Aktuelno


Izaberite ključnu reč:

OBAVEŠTENJE - Nacionalni registar izvora zagađivanja
27.03.2024
Korisnici sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja sva pitanja vezana za dostavljanje podataka potrebno je da upute ISKLJUČIVO na adresu korisničke podrške: nrizpodrska@sepa.gov.rs.
Korisnicima su dostupni kontakt telefoni:
• 011 6356780
• 011 6356781
• 011 6356782
• 011 6356783
Usled velikog broja pitanja i poziva, nismo u mogućnosti da trenutno odgovorimo na svaki zahtev. Kolege iz korisničke podrške će vas u najkraćem mogućem roku kontaktirati, molimo Vas za strpljenje.
Svetski dan voda 22. mart 2024 - "VODA ZA MIR"
22.03.2024
Ovogodišnji svetski dan voda obeležava se pod sloganom "Voda za mir". Uvažavajući značaj saradnje lokalnih samouprava i državne uprave, Agencija za zaštitu životne sredine se odazvala pozivu da povodom Svetskog dana voda učestvuje na konferenciji "Voda: globalni izazov - lokalno rešenje" u organizaciji grada Čačka.
Na ovom skupu posvećenom istraživanju, diskusiji i pronalaženju rešenja za ključne izazove vezane za upravljanje vodom, predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine je u uvodnom panelu održao prezentaciju koju možete preuzeti OVDE.
OBAVEŠTENJE - Nacionalni registar izvora zagađivanja
26.02.2024
Pravna lica ili preduzetnici izveštaje o izvršenim merenjima emitovanih zagađujućih materija u vazduh i vode dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku (.pdf format fajla) na odgovarajuću adresu elektronske pošte.
Pravno lice ili preduzetnik koji u godini za koju se podaci dostavljaju, u svojim postrojenjima nije imalo aktivnosti u toku kojih dolazi do emisija zagađujućih materija u vazduh, vode ili tlo, niti je bilo generisanja bilo koje vrste otpada, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
Obaveštenje povodom požara na Novom Beogradu
24.01.2024
Nakon izbijanja požara na Novom Beogradu u Bloku 70 , Agencija za zaštitu životne sredine i Gradski zavod za javno zdravlje rade merenja i nastavljaju da prate razvoj situacije zajedno sa drugim nadležnim službama.
Vatrogasne ekipe su na terenu, a MUP je angažovao helikoptere kako bi se što pre savladao požar.
Za građane koji žive u blizini je važno da se ponašaju u skladu sa preporukom Zavoda za javno zdravlje i da ukoliko vide ili osete dim, zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom, dok se situacija ne reši.
Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje:
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd u okviru mreže automatskih mernih stanica (AMS) kojima se obavlja redovan monitoring vazduha na teritoriji Beograda kontinualno prati koncentracije zagađujućih materija na lokacijama koje se nalaze u potencijalnoj zoni uticaja požara u “Kineskom tržnom centru“ na Novom Beogradu i to:
• AMS Novi Beograd-Omladinskih brigada
• AMS Zemun - Tošin Bunar
• AMS Zemun - Ugrinovačka
• AMS Ada Marina
• AMS Ada Petlja
• AMS Banovo brdo
U periodu od 7:00 do 8:00 zabeležen je porast koncentracija zagađujućih materija, pre svega suspendovanih čestica PM10, PM2,5, NO2 i CO koje se mogu dovesti u vezu sa požarom, na mernim mestima:
• AMS Novi Beograd - Omladinskih brigada
• AMS Zemun - Tošin Bunar
• AMS Zemun - Ugrinovačka
U periodu od 8:00 do 9:00 zabeležen je blagi trend opadanja koncentracija zagađujućih materija, pre svega suspendovanih čestica PM10, PM2,5, NO2 i CO koje se mogu dovesti u vezu sa požarom, na mernim mestima:
• AMS Novi Beograd - Omladinskih brigada
• AMS Zemun - Tošin Bunar
• AMS Zemun - Ugrinovačka
Dok su koncentracije zagađujućih materija blago povišene na mernim mestima:
• AMS Ada Marina
• AMS Ada Petlja
• AMS Banovo brdo
Gradski zavod za javno zdravlje nastavlja da kontinualno prati koncentracije zagađujućih materija u vazduhu do neutralizacije požara.
PREPORUČUJE SE GRAĐANIMA KOJI VIDE ILI OSETE DIM DA ZATVORE PROZORE I IZBEGAVAJU BORAVAK NA OTVORENOM PROSTORU!
Saopštenje - rezultati analiza reke Dunav
10.01.2024
Vanredno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode reke Dunav nakon potonuća barže "Lola-5" kod Bačke Palanke, sprovedeno 09. januara 2024. godine, potvrdilo je prethodno dobijene rezultate, da se analizirani parametri kreću i propisanim granicama.
Promena organoleptičkih osobina vode reke Dunav (boja vode, miris vode i vidljive otpadne materije) ni nakon vanredne analize nije uočena.
Vrednosti parametara kao što su pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, amonijačni azot, nitrati, nitriti, ortofosfati, ukupan fosfor i hemijska potrošnja kiseonika - kretale su se u propisanim graničnim vrednostima za I i II klasu kvaliteta površinskih voda, pokazala je fizičko-hemijska i hemijska analiza uzoraka vode.
Rezultati analize sadržaja ukupnog organskog ugljenika i ukupnog azota pokazuju da su dobijene vrednosti odgovarale III klasi kvaliteta površinskih voda.
Agencija za zaštitu životne sredine uzorkovala je vodu reke Dunav 09. januara na pet lokacija kod mosta "25-Maj" koji spaja granične prelaze Bačka Palanka-Ilok - u zoni potonuća, uzvodno i nizvodno od potonule barže. Na ovim lokacijama voda je uzorkovana 05. i 06. januara, neposredno nakon potonuća.
Akcident se dogodio kada je nemački brod "Antonia" udario u stub mosta "25-Maj" na graničnom prelazu Bačka Palanka-Ilok, na teritoriji plovnog puta reke Dunav u Republici Hrvatskoj. Brod je vukao natovarenu baržu "Lola-5" koja je potonula.
Saopštenje - Rezultati prvih analiza
05.01.2024
Prve analize uzoraka vode reke Dunav, nakon akcidenta nastalog usled potonuća barže "Lola-5" koja je prevozila azotno đubrivo, pokazala je da nema promena organoleptičkih osobina vode ove reke (boja, miris i vidljive otpadne materije), odnosno da su parametri u okvirima I i II klase kvaliteta površinskih voda.
Agencija za zaštitu životne sredine je tokom današnjeg dana vršila vanredno uzorkovanje vode reke Dunav na profilu Novi Sad u 07:30, 10:30, 13:30 i 16:20 časova.
Rezultati prvih analiza pokazali su da su se u propisanim granicama kretale vrednosti opštih fizičko hemijskih parametara kao što su pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, amonijačni azot, nitrati, nitriti, ortofosfati, ukupan fosfor i hemijska potrošnja kiseonika.
Uzorci su dopremljeni u laboratoriju Odseka za kontrolu kvaliteta vode i sedimenta u Novom Sadu, kako bi se nastavilo sa detaljnijim analizama na ukupan organski ugljenik, ukupan azot i organski azot, čiji se rezultati uskoro očekuju.
Ministarstvo zaštite životne sredine nastaviće da obaveštava javnost o rezultatima daljih analiza, koji se prikupljaju.
Natovarena barža "Lola-5", koju je vukao nemački brod "Antonia" potonula je u 00.40 sati kod Bačke Palanke. Do plovne nezgode je došlo kada je brod udario u stub mosta "25-Maj" koji spaja granične prelaze Bačka Palanka-Ilok, na teritoriji plovnog puta reke Dunav u Republici Hrvatskoj.