АктивностиИзаберите кључну реч:

Информација о концентрацијама приземног озона
19.07.2024
Приземни озон показује велику зависност од надморске висине, температуре и облачности пошто настаје под дејством ултраљубичастог зрачења па је услед низа сунчаних и изузетно топлих дана дошло до пораста концентрација приземног озона у најтоплијем делу дана, од поднева па до 17 сати.
Концентрације приземног озона о којима се обавештава јавност, а то су сатне вредности концентрација преко 180 µg/m3, у периоду од 15.07. до 17.07. забележене су на 17 станица у Београду и на једној станици у Смедереву, станици Смедерево-Радинац.
Највише сати са прекорачењем у овом периоду забележено је на станицама Зелено брдо (9 сати), Стојчино брдо (8 сати), Миријево (7 сати), а само по један сат на станицама Винча, Ада Марина, Лештане, Сурчин и Борча.
Највише концентрације измерене су 15.07. у периоду 14-17 сати када су концентрације биле од 181 µg/m3 до 217 µg/m3 и 17.07. у 15 сати, када је на станици Зелено брдо измерено 238 µg/m3.
Са заласком сунца и падом температуре концентрације приземног озона нагло се смањују тако да су у вечерњим, ноћним и јутарњим сатима оне знатно мање од граничне вредности.
Мониторинг потврдио бољи квалитет ваздуха
у Бору и Смедереву у 2023. години
22.06.2024
Резултати мониторинга квалитета ваздуха у Бору и Смедереву за 2023. годину, показали су да није било већих прекорачења концентрација штетних материја, што је потврда да су спроведене мере и пројекти дали добар резултат када је реч о унапређењу квалитета ваздуха.
У протеклој години, у Бору нису регистрована годишња прекорачења, док је у Смедереву забележено само годишње гранично прекорачење честица PM2.5 на једном мерном месту и незнатна прекорачења никла на индикативним мерним местима.
Према подацима Агенције за заштиту животне средине, у прошлој години у Бору није било прекорачења граничних вредности концентрација сумпор-диоксида, као што је то био случај пре десетак година. У истом периоду, ни на једном мерном месту није прекорачена годишња гранична вредност суспендованих честица PM10 и PM2.5. По питању садржаја тешких метала у суспендованим честицама, пре свега арсена, уочен је драстичан пад средње годишње концентрације у 2022. и 2023. години у односу на 2019-2021. годину.
Подаци Агенције за Град Смедерево за 2023. годину, показали су да суспендоване честице PM10 нису прекрачиле годишњу граничну вредност ни на једном мерном месту, док су честице PM2.5 прекрачиле годишњу граничну вредност само на једном мерном месту. Ни на једном мерном месту нису прекорачене циљне годишње вредности тешких метала, док је прекорачење никла измерено само на индикативним мерним местима.
Према подацима које је доставило Министарство заштите животне средине, Бору је дата сагласност на Програм контроле квалитета ваздуха за 2024. годину, којим је предвиђено повећање броја мерних места у локалној мрежи, што је важно за правилно таргетирање активности и још ефикасније резултате. Сагласност је дата и на План квалитета ваздуха у Бору, којим су предвиђене мере до 2033. године за одрживо пословање, у складу са визијом зелене трансформације Србије. У том циљу, инвеститори у Бору су у претходних пет година уложили 330 милиона долара, како би се подигли стандарди заштите животне средине.
Смедереву је током четири године, само кроз пројекте Министарства, додељено око 350 милиона динара за реализацију зелених пројеката. Између осталог, замењен је пола века стари котао у насељу Сењак, где сада зграда вртића и прикључени објекти, што је укупно више од 15.000 квадрата, користе еколошки прихватљивији гас.
Током 2024. биће покренуто 40 пројеката, у градовима и општинама које имају највећи проблем с квалитетом ваздуха. На нивоу Републике Србије, у претходних шест година у ову област уложено је више од пола милијарде евра.
Квалитет ваздуха - Ужице - Луново Село - Севојно
15.05.2024
У уторак 14.05.2024. године на локацијама Ужице, Севојно и Луново село нису прекорачене дневне граничне вредности концентрација суспендованих честица PM10 ни на једном мерном месту.
Такође, од поноћи до сада (08.00 сати, 15.05.2024.) ваздух је на поменуте 3 локације доброг квалитета, нема раста концентрација загађујућих материја.
Резултате мерења на сатном нивоу можете пратити на званичном сајту Агенције за заштиту животне средине.
Квалитет ваздуха - Ужице - Луново Село - Севојно
14.05.2024
У периоду од 13.05.2024. године у 00.00 сати до 14.05.2024. године у 07.00 сати, према прелиминарним подацима са анализатора аутоматских мерних станица на локацијама у Ужицу и Севојну нису забележена прекорачења концентрација загађујућих материја у понедељак 13.05.2024.
На локацији Луново село, забележено је прекорачење граничне вредности концентрација суспендованих честица PM10 у понедељак 13.05.2024. и дневна вредност је износила 99 μg/m3.
Тренутно (у периоду од 12:00 сати до 13:00 сати 14.05.2024.) је квалитет ваздуха на станици Луново село доброг квалитета и измерена концентрација PM10 износи 20 μg/m3.
Резултате мерења на сатном нивоу можете пратити на званичном сајту Агенције за заштиту животне средине.
Обавештење о мерењу загађујућих материја
13.05.2024
Агенција за заштиту животне средине, у складу са својим надлежностима, мери загађујуће материје на основу којих се врши оцена квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха и Европском директивом о амбијенталном ваздуху. То значи да се мерења квалитета ваздуха у Србији врше на исти начин као и у земљама Европске уније.
Према оквирној Директиви ЕУ о квалитету амбијенталног ваздуха 2008/50/ES и Директиви 2004/107/EZ, са којима се хармонизују прописи у нашој земљи из области квалитета ваздуха, није прописано мерење нивоа диоксина и фурана. Тако ни Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха која је у великој мери транспоновала поменуте ЕУ директиве, не прописује њихова мерења.
Након избијања пожара на депонији "Дубоко", сви капацитети су стављени на располагање.
Ради правовременог и истинитог информисања грађана, Агенција за заштиту животне средине поставила је 07. маја и додатну мерну станицу. Мобилна аутоматска мерна станица постављена је ближе депонији, у Луновом селу. Закључно са јучерашњим резултатима, нису регистроване концентрације загађујућих материја у ваздуху изнад средњих дневних граничних вредности. Мобилна станица је опремљена инструментима за мерење концентрација суспендованих честица PM10 и PM2.5, сумпор-диоксида, азот-диоксида, угљен-моноксида, као и ароматичних угљоводоника бензена, толуена и ксилена.
Ни аутоматска станица за мерење квалитета ваздуха у центру Ужица није детектовала прекорачења граничних вредности загађујућих материја, у периоду од избијања пожара, закључно са јучерашњим резултатима.
Завод за јавно здравље на шест локација мери ниво концентрација загађујућих материја и то PM10 и PM2.5, укупне суспендоване честице, сумпор-диоксид, азот-диоксид и чађ. Једна од мерних станица Завода налази се у Севојну, у близини депоније "Дубоко". Ни на једној локацији, закључно са јучерашњим резултатима нису регистроване концентрације загађујућих материја у ваздуху изнад средњих дневних граничних вредности.
Подаци су доступни на порталима Агенције за заштиту животне средине, Завода за јавно здравље Ужица, Института за јавно здравље Србије "др Милан Јовановић Батут", као и на сајту Града Ужица.
ОБАВЕШТЕЊЕ - Национални регистар извора загађивања
27.03.2024
Корисници система Националног регистра извора загађивања сва питања везана за достављање података потребно је да упуте ИСКЉУЧИВО на адресу корисничке подршке: nrizpodrska@sepa.gov.rs.
Корисницима су доступни контакт телефони:
• 011 6356780
• 011 6356781
• 011 6356782
• 011 6356783
Услед великог броја питања и позива, нисмо у могућности да тренутно одговоримо на сваки захтев. Колеге из корисничке подршке ће вас у најкраћем могућем року контактирати, молимо Вас за стрпљење.
Светски дан вода 22. март 2024 - "ВОДА ЗА МИР"
22.03.2024
Овогодишњи светски дан вода обележава се под слоганом "Вода за мир". Уважавајући значај сарадње локалних самоуправа и државне управе, Агенција за заштиту животне средине се одазвала позиву да поводом Светског дана вода учествује на конференцији "Вода: глобални изазов - локално решење" у организацији града Чачка.
На овом скупу посвећеном истраживању, дискусији и проналажењу решења за кључне изазове везане за управљање водом, представник Агенције за заштиту животне средине је у уводном панелу одржао презентацију коју можете преузети ОВДЕ.
ОБАВЕШТЕЊЕ - Национални регистар извора загађивања
26.02.2024
Правна лица или предузетници извештаје о извршеним мерењима емитованих загађујућих материја у ваздух и воде достављају Агенцији у електронском облику (.pdf формат фајла) на одговарајућу адресу електронске поште.
Правно лице или предузетник који у години за коју се подаци достављају, у својим постројењима није имало активности у току којих долази до емисија загађујућих материја у ваздух, воде или тло, нити је било генерисања било које врсте отпада, доставља Агенцији изјаву о неактивности до 31. марта текуће године за претходну годину.
Обавештење поводом пожара на Новом Београду
24.01.2024
Након избијања пожара на Новом Београду у Блоку 70 , Агенција за заштиту животне средине и Градски завод за јавно здравље раде мерења и настављају да прате развој ситуације заједно са другим надлежним службама.
Ватрогасне екипе су на терену, а МУП је ангажовао хеликоптере како би се што пре савладао пожар.
За грађане који живе у близини је важно да се понашају у складу са препоруком Завода за јавно здравље и да уколико виде или осете дим, затворе прозоре и избегавају боравак на отвореном, док се ситуација не реши.
Извештај Градског завода за јавно здравље:
Градски завод за јавно здравље Београд у оквиру мреже аутоматских мерних станица (АМС) којима се обавља редован мониторинг ваздуха на територији Београда континуално прати концентрације загађујућих материја на локацијама које се налазе у потенцијалној зони утицаја пожара у “Кинеском тржном центру“ на Новом Београду и то:
• АМС Нови Београд-Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
• АМС Ада Марина
• АМС Ада Петља
• АМС Баново брдо
У периоду од 7:00 до 8:00 забележен је пораст концентрација загађујућих материја, пре свега суспендованих честица PM10, PM2,5, NO2 и CO које се могу довести у везу са пожаром, на мерним местима:
• АМС Нови Београд - Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
У периоду од 8:00 до 9:00 забележен је благи тренд опадања концентрација загађујућих материја, пре свега суспендованих честица PM10, PM2,5, NO2 и CO које се могу довести у везу са пожаром, на мерним местима:
• АМС Нови Београд - Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
Док су концентрације загађујућих материја благо повишене на мерним местима:
• АМС Ада Марина
• АМС Ада Петља
• АМС Баново брдо
Градски завод за јавно здравље наставља да континуално прати концентрације загађујућих материја у ваздуху до неутрализације пожара.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ГРАЂАНИМА КОЈИ ВИДЕ ИЛИ ОСЕТЕ ДИМ ДА ЗАТВОРЕ ПРОЗОРЕ И ИЗБЕГАВАЈУ БОРАВАК НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ!
Саопштење - резултати анализа реке Дунав
10.01.2024
Ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Дунав након потонућа барже "Лола-5" код Бачке Паланке, спроведено 09. јануара 2024. године, потврдило је претходно добијене резултате, да се анализирани параметри крећу и прописаним границама.
Промена органолептичких особина воде реке Дунав (боја воде, мирис воде и видљиве отпадне материје) ни након ванредне анализе није уочена.
Вредности параметара као што су pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, амонијачни азот, нитрати, нитрити, ортофосфати, укупан фосфор и хемијска потрошња кисеоника - кретале су се у прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода, показала је физичко-хемијска и хемијска анализа узорака воде.
Резултати анализе садржаја укупног органског угљеника и укупног азота показују да су добијене вредности одговарале III класи квалитета површинских вода.
Агенција за заштиту животне средине узорковала је воду реке Дунав 09. јануара на пет локација код моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка-Илок - у зони потонућа, узводно и низводно од потонуле барже. На овим локацијама вода је узоркована 05. и 06. јануара, непосредно након потонућа.
Акцидент се догодио када је немачки брод "Антониа" ударио у стуб моста "25-Мај" на граничном прелазу Бачка Паланка-Илок, на територији пловног пута реке Дунав у Републици Хрватској. Брод је вукао натоварену баржу "Лола-5" која је потонула.