Радионицу је водио Синиша Митровић, руководилац Центра за циркуларну економију при Привредној комори Србије, а презентације о вођењу локалних регистара загађења и извештавања одржали су мр Небојша Реџић, Лидија Михаиловић и мр Љиљана Ђорђевић из Одељења за Национални регистар извора загађивања, индикаторе и информациони систем Агенције за заштиту животне средине.
Учесницима радионице кратко су се обратили и Сања Аризановић, координатор пројекта испред УНДП, и Ивана Вилотијевић, секретарка у Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда.
На крају пројекта, подаци о локалним изворима загађивања биће доступни и широј јавности на једном месту, у оквиру Националног регистра извора загађивања, у дигиталном и машински читљивом формату. То ће омогућити приватном, цивилном и академском сектору, али и медијима и грађанима да се на једноставан начин информишу и да креирају производе засноване на отвореним подацима.
Успостављање дигиталних регистара локалних извора загађивања је део активности Агенције за заштиту животне средине у оквиру пројекта "Отворени подаци за одрживи развој". Овај пројекат спроводи Програм Уједињених нација за развој у партнерству са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства.
Поново започета аутоматска мерења квалитета ваздуха у Радинцу
17.12.2021
Директор Агенције за заштиту животне средине, др Срђан Лалић и директор за техничке послове Железаре HBIS SERBIA, г-дин Зхао Каиxинг, потписали су данас Уговор о донаторству којим се Агенцији предаје аутоматска станица за мерење квалитета ваздуха у насељу Радинац (Смедерево) које се налази у непосредној близини Железаре. Нова станица биће саставни део мреже аутоматских станица у оквиру државног мониторинга квалитета ваздуха који спроводи Агенција, а у складу са Уредбом о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи.
Град Смедерево овим ће имати три аутоматске мерне станице које прате квалитет ваздуха. Аутоматска станица за мерење квалитета ваздуха у Радинцу постојала је до 2012. године. Мерења суспендованих честица обновљена су почетком 2020. године, а од данас поново ће моћи да се прате концентрације загађујућих материја на сатном нивоу. Нова станица садржи анализаторе за праћење концентрација сумпор-диоксида (SO2), азот-диоксида (NO2), озона (O3), угљен-моноксида (CO) и суспендованих честица (PM10/PM2.5). На станици ће се пратити и метеоролошки подаци а остаће такође и мануелна мерења суспендованих честица како би се и даље анализирала присутност тешких метала у њима.
Пуштање станице у рад допринеће праћењу стања животне средине, односно квалитета ваздуха у непосредној близини индустрије што је веома значајно како би могло адекватно и правовремено да се реагује у случају неког акцедента и повишених концентрација опасних по здравље људи.
HBIS SERBIA постављањем аутоматске мерне станице представља позитиван пример другим компанијама које такође у оквиру своје делатности имају тешку индустрију. На овај начин биће у могућности да превасходно себе контролишу али и транспарентно прикажу квалитет ваздуха околине фабричког комплекса.
Агенција за заштиту животне средине спроводи мерења квалитета ваздуха на 38 места широм земље, а станицом у Радинцу ојачаће државни мониторинг што ће допринети квалитетнијој слици стања квалитета ваздуха у Републици Србији.
Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине усвојио Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2020. годину
14.12.2021
13. децембра 2021. године, на седници Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије, разматран је Извештај о стању животне средине у 2020. години који је припремила Агенција за заштиту животне средине.
Седницом је председавао председник Одбора проф. др Љубинко Ракоњац. Поред посланика, чланова Одбора за заштиту животне средине, седници су присуствовали и представници Агенције за заштиту животне средине на челу са директором др Срђаном Лалићем, представница ресорног министарства, помоћник министра Александра Имширагић Ђурић и чланови Зелене столице као представници невладиног сектора.
Извештај је након уводног излагања директора, др Срђана Лалића, детаљно представила помоћница директора др Тамара Перуновић Ћулић, која је говорила о свакој тематској целини животне средине посебно. Извештај даје приказ стања животне средине у наведеном периоду и омогућује увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.
Чланови Одбора једногласно су усвојили Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2020. годину. Извештај можете погледати ОВДЕ
Учешће Агенције на Конгресу српског друштва за проучавање земљишта
04.10.2021
У периоду од 21-24.09.2021. године одржан је 15. национални и 3. међународни Конгрес српског друштва за проучавање земљишта у суорганизацији са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду под називом "Soils for future under global challenges" на коме је Агенција за заштиту животне средине представила рад на тему "Enhancing management of contaminated sites using environmental monitoring data and preliminary risk assessment methodology in Serbia".
Конгрес је организован са циљем да окупи научнике из различитих земаља како би представили своја научна достигнућа везана за проучавање и заштиту земљишта и скренули пажњу на одрживу употребу ресурса земљишта у тренутним условима и под будућим изазовима. Земљиште се деградира због лошег управљања, прекомерне експлоатације, климатских промена и загађења. Од виталног значаја је очување плодности земљишта, заштита земљишта од деградације и повећење продуктивности уз одрживо коришћење.
Презентацију са Конгреса можете преузети овде.