ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2009. годину
Политика животне средине у Републици Србији креира се, почевши од мониторинга стања животне средине, преко прикупљања одговарајућих параметара и података, ради израде индикатора стања, који се затим користе за извештавање о стању животне средине, односно информисање доносилаца одлука. Ова публикација је урађена на основу података за 2009. годину.