Aktuelno


Izaberite ključnu reč:

Letnja škola o evaluaciji zagađenja vazduha, zemljišta i vode kao podrška Evropskom zelenom dogovoru
21.09.2023
Predstavnici Agencije učestvovali su u letnjoj školi koja je organizovana u okviru Inovacione agende za Zapadni Balkan sa ciljem razvoja zelenih veština za održivije i resursno efikasnije društvo.
Ova obuka je zajednička aktivnost Istraživačkog centra Evropske Komisije i Univerziteta u Novom Sadu. Pokriva teme vezane za procenu zagađenja vazduha, zemljišta i vode. Tokom događaja, učesnici su imali priliku da nauče kako da koriste alate Istraživačkog centra Evropske Komisije za procenu emisija i uticaja, upoznaju se sa novim metodama za poboljšanje kvaliteta vode i zdravlja zemljišta i otkriju više o naprednim tehnikama merenja.
Jedinstvenost ovog događaja sastoji se u učenju od stručnjaka Evropske Komisije u oblastima zagađenja vazduha, zemljišta i vode, razmeni znanja i stručnosti sa drugim stručnjacima u regionu Zapadnog Balkana i širenju naučnih mreža.
Implementacija PRTR protokola u Crnoj Gori
21.07.2023
U prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine je 17-18. jula 2023. godine održana dvodnevna radionica "Implementacija PRTR Protokola i E-PRTR Direktive u Crnoj Gori". Na radionici je predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine i Eko-fonda Crne Gore predstavljen informacioni sistem Nacionalni registar izvora zagađivanja, vrste podataka koji se prikupljaju, na šta treba obratiti pažnju prilikom uvođenja i održavanja informacionog sistema sa posebnim osvrtom na podatke koji se odnose na PRTR postrojenja i na Ekonomske instrumente. Tokom radionice predstavnici Grupe za inventar zagađujućih materija u vazduh su takođe predstavili svoj rad i rezultate.
Saopštenje povodom izlivanje nafte u Dunav kod Čelareva
20.06.2023
Prema rezultatima Agencije za zaštitu životne sredine, na mestu izlivanja nafte u Čelarevu u trenutku uzorkovanja (3 uzorka) nije uočena promena boje i mirisa vode. Na mestu uzorkovanja (3 uzorka) nizvodno od izlivanja (Sremska Kamenica) uočen je film na površini vode i primetan miris.
Dobijene vrednosti opštih fizičko hemijskih parametara (pH vrednost, elektroprovodljivost, hemijska potrošnja kiseonika i ukupni azot) na svim navedenim analiziranim uzorcima odgovarale su propisanim graničnim vrednostima za I i II klasu kvaliteta površinskih voda. Vrednosti ukupnog organskog ugljenika odgovarale su III klasi kvaliteta površinskih voda.
Učešće javnosti za dobro upravljanje, zdravu životnu sredinu i održivi razvoj
02.06.2023
U Taškentu, Uzbekistan, 1. i 2. juna 2023. godine, održan je okrugli sto sa ciljem da promoviše bolje razumevanje, koristi i mogućnosti koje nudi Konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) i Protokol o registrima ispuštanja i prenosa zagađivača (PRTR Protokol) kao delotvoran alat za podršku zemljama u postizanju dobrog upravljanja, dostizanju zdrave životne sredine i održivog razvoja.
Na ovom skupu učestvovao je i Mr Nebojša Redžić, načelnik odeljenja za nacionalni registar izvora zagađivanja, indikatore i informacioni sistem koji je prikazao iskustva u implementaciji Konvencije i Protokola, uključujući i pitanja koja se odnose na pravne i institucionalne okvire, finansijske aspekte i praktičnu primenu.
Obaveštenje
19.05.2023
Zbog radova na održavanju centralnog servera za kvalitet vazduha doći će do prekida u prikazu podataka na sajtu www.amskv.sepa.gov.rs u periodu od subote 20.05.2023. do ponedeljka 22.05.2023. godine
Saopštenje o kvalitetu vazduha povodom eksplozije u Smederevu
30.03.2023
Agencija za zaštitu životne sredine vrši monitoring kvaliteta vazduha na tri automatske merne stanice u Smederevu. Stanica Radinac se nalazi u neposrednoj blizini HBIS Železare. Povodom današnjeg akcidenta u kompaniji HBIS u Smederevu, obaveštavamo javnost da nije ni u jednom trenutku došlo do prekoračenja satne granične vrednosti koncentracije SO2.
Agencija na svojoj internet prezentaciji http://www.amskv.sepa.gov.rs kao i na mobilnoj aplikaciji na satnom nivou izveštava o kvalitetu vazduha sa svih automatskih mernih stanica u našoj zemlji.