Aktuelno


Izaberite ključnu reč:

Učešće Agencije na Kongresu srpskog društva za proučavanje zemljišta
04.10.2021
U periodu od 21-24.09.2021. godine održan je 15. nacionalni i 3. međunarodni Kongres srpskog društva za proučavanje zemljišta u suorganizaciji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu pod nazivom "Soils for future under global challenges" na kome je Agencija za zaštitu životne sredine predstavila rad na temu "Enhancing management of contaminated sites using environmental monitoring data and preliminary risk assessment methodology in Serbia".
Kongres je organizovan sa ciljem da okupi naučnike iz različitih zemalja kako bi predstavili svoja naučna dostignuća vezana za proučavanje i zaštitu zemljišta i skrenuli pažnju na održivu upotrebu resursa zemljišta u trenutnim uslovima i pod budućim izazovima. Zemljište se degradira zbog lošeg upravljanja, prekomerne eksploatacije, klimatskih promena i zagađenja. Od vitalnog značaja je očuvanje plodnosti zemljišta, zaštita zemljišta od degradacije i povećenje produktivnosti uz održivo korišćenje.
Prezentaciju sa Kongresa možete preuzeti ovde.
Status površinskih voda Srbije u periodu 2017-2019
28.09.2021
Izveštaj o statusu površinskih voda Srbije daje prikaz stanja kvaliteta vode vodnih tela obuhvaćenih monitoringom u periodu 2017-2019. Ova publikacija predstavlja nastavak i nadogradnju prethodna dva izveštaja o statusu vodnih tela površinskih voda. Ocena ekološkog i hemijskog statusa se metodološki ne razlikuje od prethodnih, ali je upotpunjena rezultatima ispitivanja bioloških zajednica makrofita i riba. Izveštaj se može koristi kao osnova za planiranje zaštite površinskih voda i za postavljanje lokalnih i regionalnih ciljeva zaštite životne sredine.
Izveštaj možete preuzeti OVDE.
Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2020. godinu
22.09.2021
Vlada Republike Srbije je 9. septembra 2021. godine usvojila Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2020. godinu koji je pripremila Agencija za zaštitu životne sredine.
Izveštaj daje prikaz stanja životne sredine u Republici Srbiji u 2020. godini i omogućuje uvid u ostvarenje ciljeva i mera politike zaštite životne sredine koji su definisani strateškim i planskim dokumentima. Izveštaj pokazuje da su postepene promene dovele do napretka u pojedinim oblastima, ali ispunjenje dugoročnih ciljeva postavljenih kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou, zahteva hitnost reakcija u cilju suočavanja sa velikim ekološkim izazovima. Ocena stanja životne sredine za 2020. godinu bazirana je, kao i prethodnih godina, na indikatorskom prikazu, a prema tematskim celinama iz Nacionalne liste indikatora zaštite životne sredine.
Izveštaj možete preuzeti OVDE.
Strategija Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) - Evropske mreže za informacije i posmatranje životne sredine 2021 - 2030
15.09.2021
Strategija Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) - Evropske mreže za informacije i posmatranje životne sredine 2021 - 2030 je usvojena u decembru 2020. godine od strane Saveta direktora Evropskih agencija za životnu sredinu. Ovaj dokument predstavlja viziju i strateške ciljeve koji će oblikovati rad Evropske agencije za životnu sredinu i Evropske mreže za informacije i posmatranje životne sredine u narednom periodu. Strateški ciljevi koji su predstavljeni u okviru ove strategije su:
  • Podrška sprovođenju i tranzicijama ka održivosti
  • Obezbeđivanje pravovremenih ulaznih podataka za rešenja za izazove održivosti
  • Izgradnja jačih mreža i partnerstava
  • Maksimalno iskorišćavanje potencijala podataka, tehnologije i digitalizacije
  • Stvaranje resursa za naše zajedničke ambicije
Kroz predstavljenu strategiju pružiće se smernice ka efikasnom znanju iz pet oblasti rada:
  • Biodiverzitet i ekosistemi
  • Ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promene
  • Zdravlje ljudi i životna sredina
  • Cirkularna ekonomija i korišćenje resursa
  • Trendovi održivosti, izgledi i odgovori
Ova strategija ima za cilj da na osnovu procene podataka i informacija, pruži relevantne i pravovremene uvide koji se odnose na napredak ka ciljevima održivosti životne sredine i klime i željenim društvenim tranzicijama, kao i da se osigura kontinuirano praćenje potpune primene relevantnih politika životne sredine i klime.
Agencija za zaštitu životne sredine kao fokalna tačka Republike Srbije za saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (Eionet) od 2004. godine, u svojstvu zemlje saradnice, aktivno učestvuje u izveštavanju i drugim aktivnostima EEA.
Strategiju Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) - Evropske mreže za informacije i posmatranje životne sredine 2021-2030 možete preuzeti OVDE
Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine
13.09.2021
Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine sadrži prikaz analize rezultata merenja koja su se sprovodila u okviru državne i lokalnih mreža za monitoring kvaliteta vazduha i prikaz koncentracija alergenog polena. Saglasno postojećoj zakonskoj regulativi, u Izveštaju je data jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji zasnovana na rezultatima referentnog automatskog monitoringa.
U 2020. godini, procenat raspoloživih validnih satnih vrednosti preko 90% sa svih instaliranih analizatora SO2, NO2, CO, PM10 i O3, prvi put je od 2011. godine dostigao 90%. Ostvaren je i priliv najvećeg broja podataka kvaliteta vazduha od strane lokalnih samouprava koje su ispunile svoju zakonsku obavezu. Time je omogućeno da Izveštaj sadrži do sada najpouzdaniju sliku stanja kvaliteta vazduha.
Kompletan godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine možete preuzeti OVDE.
Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo
07.09.2021
Prateći sve veće interesovanje međunarodne zajednice za čist vazduh i naglašavajući potrebu da se ulože dodatni napori za poboljšanje kvaliteta vazduha radi zaštite zdravlja ljudi, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 7. septembar Međunarodnim danom čistog vazduha za plavo nebo.
Prošle godine pokrenut je prvi Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo sa temom "Čist vazduh za sve".
Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana čistog vazduha za plavo nebo je "Zdrav vazduh, zdrava planeta" koja naglašava zdravstvene efekte zagađenja vazduha, posebno tokom pandemije COVID-19. Cilj je dati prioritet potrebi za zdravim vazduhom za sve, a obuhvatiti i druga kritična pitanja kao što su klimatske promene, zdravlje ljudi i planete, kao i ciljeve održivog razvoja.
U našoj zemlji Agencija za zaštitu životne sredine vrši monitoring kvaliteta vazduha na nacionalnom nivou, a postojeći monitoring proširuje u cilju dobijanja pouzdanih informacija o nivou zagađenosti na celoj teritoriji Republike Srbije. Podaci o kvalitetu vazduha koji se dostavljaju Agenciji od strane svih institucija koje vrše merenja kvaliteta vazduh u okviru državne i lokalnih mreža stanica analiziraju se, koriste za ocenu stanja kvaliteta vazduha i publikuju u Godišnjem izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji. Rezultati monitoringa dostupni su javnosti u realnom vremenu na sajtu Agencije (http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php) ali i na sajtu Evropske Agencije za životnu sredinu (https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/products/data-viewers/utd-viewer/) kao i u godišnjim izveštajima međunarodnih programa monitoringa poput EMEP programa (European Monitoring and Evaluation Programme).
Zvanično obeležavanje drugog Međunarodnog dana čistog vazduha za plavo nebo održaće se u Najrobiju, Njujorku i Bangkoku.
Zvanična web stranica Međunarodnog dana čistog vazduha za plavo nebo je: https://www.cleanairblueskies.org/.