Aktuelno


Izaberite ključnu reč:

Saopštenje povodom izjave Milenka Jovanovića
26.12.2020
Povodom navoda bivšeg načelnika u Odeljenju za kontrolu kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA), Milenka Jovanovića, odgovorno tvrdimo da se radi o pokušaju dezinformisanja javnosti, sa namerom da javno mnjenje obmane i uzbuni ga, plasirajući informaciju o navodnom menjanju kriterijuma za ocenu kvaliteta vazduha, ali i razlozima zbog kojih je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, koji je rezultirao prekidom radnog odnosa.
Činjenica je da je Agencija samo uskladila raspone indeksa kvaliteta sa onima koje koristi Zavod za javno zdravlje Beograd, a nije menjala kriterijume za ocenjivanje kvaliteta vazduha koji su, za razliku od indeksa, obuhvaćeni zakonskom regulativom u Republici Srbiji, i ne mogu da budu promenjeni bilo kakvom jednostranom odlukom Agencije, što je gospodin Jovanović svojevremeno i podržao, sa čim se saglasio, i zašta postoje dokazi.
Podsećamo da je Jovanović krajnje kontradiktoran u svojim izjavama, jer u komunikaciji sa kolegama iz Agencije navodi da je predlog direktora o usaglašavanju raspona indeksa kvaliteta vazduha, potpuno u skladu sa stručnim objašnjenjem“. U zvaničnoj komunikaciji konstatuje da je predlog direktora opravdan i da ne vidi razlog za tenziju, niti vraćanje indeksa kvaliteta na staro.
Činjenica je da je zbog “nepoštovanja procedura u organizaciji rada Odeljenja kojim je rukovodio, odnosno neadekvatnog održavanja automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha, kao i neprimerenog ponašanja i komunikacije prema nadređenima i podređenima u Agenciji”, disciplinska komisija Agencije za zaštitu životne sredine, pokrenula postupak, a 13.11.2020.godine, donela Rešenje o prestanku radnog odnosa gospodinu Jovanoviću, zbog učinjene teže povrede dužnosti iz radnog odnosa zbog neizvršavanja ili nesavesnog, neblagovremenog ili nemarnog izvršavanja poslova, ili naloga pretpostavljenog, a u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.
Rešenje je javni dokument i objavljeno je na sajtu SEPA.
Informacija
10.12.2020
U vezi sa usklađivanjem raspona indeksa kvaliteta vazduha koje je Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) sprovela pre mesec dana, daje se dodatno pojašnjenje, kako bi javnost bila preciznije upoznata sa ključnim elementima ovih promena. Kako bi se objedinili podaci sa mernih stanica, neophodno je bilo da se primeni isti indeks. Nakon usaglašavanja podaci, koji su dostupni na veb portalima Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Agencije za zaštitu životne sredine, su ujednačeni i građani dobijaju transparentan i efikasan prikaz podataka sa svih 13 mernih stanica za teritoriju grada Beograda.
Uvedene izmene odnose se isključivo na usklađivanje raspona indeksa kvaliteta vazduha, a ne promene kriterijuma za ocenjivanje kvaliteta vazduha, koji su, za razliku od indeksa kvaliteta vazduha, obuhvaćeni zakonskom regulativom u Republici Srbiji.
Na osnovu sporazuma iz 2017. godine Agencija za zaštitu životne sredine je uskladila indeks za ocenu kvaliteta vazduha sa Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd, preuzevši indeks, pod nazivom Common Air Quality Index (CAQI) kao rezultat projekta razvijenog u okviru EU projekta CITEAIR. Projekat CITEAIR podržava evropske gradove i regione u njihovim naporima da ispune granične vrednosti i poboljšaju kvalitet vazduha za svoje građane. CITEAIR sarađuje sa ne-projektnim gradovima i drugim zainteresovanim stranama, uključujući Evropsku komisiju (DG Environment) i Evropsku agenciju za životnu sredinu (EEA). Iako je projekat završen, inicijativa koju su preduzeli projektni partneri i saradnja se nastavila. Ovo se posebno odnosi na www.airqualitynow.eu koji je postao operativna služba za evropske gradove.
Da pojasnimo, uz pomoć indeksa kojim ocenjujemo kvalitet vazduha prikazujemo podatke sa automatskih mernih stanica u realnom vremenu. Konkretno, na svakih sat vremena, uz pomoć indeksa, prikazujemo kvalitet vazduha, i na taj način od velikog broja podataka formiramo jedinstvenu i jednostavnu informaciju sa ciljem efikasnije i transparentnije komunikacije sa građanima.
Indeks za ocenu kvaliteta vazduha nije sredstvo za proveru usklađenosti sa standardima kvaliteta vazduha i ne može se koristiti u tu svrhu.
Važno obaveštenje
09.12.2020
U skladu sa pogoršanom epidemiološkom situacijom i preporukama Vlade Republike Srbije, NRIZ podrška će u narednom periodu raditi isključivo preko mobilnih telefona.
Za sva vaša pitanja NRIZ podrška će biti dostupna na adresi elektronske pošte:
kao i na sledećim brojevima telefona:
Za "Zelenu digitalizaciju" i autorizaciju korisnika
 • 064/8348643
 • 064/6592389
 • 064/6592390
Za sva druga pitanja vezana za izveštavanje za NRIZ
 • 064/8348643
 • 064/6592389
 • 064/6592390
 • 064/8348622
 • 064/6592388
Kolege iz podrške redovno odgovaraju na sva vaša pitanja. Tokom perioda marta meseca do sada odgovoreno je na preko 16000 vaših E-mail poruka.
ON LINE KONFERENCIJA
Zagađivanje voda - Nove obaveze izveštavanja
08.12.2020
U utorak 8. decembra održana je online konferencija u organizaciji NALED-a, Udruženja "3-E" i Mreže inspektora Srbije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i uz podršku USAID-a gde su predstavljene obaveze izveštavanja vezane za nove propise u domenu otpadnih voda.
Prezentaciju "Nove obaveze izveštavanja u oblasti zagađivanja voda" održao je Nebojša Redžić, načelnik odeljenja Nacionalnog registra izvora zagađivanja u Agenciji za zaštitu životne sredine, u kojoj je dao prikaz novih obaveza vezanih za izveštavanje koje proističu iz Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Između ostalog, prikazane su i tekuće aktivnosti vezane za projekat "Zelena digitalizacija" koji će omogućiti unapređeno izveštavanje prema Agenciji. Glavni rezultat projekta je ukidanje dostavljanja papirnih formi izveštaja od 2021. godine.
U rad konferencije se uključilo preko 100 predstavnika privrede. U okviru konferencije g-đa Beata Fridrih iz MK grupe je prikazala primere dobre prakse u korišćenju i zaštiti voda u industrijskoj primeni.
Nova online konferencija vezana za istu temu ali namenjena nacionalnim referentnim laboratorijama će se održati u utorak 15. decembra 2020. od 11:00 - 12:00 časova.
5. decembar - Svetski dan zemljišta
Održavajte zemljište živim, zaštitite biodiverzitet zemljišta
05.12.2020
Da li znate?
 • Zemljište je živi resurs, dom za više od 25% biodiverziteta naše planete.
 • Procenjuje se da je trenutno poznato samo 1% vrsta zemljišnih mikroorganizama u poređenju sa 80% biljnih vrsta.
 • Do 90% živih organizama živi ili provodi deo svog životnog ciklusa u zemljištu.
 • Organizmi zemljišta mogu razgraditi određene zagađivače.
 • Zdrava zemljišta su u srcu zelenog dogovora (Green Deal) za Evropu.
Ove godine, suočavajući se sa sve većim izazovima upravljanja zemljištem, kampanja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) pod nazivom "Održavajte zemljište živim, zaštitite biodiverzitet zemljišta" ima za cilj podizanje svesti o važnosti održavanja zdravih ekosistema i dobrobiti ljudi. Podstičući ljude širom sveta da se aktivno uključe u unapređenje zdravlja zemljišta, kampanja takođe ima za cilj borbu protiv gubitka biodiverziteta zemljišta. Ako ne budemo brzo delovali, plodnost zemljišta će i dalje biti pod negativnim uticajem alarmantnom brzinom, preteći globalnim zalihama i bezbednosti hrane.
Obeležavajući godišnjicu potpisivanja Pariskog sporazuma, francuske ambasade Rumunije, Republike Hrvatske i Republike Srbije organizovali su 2. decembra regionalni onlajn skup na temu inicijative 4/1000 (https://www.4p1000.org/) sa preko 90 učesnika na kome je učestvovao predstavnik Agencije sa prezentacijom "Status zaliha organskog ugljenika u zemljištu Srbije". Organski ugljenik u zemljištu igra veliku ulogu u klimatskim promenama predstavljajući i pretnju i priliku da pomogne u ispunjavanju ciljeva Pariskog sporazuma. Status organskog ugljenika u Republici Srbiji možete pogledati OVDE. Više o značaju organskog ugljenika u zemljištu možete pogledati OVDE.
Obeležavajući svetski dan zemljišta poručujemo: Sadržaj organske materije u našim zemljištima opada i potrebne su hitne mere za njeno očuvanje. Održimo naša zemljišta živim!
Mobilna automatska stanica u Šapcu
30.10.2020
U Šapcu, na gradskom trgu, Agencija za zaštitu životne sredine je danas zvanično pustila u operativan rad mobilnu automatsku stanicu za kontrolu kvaliteta vazduha. U narednih 30 dana ova stanica sa najsavremenijom opremom za merenje koncentracija polutanata, će omogućiti svim građanima i stručnim institucijama da imaju uvid u vrednosti parametara kvaliteta vazduha.
U realnom vremenu, svakoga sata, moći će se pratiti na sajtu Agencije i aplikaciji za mobilne uređaje koncentracije sumpor dioksida, azot dioksida, ugljen monoksida i suspendovanih čestica do 10 i do 2.5 mikrona.
Rezultati ovih indikativnih merenja će pomoći u sagledavanju potreba za detaljnijim, kontinuarnim monitoringom u cilju smanjenja uticaja aerozagađenja na zdravlje ljudi. Ovom važnom događaju prisustvovali su i gradonačelnik Šapca, direktor Agencije i predsednik Evropske zelene partije.