АктивностиИзаберите кључну реч:

Стање квалитета ваздуха у Републици Србији
08.11.2023
Мерења квалитета ваздуха током претходног дана показала су да прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида, азотдиоксида, угљенмоноксида и приземног озона нису евидентирана ни на једном мерном месту у Републици Србији, а у неколико локалних самоуправа дошло је до прекорачења граничне дневне вредности концентрација PM10 и PM2.5 суспендованих честица.
Метеоролошки услови који су обележили почетак новембра, односно, учестали јужни, југоисточни и југозападни ветрови са температуром која је изнад просека за почетак новембра потпомогли су дисперзији суспендованих честица и смањену активност индивидуалних ложишта. Међутим, за јучерашњи дан најављено је захлађење, због чега су поново активирана индивидуална ложишта, а са слабљењем снаге ветра, дошло је до задржавања високих концентрација суспендованих честица у приземном слоју атмосфере.
Мерења су показала да је током јучерашњег дана забележено прекорачење граничне дневне вредности емисије PM10 суспендованих честица у Ваљеву, Ужицу, Нишу, Новом Пазару и Београду. Средње дневне вредности концентрација суспендованих честица PM2.5 у градовима Ваљеву, Косјерићу, Чачку, Ужицу, Нишу, Новом Пазару, Београду, Панчеву, Пироту и Крагујевцу биле су веће од 25 µg/m3.
Поводом паљења отпада у бившој фабрици "Петар Драпшин", које је изазвало потенцијално загађење у Младеновцу, покренут је поступак основог јавног тужилаштва у Младеновцу, а у току је достављање обавештења надлежних органа. На територији Младеновца, односно, на мерној станици Београд Младеновац регистровано је незнатно повећање средње дневне вредности PM10 суспендованих честица, свега 2 µg/m3, у односу на граничну вредност.
На тренутно загађење недвосмислено утиче употреба индивидуалних ложишта и топлана топлотне снаге мање од 50 МW, које на годишњем нивоу доприносе укупној емисији PM10 суспендованих честица у уделу од 65%, а PM2.5 суспендованих честица у уделу од 80%.
Апелујемо на све појединце да дају допринос у решавању проблема аерозагађења и постизању задатих циљева, јер само променом сопствених навика свако може дати допринос чистијој и здравијој животној средини.
Летња школа о евалуацији загађења ваздуха, земљишта и воде као подршка Европском зеленом договору
21.09.2023
Представници Агенције учествовали су у летњој школи која је организована у оквиру Иновационе агенде за Западни Балкан са циљем развоја зелених вештина за одрживије и ресурсно ефикасније друштво.
Ова обука је заједничка активност Истраживачког центра Европске Комисије и Универзитета у Новом Саду. Покрива теме везане за процену загађења ваздуха, земљишта и воде. Током догађаја, учесници су имали прилику да науче како да користе алате Истраживачког центра Европске Комисије за процену емисија и утицаја, упознају се са новим методама за побољшање квалитета воде и здравља земљишта и открију више о напредним техникама мерења.
Јединственост овог догађаја састоји се у учењу од стручњака Европске Комисије у областима загађења ваздуха, земљишта и воде, размени знања и стручности са другим стручњацима у региону Западног Балкана и ширењу научних мрежа.
Имплементација PRTR протокола у Црној Гори
21.07.2023
У просторијама Агенције за заштиту животне средине је 17-18. јула 2023. године одржана дводневна радионица "Имплементација PRTR Протокола и E-PRTR Директиве у Црној Гори". На радионици је представницима Агенције за заштиту животне средине и Еко-фонда Црне Горе представљен информациони систем Национални регистар извора загађивања, врсте података који се прикупљају, на шта треба обратити пажњу приликом увођења и одржавања информационог система са посебним освртом на податке који се односе на PRTR постројења и на Економске инструменте. Током радионице представници Групе за инвентар загађујућих материја у ваздух су такође представили свој рад и резултате.
Саопштење поводом изливање нафте у Дунав код Челарева
20.06.2023
Према резултатима Агенције за заштиту животне средине, на месту изливања нафте у Челареву у тренутку узорковања (3 узорка) није уочена промена боје и мириса воде. На месту узорковања (3 узорка) низводно од изливања (Сремска Каменица) уочен је филм на површини воде и приметан мирис.
Добијене вредности општих физичко хемијских параметара (pH вредност, електропроводљивост, хемијска потрошња кисеоника и укупни азот) на свим наведеним анализираним узорцима одговарале су прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода. Вредности укупног органског угљеника одговарале су III класи квалитета површинских вода.
Учешће јавности за добро управљање, здраву животну средину и одрживи развој
02.06.2023
У Ташкенту, Узбекистан, 1. и 2. јуна 2023. године, одржан је округли сто са циљем да промовише боље разумевање, користи и могућности које нуди Конвенција о приступу информацијама, учешћу јавности у доношењу одлука и приступу правосуђу у питањима животне средине (Архуска конвенција) и Протокол о регистрима испуштања и преноса загађивача (ПРТР Протокол) као делотворан алат за подршку земљама у постизању доброг управљања, достизању здраве животне средине и одрживог развоја.
На овом скупу учествовао је и Мр Небојша Реџић, начелник одељења за национални регистар извора загађивања, индикаторе и информациони систем који је приказао искуства у имплементацији Конвенције и Протокола, укључујући и питања која се односе на правне и институционалне оквире, финансијске аспекте и практичну примену.
Обавештење
19.05.2023
Због радова на одржавању централног сервера за квалитет ваздуха доћи ће до прекида у приказу података на сајту www.amskv.sepa.gov.rs у периоду од суботе 20.05.2023. до понедељка 22.05.2023. године
Саопштење о квалитету ваздуха поводом експлозије у Смедереву
30.03.2023
Агенција за заштиту животне средине врши мониторинг квалитета ваздуха на три аутоматске мерне станице у Смедереву. Станица Радинац се налази у непосредној близини HBIS Железаре. Поводом данашњег акцидента у компанији HBIS у Смедереву, обавештавамо јавност да није ни у једном тренутку дошло до прекорачења сатне граничне вредности концентрације SO2.
Агенција на својој интернет презентацији http://www.amskv.sepa.gov.rs као и на мобилној апликацији на сатном нивоу извештава о квалитету ваздуха са свих аутоматских мерних станица у нашој земљи.
Учешће представника Агенције за заштиту животне средине
на ЕЕА - EIONET дану
15.03.2023
Дана 01.03.2023. године, представници Агенције за заштиту животне средине присуствовали су скупу "EIONET day", највећем и најзначајнијем догађају који је ЕЕА организовала у овиру партнерске мреже чланица ЕЕА и земаља са којима сарађује. Догађај је одржан у Копенхагену и окупио је националне фокалне тачке за сарадњу са ЕЕА, главне контакт тачке и експерте из EIONET (The European Environment Information and Observation Network) тематских група, тематске центре за одређене области животне средине и експерте из ЕЕА.
Овај догађај је имао за циљ да допринесе позиционирању EEA-EIONET-а као кључне мреже ширења знања у постизању Европског Зеленог Договора, 8. EAP-a (Environmental Action Programme) и имплементацији EEA-EIONET стратегије 2021-2030. Визија развоја EIONETмреже је да успостави синергијско деловање науке и доносиоца одлука и да буде кључна у ширењу знања у области животне средине у Европи. Чланицама ЕИОНЕТ-а, као и земљама које сарађују, међу којима је и Република Србија, омогућено је представљање организационе структуре и пројеката које су реализовали преко EIONET мреже, студија случаја, специфичних производа и других примера рада у циљу размене информација, знања и искустава путем изложбених материјала и дијалога.
Агенција за заштиту животне средине представила је EIONET структуру у Републици Србији, као и резултате EEA-EIONET пројекта за Републику Србију "Incorporating Foresight into Environmental Reporting, a Subcomponent of the Western Balkans". Представљене постере можете погледати ОВДЕ.
Одржана обука "Годишње извештавање о отпаду"
01.03.2023
У великој сали Привредне коморе Србије представници Агенције за заштиту животне средине одржали су обуку "Годишње извештавање о отпаду". Скуп је отворила помоћница директора Агенције за заштиту животне средине др Тамара Перуновић Ћулић, која је истакла значај извештавања и прикупљања података у циљу адекватног управљања отпадом у Републици Србији. Током презентација и у непосредном разговору са представницима предузећа разјашњене су недоумице везане за сачињавање годишњих извештаја и попуњавање дневне евиденције. Сви произвођачи и оператери који врше управљање отпадом за врсте и количине које сакупљају, третирају поступцима поновног искоришћења, одлажу, увозе или извозе отпад, као и произвођачи и увозници амбалаже и производа који после употребе постају посебни токови отпада имају обавезу достављања годишњег извештај од 1. јануара до 31. марта текуће године са подацима за претходну годину.
Агенција ће, у сарадњи са Удружењем за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала и Центром за циркуларну економију Привредне коморе Србије, одржати обуке у Нишу 02.03.2023. године у ПКС - Регионална привредна комора Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа и 09.03.2023. године у Новом Саду у ПКС - Регионална привредна комора Јужнобачког управног округа.
Поново пуштена у рад аутоматска мерна станица за праћење квалитета ваздуха Обреновац Центар
16.01.2023
Аутоматска мерна станица за праћење квалитета ваздуха Обреновац Центар, поново је пуштена у рад, након три месеца прекида због радова на изградњи кружног тока у непосредној близини. Подаци квалитета ваздуха су видљиви у реалном времену на сајту Агенције:
http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php