ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2008. годину
Задатак извештаја о животној средини из 2008. године је да прикаже податке који се односе на: стање и промене у животној средини, спровођење стратегије, Националног програма и акционих планова, санационе планове и других мера, финансирање система заштите животне средине, приоритетне обавезе и мере у области система заштите животне средине, друге податке значајне за управљање природним вредностима и заштитом животне средине.